Övriga tal och artiklar

 • LO: Littorin, vi vill inte konkurrera med sänkta löner!

  Aftonbladet 14 januari 2010 I dag överlämnar LO, TCO och SACO 120 000 namnunderskrifter med krav på höjt tak i a-kassan till arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin (M). Men det är bara ett av de krav som LO ställer på en bra a-kassa. För...

 • Utveckla EU till ett välfärdssamhälle

  Puplicerat på Europaportalen 13 januari 2010 Konsekvenserna av den ekonomiska krisen kommer att kasta en skugga över det kommande decenniet. Arbetslösheten riskerar att stanna kvar vid en hög nivå, många länder står inför skattehöjningar ell...

 • Det behövs fler jobb för dem som stängs ute i dag

  Publicerad i Sydsvenska Dagbladet 12 januari 2010 Vi är många som på nära håll bevittnat regeringens haveri av sjukförsäkringen. Alltför många är de som tvingas leva mitt i nedmonteringen av den trygghetsförsäkring det handlar om. Tusental...

 • Ljus för jobben

  Publicerad i ETC Stockholm 11 dec 2009 Runt om i hela Sverige har LO denne vecka tänt tusentals ljus för jobben, mot krisen. Vårt land är nu på väg mot den värsta arbetslösheten sedan trettiotalet. Bara här i Stockholms län går 77.400 män...

 • På väg mot jämlikhet

  Krönika Pappersmagasinet dec 2009 Nu rusar tiden iväg mot jul och det är mycket som ska hinnas med dessa sista veckor. Mat, julklappar, städning och mycket annat. Egentligen rätt roliga saker för oss som får vara lite extra lediga och ha famil...

 • Regeringens reträtt räcker inte

  Aftonbladet.se 15 december 2009 Regeringens lappande och lagande av sjukförsäkringen fortsätter. I dag, onsdag, ska Riksdagen ta beslut om tillfälliga ändringar i a-kassan så att människor som utförsäkras ur sjukförsäkringen räddas unda...

 • Klyftorna i vårt land ökar nu

  Publicerad i Dagbladet 8 dec 2009 För mig har Sverige varit ett bra land att leva i. Jag växte upp i en tid då vi var övertygade om att vi alltid skulle få det bättre. Jag var en i den första generationen som fick barnbidrag och jag tillhörde ...

 • Dubbelt så många fattiga bland sjuka, pensionärer och arbetslösa

  DN-debatt 8 december 2009 Dubbelt så många fattiga bland sjuka, pensionärer och arbetslösa Att inkomstskillnaderna har ökat i Sverige är de flesta medvetna om. I en LO-rapport om inkomstutvecklingen som presenteras i dag visar det sig att de ri...

 • För låga löneökningar spär på arbetslösheten

  Publicerad i Dagens Industri 28 november 2009. Den kris som vi nu upplever är en efterfrågekris och inte en lönekostnadskris. Därför riskerar för låga löneökningar att minska sysselsättningen. Med detta som utgångspunkt har LOs styrelse nyl...

 • Otrygga anställningar gör unga arbetslösa

  Den grundläggande orsaken till ungdomars otrygga situation på arbetsmarknaden hör ihop med de anställningsformer som framför allt erbjuds ungdomar. 45 procent av alla mellan 20 och 24 år har i dag en visstidsanställning. Det är bruket av visst...

 • Regeringsförslag lämnar gästande arbetstagare skyddslösa

  SvD, Brännpunkt 4 november 2009 I dag kommer riksdagen att fatta beslut om de förslag som regeringen lagt med anledning av genomförandet av tjänstedirektivet. Om riksdagen går på regeringens linje finns anledning att hysa allvarlig oro för fö...

 • Littorin har ryckt undan fötterna på bärplockarna

  Nej, Sven Otto Littorin. Samma lagar och regler gäller inte för Thailändska bärplockare som för övriga personer som arbetar lagligt på svensk arbetsmarknad. Detta eftersom svenska myndigheter ändrade reglerna för just bärplockare 2007. Arb...

 • Fler låglönejobb med borgerliga försämringar av a-kassan

  Landsortstidningar, juli 2009 Den första juli genomfördes en rad förändringar i a-kassan. Argumenten för tidigare genomförda förändringar har varit att lägre a-kasseersättningar och högre avgifter skulle ge fler jobb. I dag har vi facit. E...

 • Onyanserad debatt om ungdomsarbetslöshet

  Svenska Dagbladet 2009-07-29 Den ekonomiska krisen och den borgerliga regeringens politik gör att arbetslösheten i Sverige kommer att bli historiskt hög. Samtidigt går arbetsmarknadens parter in i en avtalsrörelse, där näringslivet inte drar s...

 • Svenskt Näringsliv vill minska skyddsombudens makt

  DN-debatt 22 juni 2009 Svenskt Näringslivs angriper strejkrätten, Lagen om anställningsskydd och kräver lönestopp i nästa avtalsrörelse. Under våren avslutade Svenskt Näringsliv också förhandlingarna om ett nytt huvudavtal. Nu har turen ko...

 • Varför så mycket våld mot fackligt aktiva?

  I dag presenteras den årliga rapporten från Internationella fackliga samorganisationen IFS om kränkningar av de fackliga rättigheterna runt om i världen. Rapporten väcker en rad frågor - varför använder stater och arbetsgivare så mycket vål...

 • LO om globaliseringsrådet

  Idag presenteras Globaliseringsrådets slutrapport. Rådets arbete har präglats av öppna diskussioner och genom att så många intressen i svenskt samhällsliv har mötts har det sannolikt bidragit med ökad kunskap för alla ledamöter. Det finns e...

 • AMF manifesterar att facket gör skillnad

  Dagens industri 2009-05-08 Svar till Maria Rankka och Claes Hemberg, DI-debatt Förutom att LO inte har några planer på att sälja AMF, så är det ett faktum att AMF ger LO-förbundens medlemmar mest i plånboken. Till skillnad från Maria Rankka o...

 • Ulla Lindqvists första maj-tal 2009

  Tal av LOs vice ordförande Ulla Lindqvist 1 Maj 2009 i Skövde Det talade ordet gäller Mötesdeltagare, Idag är det Första Maj, då demonstrerar arbetarrörelsen över hela världen. Det är dagen då vi träffas - gamla och unga, vänner...

 • Per Bardhs första maj-tal 2009

  Per Bardh, LOs avtalssekreterare Första maj-tal i Haninge, klockan 10.00 Det talade ordet gäller Kamrater! I dag är det den första maj, arbetarrörelsens internationella högtidsdag. Vi samlas i Haninge, Hofors och Hälleforsnäs. I dag samlas ...

Sida 20 av 241...1718192021222324