Fråga facket Fråga facket

”Bara intresserade av billig arbetskraft”

Arbetsmarknad Johan Norberg angriper bland annat LO för att vi skulle ge en felaktig bild av arbetskraftsreformen som trädde i kraft i december 2008. Norberg fortsätter näringslivets tradition att vilseleda i frågan om Arbetskraftsinvandring. Jag hittar inte ett enda rätt i Norbergs historiebeskrivning. Sverige har i likhet med majoriteten av västländer alltid beviljat arbetstillstånd om det bara går att belägg att rekryteringen hänger ihop med rekryteringssvårigheter eller arbetsbrist.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Expressen 11 mars 2013

Johan Norberg angriper bland annat LO för att vi skulle ge en felaktig bild av arbetskraftsreformen som trädde i kraft i december 2008.

Norberg fortsätter näringslivets tradition att vilseleda i frågan om Arbetskraftsinvandring. Jag hittar inte ett enda rätt i Norbergs historiebeskrivning. Sverige har i likhet med majoriteten av västländer alltid beviljat arbetstillstånd om det bara går att belägg att rekryteringen hänger ihop med rekryteringssvårigheter eller arbetsbrist.

Därför är det fel när Norberg påstår att de ingenjörer, tekniker och dataspecialister som nu kommer till Sverige skulle vara resultatet av avskaffandet av arbetsmarknadsprövningen i december 2008. Långt fler än 100 000 arbetstillstånd beviljades de tio åren närmast före reformen.

Efter reformen kan arbetsgivare även få arbetstillstånd för yrken där det redan finns ett överskott av arbetssökande och där arbetslösheten är hög. Det är arbetstillstånd med dunkla motiv, med utnyttjande, fusk och missbruk som följd. Vi menar att arbetsgivaren i de flesta fall här inte alls är intresserad av arbetskraftens unika ”kompetens” utan bara av billig arbetskraft.

Allt fler inser behovet av att stärka arbetstagares rättigheter och införa ytterligare granskning av arbetsgivarens seriositet och bakomliggande motiv. Att då som Norberg föreslå ytterligare avreglering rimmar illa med den allmänna rättsuppfattningen.

Thord Ingesson

LO-utredare