Fråga facket Fråga facket

Undersökning: Arbetares villkor under pandemin osynliggjordes av medierna

LO har undersökt bevakningen av arbetslivet under pandemin. Undersökningen visar att rapporteringen haft en kraftig slagsida mot tjänstemäns villkor, kontra arbetares. 


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LO har låtit Kantar Public göra en analys av hur svenska medier skildrat hemmajobbande och risken för att smittas på sin arbetsplats. Resultaten pekar på hur svenska medier inte lyckats bevaka arbetsmarknaden på ett balanserat sätt. 

– Jag är så trött på inslag om tupplurar på soffan hemma, svenska arbetare tog inga tupplurar under pandemin. De gick till jobbet, höll samhället uppe och utsattes därmed för större risker, säger Susanna Gideonsson, ordförande för LO.

En tidigare undersökning visar att 93 procent av LO:s medlemmar inte kunnat jobba hemma under pandemin. Något som inte återspeglats i bevakningen.

– Svenska medier har misslyckats att skildra hur pandemin har påverkat arbetsvillkoren för miljontals människor. Arbetares villkor har osynliggjorts. Om det är av bekvämlighet eller okunskap vet jag inte. Oavsett har inte svenska massmedia skött sin uppgift under pandemin, säger Susanna Gideonsson.

Under 2020 och 2021 har drygt 90 000 artiklar och inslag publicerats i svenska medier om hemarbete, motsvarande siffra för risken att smittas på sin arbetsplats är drygt 40 000. Skillnaden har dessutom ökat över tid. Andra halvåret 2021 var det mer än fyra gånger så mycket publicitet om hemmaarbete. Den valda vinkeln har reproducerats över tid.

– Jag måste ge icke godkänt till svenska medier, miljontals arbetares villkor har hamnat helt i skymundan. Den enkla vinkeln är oftast inte den mest intressanta, säger Susanna Gideonsson.