Övriga tal och artiklar

 • LOs beslut ”vinstfrågan” ligger fast

  LOs kongress- och styrelsebeslut om vinster i välfärden är oförändrade. Folkkampanjen för gemensam välfärd har misstolkat medierapporteringen, skriver Kjell Rautio (LO) i en replik.

 • Borgs trolleritrick – så betalar du för skattesänkningen

  Våra socialförsäkringar har blivit alliansregeringens och finansminister Anders Borgs mjölkkossa. Genom att systematiskt plocka ut allt för höga sociala avgifter kan Borg finansiera alliansens jobbskatteavdrag.

 • Fel att tillåta vinstdrivande aktörer i skolan

  Den svenska skolan är inte längre rättssäker och likvärdig. Det skriver Thomas Hagnefur (LO).

 • Kvinnorna bekostar de sänkta skatterna

  Debattörerna: Ett jämställt samhälle kräver en väl fungerande välfärd

 • Löntagarnas rättigheter ska gälla även i kristider

  Sverige måste gå i täten för att försvara och utveckla universella och grundläggande fri- och rättigheter – oavsett om det är kristider eller inte. Det skriver företrädare för LO, TCO och Saco.

 • Färre i arbete efter regeringens utförsäkringar

  Om regeringens utförsäkringar haft någon jobbeffekt så är den negativ – färre är i arbete. LO uppmanar i stället politiker och parter att satsa på en bred rehabiliterings- och omställningspakt, skriver Tobias Baudin och Kjell Rautio.

 • Färre i arbete efter regeringens utförsäkringar

  Dagens Arena 3 oktober 2013 - Om regeringens utförsäkringar haft någon jobbeffekt så är den negativ – färre är i arbete. LO uppmanar i stället politiker och parter att satsa på en bred rehabiliterings- och omställningspakt, skriver Tobias Baudin och Kjell Rautio.

 • Dags att skrota hela PPM-systemet

  Vi vill att det nuvarande PPM-systemet skrotas. Pengarna bör istället tillföras inkomstpensionssystemet och förstärka pensionärernas inkomstpension. LO anser i sitt svar till PPM-utredningen att en statlig utredning bör få i uppdrag att analysera alla vinster och förluster som kan uppstå om man avskaffar PPM-systemet och i stället förstärker inkomstpensionssystemet. Det skriver Mats Morin och Renée Andersson, LO.

 • Skriv under ILO-konventionen, Obama!

  Du gör helt rätt i att komma till Sverige för att diskutera frihandel, Obama. Det skriver Susanne Lindberg Elmgren (LO).

 • LO slår tillbaka mot smutskastningen

  "Sociala medier gjorde det möjligt för tiotusentals människor att visa sitt stöd och detta bidrog till att röka ut den ljusskygga företagsledningen.Facket utsätts för systematisk smutskastning av företag och arbetsgivarorganisationer - sociala medier är fackets vapen, skriver Johan Ulvenlöv.

 • Regeringen sviker på nytt de arbetslösa

  Regeringens val att öka kontrollen av de arbetslösa i stället för att motverka den höga arbetslösheten är en allvarlig felprioritering. Det skriver Oscar Ernerot (LO).

 • ”Splittring av Arbetsförmedlingen är inte lösningen”

  I turbulensen kring Arbetsförmedlingen levereras många förslag på hur myndigheten borde förändras. Akademikerförbundet SSR ger på DN Debatt (30/8) flera förslag som sammantaget skulle innebära en omfattande omdaning av myndigheten. Vissa, men inte alla, förslag är bra, skriver företrädare för LO.

 • Glöm inte de arbetslösa

  Arbetsförmedlingens generaldirektör har fått sparken. En symbol för den borgerliga regeringens misslyckade arbetsmarknadspolitik är nu borta. Men för de nära 400 000 arbetslösa spelar det liten roll, skriver Oscar Ernerot, LO.

 • Privata aktörer hittar inte fler nya jobb

  Privatisering av Arbetsförmedlingen hjälper inte 400 000 arbetslösa, skriver företrädare för LO i ett svar till Almega.

 • Sänkta skatter inget recept för fler jobb

  När regeringen talar om skattesänkningar, används sysselsättning som argument. Men det är missvisande, och debatten bör istället skifta till ideologi som drivkraft för fler jobbskatteavdrag. Det skriver Oscar Ernerot och Tobias Gerdås, LO.

 • Reformera föräldraförsäkringen – av rätt skäl

  Sluta peka ut invandrade kvinnor och ta ansvar för jämställdhetspolitiken! Det skriver Joa Bergold, utredare LO.

 • I dag är arbetstagaren i det närmaste livegen

  I EN DEBATTARTIKEL i Norrbottens-Kuriren den 4 juni angriper sju moderata riksdagsledamöter, med Mikael Cederbratt i spetsen, LOs förslag om att återreglera arbetstillståndssystemet.

 • Partipolitiseras statsförvaltningen?

  Det har under den senaste tiden riktats skarp kritik mot hur Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan agerar, skriver Kjell Rautio och Oscar Enerot från LO. Det faktum att ledningarna för de statliga myndigheterna tar så lätt på kritiken från de som är satta att granska deras verksamhet tyder på att det svenska idealet om oberoende myndigheter håller på att eroderas och att generaldirektörerna gör allt för att skydda de regelverk som den borgerliga regeringen satt upp.

 • Regeringen måste markera mot EU-kommissionen

  Trots nedtoning fortsätter EU-kommissionen att ha synpunkter på svensk lönebildning. Lönebildningen är och ska förbli vara en nationell kompetens. Det skriver Claes-Mikael Jonsson och Johan Danielsson, LO.

 • Anställningsskyddet behöver ett tydligt klass- och könsperspektiv

  Anställningstid är ett viktigt kriterium i las eftersom kompetensbegreppet riskerar att fyllas med subjektiva krav på önskvärda personliga egenskaper, skriver Sofie Rehnström och Ulrika Vedin på LO.

Sida 9 av 251...6789101112...25