Övriga tal och artiklar

 • Regeringen sviker på nytt de arbetslösa

  Regeringens val att öka kontrollen av de arbetslösa i stället för att motverka den höga arbetslösheten är en allvarlig felprioritering. Det skriver Oscar Ernerot (LO).

 • ”Splittring av Arbetsförmedlingen är inte lösningen”

  I turbulensen kring Arbetsförmedlingen levereras många förslag på hur myndigheten borde förändras. Akademikerförbundet SSR ger på DN Debatt (30/8) flera förslag som sammantaget skulle innebära en omfattande omdaning av myndigheten. Vissa, men inte alla, förslag är bra, skriver företrädare för LO.

 • Glöm inte de arbetslösa

  Arbetsförmedlingens generaldirektör har fått sparken. En symbol för den borgerliga regeringens misslyckade arbetsmarknadspolitik är nu borta. Men för de nära 400 000 arbetslösa spelar det liten roll, skriver Oscar Ernerot, LO.

 • Privata aktörer hittar inte fler nya jobb

  Privatisering av Arbetsförmedlingen hjälper inte 400 000 arbetslösa, skriver företrädare för LO i ett svar till Almega.

 • Sänkta skatter inget recept för fler jobb

  När regeringen talar om skattesänkningar, används sysselsättning som argument. Men det är missvisande, och debatten bör istället skifta till ideologi som drivkraft för fler jobbskatteavdrag. Det skriver Oscar Ernerot och Tobias Gerdås, LO.

 • Reformera föräldraförsäkringen – av rätt skäl

  Sluta peka ut invandrade kvinnor och ta ansvar för jämställdhetspolitiken! Det skriver Joa Bergold, utredare LO.

 • I dag är arbetstagaren i det närmaste livegen

  I EN DEBATTARTIKEL i Norrbottens-Kuriren den 4 juni angriper sju moderata riksdagsledamöter, med Mikael Cederbratt i spetsen, LOs förslag om att återreglera arbetstillståndssystemet.

 • Partipolitiseras statsförvaltningen?

  Det har under den senaste tiden riktats skarp kritik mot hur Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan agerar, skriver Kjell Rautio och Oscar Enerot från LO. Det faktum att ledningarna för de statliga myndigheterna tar så lätt på kritiken från de som är satta att granska deras verksamhet tyder på att det svenska idealet om oberoende myndigheter håller på att eroderas och att generaldirektörerna gör allt för att skydda de regelverk som den borgerliga regeringen satt upp.

 • Regeringen måste markera mot EU-kommissionen

  Trots nedtoning fortsätter EU-kommissionen att ha synpunkter på svensk lönebildning. Lönebildningen är och ska förbli vara en nationell kompetens. Det skriver Claes-Mikael Jonsson och Johan Danielsson, LO.

 • Anställningsskyddet behöver ett tydligt klass- och könsperspektiv

  Anställningstid är ett viktigt kriterium i las eftersom kompetensbegreppet riskerar att fyllas med subjektiva krav på önskvärda personliga egenskaper, skriver Sofie Rehnström och Ulrika Vedin på LO.

 • Arbeidsledigheten øker fortsatt

  Den svenske regjeringens politikk for å redusere arbeidsledigheten har mislyktes.

 • Nu finns chansen att förbättra sjukförsäkringens rättssäkerhet!

  Vi är på väg bort från en sjukförsäkring som bygger på inkomstbortfallsprincipen och där villkoren regleras i lag, till ett system där ersättning vid nedsatt arbetsförmåga allt mer blir en behovsprövad förmån. Det skriver Kjell Rautio (LO) och Claes Jansson (LO-TCO Rättsskydd)

 • Snedvriden konkurrens måste få ett stopp

  Företag shoppar mellan olika skatte- och avgiftssystem inom Europa. På det sättet får seriösa företagare att svårare att klara sig – samtidigt som arbetskraft utnyttjas, skriver LO-utredaren Claes-Mikael Jonsson.

 • Ulf Kristersson – en ”superöverläkare” som skjuter från höften

  Om socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) hade tagit sitt uppdrag seriöst hade han bett om en ordentlig orsaksanalys till de ökade sjukskrivningarna. Det skriver LO-utredaren Kjell Rautio

 • ”Sjukförsäkringsfrågan är brännhet!”

  Vi har i dag en sjukförsäkring med stora rättssäkerhetsproblem som systematiskt fattiggör redan utsatta människor. Om inget görs kommer sjukförsäkringsfrågan troligen att bli avgörande i valet 2014, skriver LO:s välfärdsutredare Kjell Rautio.

 • LOs tre goda råd till Arbetsförmedlingen

  Arbetsförmedlingen har fått en ny styrelse. Den borde ställa krav på regeringen för att bekämpa massarbetslösheten. Det viktigaste är att utbilda arbetssökande för att möta arbetsmarknadens behov. Det skriver LO:s Karl-Petter Thorwaldsson och Linda Grape. Igår sammanträdde Arbetsförmedlingens nya styrelse för första gången. Efter en tid med en avlövad ledning för en av landets viktigaste myndigheter är platserna runt bordet äntligen fyllda. Tyvärr hålls dörren till styrelserummet fortfarande stängd för arbetsmarknadens parter.

 • Jobbförmedlingen behöver privatiseras mindre – inte mer

  ARBETSFÖRMEDLINGEN Den borgerliga alliansen har genomfört hastiga och dåligt förberedda förändringar av Arbetsförmedlingen. SVT:s jobbgranskning har visat hur samvetslösa arbetsgivare kunnat sko sig på okontrollerade generösa bidrag, vilket i sin tur kört förtroendet för myndigheten i botten. När Kristdemokraterna nu föreslår ytterligare privatiseringar som lösningen på misskötseln, är det ingenting annat än djupt oansvarigt, skriver Oscar Ernerot, LO, i en replik till Andreas Carlson (KD).

 • Tydlig stimulans kan ge Sverige 100 000 nya jobb

  Det finns ett behov av omfattande åtgärder inom ramen för finanspolitiken. Med en tydlig finanspolitisk stimulans i storleksordningen 70 miljarder kan vi skapa cirka 100 000 nya jobb på bara några års tid. En sådan satsning skulle bidra till att arbetslösheten sjunker med 2 procentenheter. Det skriver LO-ekonomerna Ola Pettersson, Åsa-Pia Järliden Bergström och Lars Ernsäter i årets konjunkturprognos.

 • Regeringens reformer har skadat arbetsmarknaden

  Regeringens bidrag till företagare utan någon grundlig kontroll och uppföljning snedvrider konkurrensen och utsätter de anställda för risken att bli utnyttjade, skriver Oscar Ernerot och Claes-Mikael Jonsson, LO.

 • LO fortsätter kamp för mer jämställd föräldraförsäkring

  Den feministiska agenda som S vill driva kräver mål, mod och trovärdighet. Trovärdighet kan bara uppnås med en konkret politik, något vi inte kunnat se från S i föräldraförsäkringsfrågan, skriver Joa Bergold, LO.

Sida 9 av 241...6789101112...24