Fråga facket Fråga facket

Ändra snarast på las

Luckan som Arbetsdomstolen öppnat upp i Lagen om anställningsskydd måste stängas. LO och Socialdemokraterna är överens om att las snarast möjligt måste ändras. Det regelverk som idag gäller vid arbetsbrist och uppsägningar med turordningsregler och uppsägningstid, måste även börja tillämpas när en arbetsgivare gör om heltider till deltid


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Dagens samhälle 15 december 2016

Det var aldrig tänkt att las skulle användas så som har blivit tydligt i och med ”Hyvlingsdomen” där Handels stämde Coop för brott mot turordningsreglerna. Till vår stora förvåning och förskräckelse ansåg Arbetsdomstolen att hyvlingen var att betrakta som omplaceringar – och då gäller inte turordningsregler eller uppsägningstider.

En arbetsgivare kan från och med nu och närsomhelst göra en omorganisation, förvandla heltid till deltid, och plocka timmar från vem som helst utan att den anställde har något skydd. Lagen om anställningsskydd skyddar bara anställningen som sådan, inte timmarna på kontraktet. Las har blivit en lag om anställning utan skydd. Detta var inte vad lagstiftaren tänkt sig.

Socialdemokraterna och LO menar att det är hög tid förändra las så att lagen även gäller när arbetsgivaren förändrar heltid till deltid.

En ny trend har utvecklats i tjänstesektorn. När företagen behöver genomföra personalminskningar, hyvlar man timmar från allas anställningskontrakt. Då kan det lika gärna vara den som jobbat längst som får gå ner i tid, eller den som kom in sist.

Detta var vad Coop gjorde med de anställda på Coop Forum i Örebro. Alla heltider gjordes om till deltider. Budskapet var tydligt - ”Fortsätt på ditt gamla arbete men med färre timmar, eller bli uppsagd”. 40 år på samma arbetsplats hade ingen betydelse, allt hyvlades ner likt en schweizerost med stora hål. 20 år med heltid förbyttes snabbt till deltid och en framtida osäker pension. Nu väntar de alla på sms, för att i alla fall denna vecka få ihop några timmar till så att lönen räcker till den nödvändigaste som hyra och mat.

Tidigare har turordningsregler, uppsägningstid och möjlighet till a-kassa för de förlorade timmarna gällt när verksamheter har omreglerat tjänster från heltid till deltid. Nu är det istället fritt fram att börja hyvla timmar utan regler om turordning eller att respektera uppsägningstider. Risken är stor att bli nekad a-kasseersättning med argumentet ”Du har ju tackat nej till det erbjudna deltidsarbetet”.

Men att stoppa hyvlingen genom att förändra las är inte nog. Detta är en jämställdhetsfråga där deltidsarbetets konsekvenser följer framför allt kvinnorna till livets slut som fattiga pensionärer. Mer måste därför göras för att tillsvidareanställningar på heltid ska bli norm.

Anställningar ska vara tillsvidare om det inte finns objektiva skäl för begränsad tid. Anställningsformen allmän visstid måste tas bort ur las. Fack och arbetsgivare kan istället förhandla och komma överens om vad som räknas som objektiva skäl i respektive bransch, helt i enlighet med den svenska modellen.

Arbetet måste organiseras utifrån heltidsanställningar, även i kvinnodominerade branscher. Om det inte finns objektiva skäl att anställa på deltid ska heltid gälla. Fler heltider är ett viktigt medel för att minska den stressrelaterade ohälsan som breder ur sig på arbetsmarknaden.

Vi kan aldrig acceptera att timmar godtyckligt hyvlas från människors anställningar. LO-förbunden tar med sig detta in i vårens avtalsrörelse. Vi agerar också för att lagen ska skydda inte bara anställningen som sådan, utan även timmarna på anställningskontraktet. 

Susanna Gideonsson, förbundsordförande Handelsanställdas förbund

Torbjörn Johansson, avtalssekreterare LO
Raimo Pärssinen, ordförande (S) i riksdagens arbetsmarknadsutskott