Fråga facket Fråga facket

Uttalande vid LOs representantskap

Kollektivavtal LOs representantskap har enhälligt valt att förkasta resultatet av förhandlingarna om trygghet och omställning. Helheten uppfyller inte kraven om bättre villkor för förbundens medlemmar, skriver LO i ett uttalande.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LOs ordförande Susanna Gideonsson föredrog uttalandet vid LOs representantskap.

Sveriges problem är inte att LO-förbundens medlemmar har för mycket trygghet på jobbet. Problemet är tvärtom att otryggheten har ökat. Timanställningar, visstider och andra osäkra villkor har spridit sig på svensk arbetsmarknad. Därför begärde vi redan för tre år sedan förhandlingar med Svenskt Näringsliv. Vårt mål var och är att öka tryggheten för förbundens medlemmar och stärka möjligheterna till omställning.

LOs representantskap säger dock enhälligt nej till det slutbud som förhandlingarna nyligen resulterade i. Helheten uppfyller inte de krav vi har om bättre villkor för LO-förbundens medlemmar. En viktig orsak var också att vi har tvingats att förhandla under hot om lagstiftning utifrån den så kallade LAS-utredningen. Utredningens förslag innebär en dramatiskt försämrad anställningstrygghet och en kraftigt förändrad balans på arbetsmarknaden till arbetsgivarens fördel.

Vi vill vara med och utveckla, inte avveckla, den svenska modell där ett starkt anställningsskydd och goda omställningsmöjligheter ger trygghet på jobbet. Det är vi alltid beredda att förhandla med arbetsgivarna om. Men om parterna ska ha en rimlig chans att lösa detta kan vi inte fortsätta att förhandla under hot.  

Politikerna måste därför göra klart att den så kallade LAS-utredningen inte kommer att bli lag. Bara så kan parterna på arbetsmarknaden ges goda och balanserade förutsättningar att nå en överenskommelse. 

Vi kommer tillsammans att använda alla till buds stående medel för att nå våra mål om bättre villkor för LO-förbundens medlemmar. Alla på svensk arbetsmarknad ska ha en självklart rätt till omställning och bra villkor på jobbet.  

Vår uppmaning till regering och riksdag är därför tydlig: kasta inte ut Sveriges löntagare i ännu mer otrygghet! Släng LAS-utredningen i papperskorgen! Låt parterna göra upp om spelreglerna på svensk arbetsmarknad!