Fråga facket Fråga facket

AMF manifesterar att facket gör skillnad

Dagens industri 2009-05-08 Svar till Maria Rankka och Claes Hemberg, DI-debatt Förutom att LO inte har några planer på att sälja AMF, så är det ett faktum att AMF ger LO-förbundens medlemmar mest i plånboken. Till skillnad från Maria Rankka o...


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Dagens industri 2009-05-08
Svar till Maria Rankka och Claes Hemberg, DI-debatt

Förutom att LO inte har några planer på att sälja AMF, så är det ett faktum att AMF ger LO-förbundens medlemmar mest i plånboken. Till skillnad från Maria Rankka och Claes Hemberg ser vi vårt engagemang i AMF
som ett långsiktigt åtagande som gynnar LO-förbundens medlemmar som kollektiv. AMF har mycket hög avkastning och bland de lägsta kostnaderna. Återbäringsräntan är 8,4 procent per år i 10 år, vilket är i
särklass bäst av livbolagen när det handlar om en traditionell försäkring.

Det är genom våra egna, gemensamt ägda, bolag som vi parter har möjlighet att administrera frukterna av våra kollektivavtal. Genom att ha ett partsgemensamt bolag värnar vi den kollektivavtalsmodell som vi
själva varit med och byggt upp. Att ge upp AMF skulle vara samma sak som att slå undan benen på oss själva och överge grundbulten i kollektivavtalsmodellen; det vill säga att parterna gemensamt inte bara ska
ta ansvar för att teckna och upprätthålla utan också utveckla dessa, till exempel genom bra pensionsförvaltning.

Jag kan inte tolka Rankka och Hemberg på annat sätt än att de anser att organisationer inte ska driva livbolagsverksamhet. Det ska istället individer i vinstdrivande bolag. Jag är inte förvånad eftersom vi
antagligen har helt olika uppfattning om nackdelarna med markandens oinskränkta makt och vad som kan hända när vinst, och bara vinst, får styra helt allena.

Det finns många som vill göra vinst på att förvalta medlemmarnas pensionspengar. Just därför ska vi själva ha kontroll över det bolag som förvaltar pengarna – för till skillnad från vinstdrivande bolag så går
vinsten i AMF, i sin helhet, tillbaka till pensionsspararna.

Inkomsttryggheten för individen och därmed nöjda och trygga löntagare ligger i både LOs och Svenskt Näringslivs intresse. AMF finns för att stärka sparandet och engagemanget i LO-hushållen. Detta görs bäst
genom AMF. Och inte genom att dela ut ett engångsbelopp till LO-hushållen. Det kan säkert vara ett lockande erbjudande för en och annan men på lång sikt skulle det vara dåligt för såväl kollektivavtalen som
medlemmarnas pensioner.

Det är lätt att tro att utvecklingen är densamma oavsett vem som styr. Så är det inte. Syftet med AMF är att vi ska kunna leverera mer och bättre än rent kommersiella intressen kan. Hittills har vi lyckats.
Samtidigt visar vi i konkret handling att det ger resultat när facket tar ansvar och har inflytande.

Genom vår storlek och styrka har vi varit en part som på olika sätt skurit av och jämnat ut marknadens värsta härjningar samtidigt som medlemsnyttan har ökat på ett mycket konkret sätt. AMF är ett verktyg för
att stärka LO-förbundens medlemmar. Antagligen är det där som skon klämmer för Rankka och Hemberg.

Per Bardh
LOs avtalssekreterare