Fråga facket Fråga facket

Arbetare ska aldrig ställas mot arbetare

I en artikel på Europaportalen frågan Magnus Andersson, Centerpartiets Ungdomsförbunds ordförande, mig som ordförande i LO och Europafacket om var jag har sympatierna? Självklart har jag mina sympatier hos löntagarna. Det är för mig en själv...


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

I en artikel på Europaportalen frågan Magnus Andersson, Centerpartiets Ungdomsförbunds ordförande, mig som ordförande i LO och Europafacket om var jag har sympatierna?

Självklart har jag mina sympatier hos löntagarna. Det är för mig en självklarhet att arbetstagare inte ska diskrimineras. Oavsett vilket land en arbetstagare kommer ifrån så ska lika lön för lika arbete gälla.
I Sverige har vi överlåtit åt arbetsmarknadens pater att reglera löner och villkor i Kollektivavtal.

Att stå på löntagarnas sida var vad vi gjorde i Lavalfallet i Vaxholm där det bland annat handlade om på vilket sätt ska man avlönas om man arbetar som byggnadsarbetare i Sverige. Och det är en fråga som
förstås inte bara angår byggnadsarbetare, utan det angår alla som har löner som regleras i kollektivavtal, oavsett om man är lärare, byggnadsarbetare eller vårdbiträde.

Centerpartiets ungdomsordförande skriver att det ”är självklart att ursprungslandsprincipen ska gälla, såväl på varor som på tjänster”. Det kan Centerpartiet tycka, men denna fråga är redan avgjord av
Europaparlamentet i dess beslut om utformningen av tjänstedirektivet. Europaparlamentet kom där fram till att kollektivavtalen och de arbetsrättsliga reglerna i det land där tjänsten utförs ska gälla.

Det viktiga med tjänstedirektivet är att de klargör spelreglerna och möjliggör ett mer konkurrenskraftigt svenskt näringsliv. Klara spelregler på arbetsmarkanden skapar nämligen sunda konkurrensförhållanden.
Och det är bra för såväl de anställda som för företagen.

Konflikten med salladsbaren i Göteborg handlade också om sunda konkurrensvillkor. För hur skulle konkurrensen se ut om salladsbaren ”wild and fresch” kan ha lägre löner för där är de anställda inte är med i
facket, medan andra salladsbarer där personalen är med i facket där måste man betala mer i lön? Då är det olika spelregler som gäller för samma verksamhet och det är inte acceptabelt på en väl fungerande
arbetsmarknad.

För såväl Europafacket som LO är utgångspunkten att alla löntagare ska ha en lön som går att leva på. Därför ska vi i hela Europa ha kraftfulla och stabila lönesystem för att förhindra en underbudskonkurrens
som leder till en press nedåt på lönerna. LO och Europafacket kommet aldrig att acceptera att löntagare ställs mot varandra i kampen om jobben.

Wanja Lundby Wedin

Ordförande LO Sverige sedan 2000 och ordförande Europafacket sedan 2007