Fråga facket Fråga facket

Allmänna medel krävs för att lösa bostadsbristen

Folkpartiets bostadspolitiske talesperson belyser med all önskvärd tydlighet i sin replik det grundläggande problemet med svensk bostadspolitik. Regeringen vägrar ta i frågan.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad på www.aftonbladet.se 3 december 2013

Den borgerliga regeringen har haft sju år på sig att skapa incitament och strukturer för ökat byggande. Något som inte har hänt. Nuvarande bostadsminister Stefan Attefall har tillsatt inte mindre än 66 olika bostadsutredningar på tre år samtidigt som byggandet minskat med 74 procent sedan 2006. Vad Nina Lundström inte tycks se är att det är regeringen som bär det yttersta ansvaret för att det inte byggs i dag.

Enligt en SNS-rapport från november framgår att bostadsbyggandet blir dyrt eftersom bostadsbolagen håller priserna uppe genom att inte bygga tillräckligt mycket i dag. Detta leder till fortsatt bostadsbrist och allt högre kostnader. Dessutom måste kommunerna bli bättre på att sätta tydliga ramar för nybyggnation så att mark som avsatts för byggande faktiskt används.

För att vi ska kunna bygga ikapp bostadsbristen krävs det investeringar med allmänna medel, en smartare plan- och byggnadsprocess men framförallt reell politisk vilja.

Den borgerliga politiken och retoriken präglas av en övertro på marknaden som en mirakelkur för att lösa alla samhällsproblem. Den här modellen har misslyckats och det är tydligt vi behöver en aktiv bostadspolitik.

Ingela Edlund, andre vice ordförande LO

Johan Lindholm, ordförande Byggnads

Gabriel Wikström, förbundsordförande SSU