Övriga tal och artiklar

 • Första maj 2009

  Det talade ordet gäller. Wanja Lundby-Wedin: Idag mötesdeltagare - på första maj - är det arbetarrörelsens festdag. Nu träffar vi kamrater som vi inte har mött på länge. Nu köper vi en ros till en vän. Det är nu på första maj som vi s...

 • Vi borde ha sett och agerat

  Aftonbladet 24 mars 2009 LO har i 15 års tid försökt väcka opinion mot de höga ersättningarna och generösa villkoren inom näringslivet. En ödets ironi är att när det nu uppmärksammas på bred front så riktas kritiken mot hur LO har agera...

 • Reinfeldt fördjupar krisen

  I veckan är det EU-toppmöte i Bryssel där ekonomi, krisåtgärder och jobb är huvudämnen. Sverige ingår nu i EUs ledartrojka och vi innehar till hösten ordförandeskapet och har därmed stor möjlighet att påverka dagordningen i Europa. Det vi...

 • Investera för nya jobb

  Nerikes allahanda, 2009-01-29 I dag deltar jag på småföretagardagarna i Örebro och gör ett besök på Volvo Construction Eqvipment AB i Hallsberg där 200 kollektivanställda har varslats. På bägge ställena kommer vi att prata om jobben och g...

 • Tal vid Socialdemokraternas upptakt inför Europaparlamentsvalet

  Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Det handlar egentligen om tilliten och tilltron till att mitt bidrag och min handling gör skillnad. Jag tror att det är oerhört viktigt, inte minst när det gäller frågan om internationell solidari...

 • Regeringens passivitet hotar den svenska modellen

  DN-debatt 090308 Svensk ekonomi befinner sig i ett allvarligt läge. Arbetslösheten ökar snabbt bland LO-förbundens medlemmar och varslen fortsätter att strömma in. Redan förra året blev tillväxten negativ och nu står vi inför ytterligare e...

 • Så klarar Sverige krisen

  Publicerad i Norra Skåne 2009-02-17 I dag kommer jag att besöka köksfabriken Ballingslöv, träffa anställda på Hemmakväll i Kristianstad och medlemmar i Skogs- och träfacket i Hässleholm. Jag kommer att träffa fackliga medlemmar som kan ber

 • Tio miljarder ger 30.000 jobb

  Sverige befinner sig i en lågkonjunktur som förstärkts av den finansiella krisen. Snabbare än någon annat ser vi nu en kraftigt försämrad situation på arbetsmarknaden. Antalet varsel ligger på rekordnivå. Från början av oktober till årets...

 • Likgiltigheten inför EU-valet är ett hot mot demokratin

  Borås tidning 20090207 Den 7 juni är det val. Då väljer vi våra representanter till Europaparlamentet. Genom att rösta ger vi uttryck för vilket samhälle vi vill ha i framtiden; det samhälle som vi vill lämna till våra barn och ungdomar. ...

 • Skillnaderna i inkomst är de största i moderna tid

  DN 20090204 Skillnaden mellan maktelitens inkomster och en industriarbetarlön har aldrig varit så stora i modern tid som de är nu. En rapport från LO-ekonomerna visar att den genomsnittliga inkomsten för makteliten under 2007 motsvarade 18 indu...

 • Regeringen har lämnat walk over Mona Sahlin och Wanja Lundby-Wedin: Vi vet att det går att investera Sverige ur jobbkrisen

  En kraftig höjning av statsbidragen till kommunerna som skapar fler jobb och som undviker uppsägningar av anställda i kommuner och landsting och försämrad kvalitet i välfärden. Det är Mona Sahlins och Wanja Lundby-Wedins första punkt för att...

 • För lite och för sent

  Helsingborgs Dagblad m fl 2009-01-05 För lite och för sent. Det är en bra sammanfattning av den moderatledda regeringens krispaket – det lilla julpaketet kallade någon det – som presenterades för ett par veckor sedan. Innehållet impo...

 • Kraftfulla åtgärder krävs

  Sverige befinner sig i en lågkonjunktur som förstärkts av den finansiella krisen. Snabbare än någon anat ser vi nu en kraftigt försämrad situation på arbetsmarknaden. Antalet varsel ligger på rekordnivå. Från början av oktober till årets ...

 • Den borgerliga regeringen bäddar för ett generationskrig

  Det pågår en åldersdiskriminering på arbetsmarknaden. Den högerledda regeringen har på kort tid sjösatt en politik som tar från de unga och ger till de äldre, företrädesvis äldre, välbeställda män. Villkoren i a-kassan förändras, arbe...

 • LO-förbundens medlemmar känner yrkesstolthet

  I en undersökning har LO ställt frågan Hur viktigt arbete tycker du själv att du gör? Hela 91 procent alla anställda upplever att de gör ett ganska viktigt eller mycket viktigt arbete. Bland arbetare är det fler som anser sig ha ett mycket vik...

 • Barnens bästa i främsta rummet

  För 17 år sedan undertecknade Sverige FNs konvention om barns rättigheter. Alla som idag är 17 år och yngre, nästan två miljoner barn och ungdomar, har alltså växt upp med barnkonventionen som skydd och stöd. Betyder det att alla problem är...

 • Det är dags för en nollvision på arbetsmiljöområdet

  Varje dag går människor till sitt arbete och riskerar att inte komma hem igen. Förra året dog sammanlagt 68 personer i arbetsolyckor. Det är mer än en person per vecka! Framför allt sker olyckorna inom transport- och kommunikationssektorn, bygg...

 • Arbetsmiljöartikel LO, TCO och SACO

  Arbetet ska inte bara ge en god inkomst utan också vara fritt från diskriminering, skapa engagemang, glädje och utveckling. För att det ska bli verklighet måste vi arbeta gemensamt för att motverka arbetsmiljörisker och ställa krav på bätt...

 • Den borgerliga regeringen ger inte människor en andra chans

  Den borgerliga regeringen riktar ett dråpslag mot vuxenutbildningen. De som inte lyckats i ungdomsskolan får inte längre en andra chans. Det kan finnas flera anledningar till att människor inte klarat av grundskolan eller gymnasieskolan. Man kan h...

 • Lissabonfördraget bättre för löntagarna

  Lissabonfördraget innebär förbättringar för Sveriges och Europas löntagare. Detta konstaterade LOs kongress i somras och uttalade sitt stöd för att Lissabonfördraget antas i Sverige. I fördraget görs stadgan om grundläggande rättigheter r...

Sida 21 av 241...18192021222324