Övriga tal och artiklar

 • Ge dem som misslyckats i nian en rejäl chans på gymnasiet

  Vi har alla våra åsikter om skolan. Det kan vara egna upplevelser eller våra barns som vi utgår ifrån, eller den bild vi får genom tidningar och TV. Vi kanske inte alltid är överens om vad som fungerar bra eller dåligt men vi tycker nog alla ...

 • Ge papperslösa vård nu!

  Ge papperslösa och asylsökande tillgång till vård på väsentligen lika villkor som övriga invånare. Den uppmaningen riktar företrädare för organisationer, kyrkor och fackförbund till regeringen. Bakgrunden är det lagförslag om vård för ...

 • Klokskap och rättvisa krävs

  Den borgerliga regeringen har totalt misslyckats leva upp till de förväntningar många väljare hade. Det syns tydligt i opinionsmätningarna. Borgerliga ledarskribenter kliar sig i huvudet och kan inte begripa vad det beror på. Jag menar att det b...

 • Arbetare ska aldrig ställas mot arbetare

  I en artikel på Europaportalen frågan Magnus Andersson, Centerpartiets Ungdomsförbunds ordförande, mig som ordförande i LO och Europafacket om var jag har sympatierna? Självklart har jag mina sympatier hos löntagarna. Det är för mig en själv...

 • EU behöver den nordiska modellen

  I Norden har vi en gemensam utmaning. Vi har ett gemensamt intresse av att i EU främja förståelsen för det sätt vi har inrättat våra arbetsmarknader på. Så klart uttryckte sig Danmarks arbetsmarknadsminister Claus Hjort Fredriksen när han i ...

 • Internationellt fackligt samarbete i Norrbotten

  Det fackliga arbetet har alltid varit internationellt. Genom historien har det funnits en sammanhållning över gränserna i kampen för bättre arbetsvillkor, till exempel genom stöd till varandra vid konflikter med arbetsgivare eller genom stöd i ...

 • Moderaterna vill äta kakan och ändå ha den kvar

  I dagarna har moderaterna sin partistämma i Gävle. Moderaterna har gjort ett stort nummer av partiets förnyelse, särskilt när det gäller synen på den svenska modellen och arbetsrätten. I materialet till stämman säger man ”Partistyrelse...

 • Regeringen missgynnar LO-förbundens medlemmar

  Många av LO-förbundens medlemmar har fått mer pengar i plånboken på grund av att avtalsrörelsen var framgångsrik och därför att inkomstskatterna har sänkts. Överlag går den svenska ekonomin för högtryck och sysselsättningen förväntas ...

 • Social Europe

  Decision-makers in ancient civilisations sought answers from an oracle: an infallible authority who gave wise counsel. The most important, the Delphic Oracle, reputedly fell into a trance and spoke in riddles, which were interpreted by priests. In the...

 • Till centerstämman. Därför vill LO ha starka kollektivavtal

  Likt en arbetsrättens Sancho Panza drar Maud Olofsson och Centern runt som springpojkar till Svenskt Näringsliv. Centerns handlingar inför riksstämman är fullmatad med arbetsrättsliga spöken. Centern tycks mer än gärna, och till synes helt ok...

 • Vårdnadsbidraget hotar jämställdheten

  Idag kallar sig allt fler feminister och det är bra. Men debatten handlar inte längre om alla kvinnors lika möjligheter, utan har kommit att fokuseras allt mer på kvinnor i karriären. Frågor som är särskilt viktiga för kvinnor med LO-yrken

 • Debattartikel i Dagens Industri den 5 mars 2008

  Bidragsfusk berör oss svenskar djupt. Vi upprörs över att föräldrar kan ta ut ersättning för vård av barn och samtidigt arbeta och vi tycker att det är oacceptabelt om en person tar ut a-kassa och samtidigt arbetar (svart). FUT-delegationen h...

 • Regeringen missgynnar LO-förbundens medlemmar

  I en debattartikel i Sundsvalls Tidning framför LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin kritik mot den sittande högerregeringen för att driva en fördelningspolitik som ökar klyftorna i samhället och som gynnar höginkomsttagarna på bekostnad av LO-f...

 • Samtal med Svenskt näringsliv

  LO är redo att inleda samtal med Svenskt Näringsliv kring gemensamma problem på arbetsmarknaden. När vår motpart upplever problem är vi beredda att diskutera – precis som vi förväntar oss att våra motparter lyssnar när vi ser problem. ...

 • LOs ordförande orolig över medlemstappet

  Medlemsminskningen i LO-förbunden har pågått under en längre tid, men under det senaste året har minskningen av antalet medlemmar varit dramatisk. Det totala antalet medlemmar i LO-förbunden har minskat med cirka 450.000 sedan 1997. Den stora mi...

 • Sven Otto Littorin: Hur går det med arbetsmiljöfrågorna?

  LO-förbundens medlemmar har ofta stora brister i sin arbetsmiljö. I värsta fall handlar det om olycksfall och dödsfall, så som skedde i helgen då en arbetare förolyckades i Kiruna. Arbetsmiljöarbetet för LO-förbundens medlemmar har försäm...

 • Protester mot regeringens angrepp på den svenska kollektivavtalsmodellen

  Artikel publicerad i Dagens Industri den 29 september 2007: I regeringens budgetproposition finns förslag som i praktiken förbjuder vissa kollektivavtal. Enligt budgetpropositionen ska ingen som är sjuk längre än 12 månader få mer än 75 procen...

 • Den borgerliga regeringen ger inte människor en andra chans

  Den borgerliga regeringen riktar ett dråpslag mot vuxenutbildningen. De som inte lyckats i ungdomsskolan får inte längre en andra chans. Det kan finnas flera anledningar till att människor inte klarat av grundskolan eller gymnasieskolan. Man kan h...

 • Det är dags för en nollvision på arbetsmiljöområdet

  Varje dag går människor till sitt arbete och riskerar att inte komma hem igen. Förra året dog sammanlagt 68 personer i arbetsolyckor. Det är mer än en person per vecka! Framför allt sker olyckorna inom transport- och kommunikationssektorn, bygg...

 • A-kassan ska återställas till 80 procent av lönen

  Debattartikel av Wanja Lundby-Wedin och Mona Sahlin, socialdemokraternas partiledare, publicerad på DN Debatt 30 april 2007. Det har bara gått drygt ett halvår sedan Sverige fick en ny regering. Moderaterna hävdade i valrörelsen att de inte stod ...

Sida 24 av 251...202122232425