Övriga tal och artiklar

 • Föräldraförsäkringen får inte peka ut vissa grupper

  Föräldraförsäkringen får inte bidra till att ställa grupper längre bort från arbetsmarknaden. Men LO kan inte acceptera lösningar som pekar ut särskilda grupper, som nyanlända, skriver Joa Bergold, LO:s expert i den nya föräldraförsäkringsutredningen

   

 • Arbetsgivarna måste ta ansvar för ohälsan

  Visst förtjänar SSR:s förslag djupare begrundan. Men vi kan inte acceptera arbetsmiljöer som sliter ut anställda och när de drabbas av ohälsa snabbt skicka dem vidare till en ny arbetsgivare, skriver Kjell Rautio, utredare på LO.

   

 • LO kräver att Sverige skriver på mot tvångsarbete

  Byggjobbare från Östeuropa arbetare gratis och bärplockare från Thailand luras av cyniska arbetsgivare. Mellan 21 och 36 miljoner människor i världen jobbar under slavliknande villkor. FN-organet ILO har tagit fram ett protokoll för att skydda dessa men Sverige har ännu inte skrivit på. Nu kräver LOs Oscar Ernerot att regeringenomedelbart ratificerar ILOs protokoll mot tvångs och slavarbete.

   

 • Synliggör och bekämpa klyftor och vanmakt!

  Mycket tyder på att våra välfärdssystem de närmaste åren kommer att möta växande utmaningar.

   

 • Bråttom att få stopp på tvångsarbete

  Sverige ska ligga i topp när det kommer till mänskliga rättigheter i arbetslivet, skriver LO:s Oscar Ernerot efter uppgifterna om skeppet i Varbergs hamn där arbetarna haft ont om mat och vatten.

   

 • Nederländernas sjukförsäkringsmodell inte lösningen

  Med Nederländernas modell riskerar vi att få ett system där arbetsgivarna skickar vidare piskorna och kraven på den anställde, skriver Kjell Rautio, LO.

   

 • Felaktigt att SD skulle organisera de utsatta

  Det ökade stödet för SD bland LO-medlemmarna är bekymmersamt. Med att SD skulle vara de som organisera samhällets utsatta grupper är fel, skriver LO:s Tobias Lundin Gerdås

   

 • Sänkta lägstalöner är ingen mirakelkur

  Nyanländas etablering behöver underlättas, men inte till priset av att anställda i LO-yrken, flyktinginvandrare och unga vuxna ställs mot varandra, skriver Ulrika Vedin, utredare på LO.

   

 • Du ska kunna leva på din lön – det är inte ett orimligt krav

  Det ska löna sig att gå upp varenda morgon och jobba hårt. Ojämlikheten ökar snabbt i Sverige – det gör oss till ett sämre land”, skriver Tobias Lundin Gerdås.

   

 • Vi måste skifta till en höger-vänster-konflikt

  Vi som dagligen mäter och följer sociala medier flöden bevittnar nu ett skifte. Bilden på treårige Alan blev en vändpunkt i migrationsdebatten. Det som nu i längden behöver dominera det offentliga samtalet är en klassisk höger-vänster-konflikt, skriver LO:s Tobias Lundin Gerdås och Johan Ulvenlöv.

   

 • Intellektuella kullerbyttor i den borgerliga idéfabriken

  Fusk- och överutnyttjandediskursen i sjukförsäkringsfrågan har allt för länge haft företräde framför en välgrundad orsaksanalys. Det är dags att punktera den borgerliga retoriken, skriver Kjell Rautio, LO.

   

 • Ifrågasätt arbetsgivarnas kamp för sänkta lägstalöner

  Förklaringen till arbetslösheten för personer med kort utbildning måste sökas i bristande efterfrågan på arbetskraft och de logiker som då växer sig starka på arbetsmarknaden.

   

 • Vi behöver en feministisk vision för digitaliseringens tid

  De feministiska och arbetskritiska rösterna mot facket har sina poänger. Det är uppenbart att vi både måste och har möjlighet att skapa en trovärdig feministisk vision för den andra maskinåldern.

   

 • Ny global överenskommelse ökar pressen på världens ledare

  Det måste vara möjligt för människor att gå från den informella till den formella ekonomin. Det enades arbetsgivare, arbetstagare och regeringar om vid FN-organet ILO:s senaste konferens. Beslutet är viktigt – nu kan en stor del av världens befolkning börja hoppas på ett bättre och mer rättvist arbetsliv

   

 • Ja till TTIP – men inte till vilket pris som helst

  Det finns flera frågor att klara ut innan ett avtal mellan EU och USA kan bli verklighet. Regeringen och EU-kommissionen måste nu ge klara besked.

   

 • Pinsamt, DN:s ledarsida!

  DN:s ledarredaktion har pinsamt dålig koll på läget i sjukförsäkringen och skruvar dessutom medvetet till fakta, skriver Kjell Rautio, välfärdsutredare på LO.

   

 • EU:s sociala dialog inför ett historiskt vägval

  För att EU ska lyckas att genomföra reformer för sysselsättning och konkurrenskraft hävdar EU-kommissionen att en välfungerande social dialog är viktig. Men förutsättningarna är sämre än på mycket länge.

   

 • Riksdag och regering måste visa lyhördhet i vinstfrågan

  Fortsätter skattepengar avsedda för välfärden att rinna iväg till privata konton urgröps på sikt hela välfärdsstatens legitimitet. Detta är en av de absolut största framtidsutmaningarna för de rödgröna partierna, skriver LO-utredaren Kjell Rautio.

 • Ökad otrygghet leder inte till fler jobb

  Slopade turordningsregler, lägre ingångslöner och otrygga jobb, likt staplandet av visstidsanställningar bidrar inte till ökad produktivitet i samhället. Generella sänkningar av arbetsgivaravgiften är inte en effektiv lösning”, skriver Emil Johansson och Malin Djuse

 • Ny rapport: Olika vägval för jämlik skola.

  Forskningen i stort finner inte stöd för att marknadsinslagen i skolan gett några starka effekter på elevernas skolprestationer eller på högre studier eller sysselsättning. Det finns dock tecken på att det fria skolvalet lett till en ökad sortering mellan skolor, utifrån skolprestationer samt elevernas bakgrund, och att marknadsinslagen ökar de problem som finns med betygsinflation. Utifrån detta finns olika politiska vägval att göra.

Sida 5 av 2312345678...23