Fråga facket Fråga facket

”Ni tar avstånd från en mer jämställd arbetsmarknad”

Lönerelationerna på arbetsmarknaden kan inte låsas i det läge som råder just nu. Värdediskrimineringen av kvinnodominerade branscher hör inte hemma på en modern arbetsmarknad. Genom att både skydda konkurrenskraften och samtidigt steg för steg uppnå mer rättvisa löner värnar vi bäst den svenska avtalsmodellen, skriver LO:s Wanja Lundby-Wedin och Per Bardh i en replik.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad på www.dndebatt.se 2 mars 2012 som svar på Urban Bäckström och Håkan Sörmans artikel (DN Debatt 1/3 )

Lönerelationerna på arbetsmarknaden kan inte låsas i det läge som råder just nu. Värdediskrimineringen av kvinnodominerade branscher hör inte hemma på en modern arbetsmarknad. Genom att både skydda konkurrenskraften och samtidigt steg för steg uppnå mer rättvisa löner värnar vi bäst den svenska avtalsmodellen, skriver LO:s Wanja Lundby-Wedin och Per Bardh i en replik.

LO noterar att arbetsgivarna inom Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och landsting i årets avtalsrörelse med full kraft försöker hindra en utveckling mot mera jämställda löner på arbetsmarknaden. Budskapet från Urban Bäckström och Håkan Sörman (DN Debatt 1/3 [1]) är att inga extra satsningar får göras på kvinnodominerade branschers löner. Budskapet kan inte minst läsas som en intern uppmaning till alla arbetsgivarorganisationer att ställa sig i vägen för LO:s krav på mer jämställda löner.

Ju fler kvinnor som arbetar i en bransch, desto sämre lön. Så ser verkligheten på arbetsmarknaden ut år 2012. Yrken som domineras av kvinnor nedvärderas systematiskt vid lönesättningen och återfinns genomgående i det lägst avlönade skiktet. Det handlar om en värdediskriminering som skapat omotiverade skillnader i lön mellan yrken som kan antas vara av lika värde och svårighetsgrad.

För att komma till rätta med dessa stora löneskillnader och samtidigt värna den nationella konkurrenskraften, måste värdediskrimineringen åtgärdas genom ett långsiktigt arbete över flera avtalsrörelser. Mer jämställda löner kräver att parterna tillsammans kan göra successiva korrigeringar av relativlönerna. Det är därför allvarligt då Urban Bäckström och Håkan Sörman så tydligt tar avstånd från alla ambitioner att öka jämställdheten på arbetsmarknaden i 2012 års avtalsrörelse. Undersökningar visar också att det bland löntagarna finns ett starkt stöd för mer rättvisa och jämställda löner.

Vi är inom LO-förbunden överens om att hålla fast vid den solidariska lönepolitiken och att fortsätta skapa relativlöneförändringar som motverkar värdediskriminering. I årets avtalsrörelse har därför elva av LO:s medlemsförbund enats om samordnade krav för att minska löneskillnaderna mellan de kvinno- och mansdominerade yrkesområdena.

Ett av Byggnads viktigaste krav i de pågående avtalsförhandlingarna handlar om arbetsmiljön. LO menar att alla har rätt till en trygg och säker arbetsmiljö. Att så inte är fallet går lätt att utläsa ur Arbetsmiljöverkets statistik. Bara inom byggbranschen inträffade över 12 000 arbetsplatsolyckor mellan åren 2007 och 2010. I byggbranschen tvingas också i snitt en familj i månaden ta emot beskedet en familjemedlem inte kommer hem igen, eftersom han eller hon dödats på jobbet. Därför har Byggnads ställt krav på konkreta åtgärder för att bekämpa dödsolyckorna och olycksfall på byggarbetsplatserna.

I de förhandlingar som pågår och de som kommer, är LO-förbunden överens om vad som är ett samhällsekonomiskt löneutrymme. Parterna har ett ansvar för att värna den nationella konkurrenskraften men det är också LO:s uppfattning att lönerelationerna på arbetsmarknaden inte kan låsas i det läge som råder just nu. Värdediskrimineringen av kvinnodominerade branscher hör inte hemma på en modern arbetsmarknad. Genom att både skydda konkurrenskraften och samtidigt steg för steg uppnå mer rättvisa löner värnar vi bäst den svenska avtalsmodellen.

Wanja Lundby-Wedin, LO:s ordförande

Per Bardh, LO:s avtalssekreterare