Fråga facket Fråga facket

Arbetslinjen faller ihop

Publicerad i Folkbladet den 2 september 2010 Sverige är ett rikt välfärdsland tack vare alla människors vilja till arbete. Det är med hårt arbete som vi har byggt välfärdssverige. Vi vet att det är de många människornas arbete som har gjort...


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Folkbladet den 2 september 2010

Sverige är ett rikt välfärdsland tack vare alla människors vilja till arbete. Det är med hårt arbete som vi har byggt välfärdssverige. Vi vet att det är de många människornas arbete som har gjort Sverige rikt.
Idag kommet jag att möte dem som bygger Sverige idag på Outokumpu i Valdemarsvik och de som bygger Sverige starkt imorgon på Marieborgs folkhögskola.

Men alla kan inte arbeta hela tiden. Vem som helst kan drabbas av sjukdom och då är det vårt gemensamma uppdrag att se till att människor kan komma tillbaka till arbetslivet. Men det är också ett uppdrag för
samhället att den som är sjuk och inte kan arbeta ska kunna leva ett värdigt liv och få tillgång till trygga försäkringar och det stöd och den hjälp som samhället kan ställa upp med.

De förändringar som den borgerliga regeringen gjort innebär att man ställer den som är sjuk utanför samhället. Istället för att få det stöd de behöver för att återgå i arbete kastas idag långvarigt sjuka ur
försäkringen och förlorar sin ersättning, trots att de är för sjuka för att arbeta. Det handlar ofta om människor som slitits ut på grund av dålig arbetsmiljö och brister i arbetets organisering.

Regeringens argumentation om arbetslinjen faller nu ihop. Försämringarna av sjukförsäkringen gynnade varken ett tillfrisknande eller en återgång i arbete. Att ställa sjuka människor utan sjukersättning ökar
givetvis inte deras arbetsförmåga.

I de nya siffror som Arbetsförmedlingen presenterat har vi facit. Av de 23.146 personer som sedan årsskiftet tvingats lämna sjukförsäkringen fick 451, alltså knappt två procent, ett arbete på den reguljära
arbetsmarknaden. Räknar man in de som fått någon form av sysselsättning med stöd kommer man upp i sju procent.

Det finns inte heller något stöd hos allmänheten för regeringens politik mot de sjuka. LO har i en undersökning frågat 1000 personer vad de ser som politikens viktigaste uppgift för att förebygga
sjukskrivningar. Åtta svarsalternativ gavs.

Mer än varannan svarsperson anser att det är viktigast att säkerställa snabb vård och rehabilitering. Det svarsalternativ som får näst störst andel, 15 procent, är att säkerställa bättre arbetsmiljöer.

Regeringen har gjort tvärtemot. De har dragit ner på arbetsmiljöarbetet genom att skära ner anslaget till Arbetsmiljöverket och tagit bort stödet till utbildning av skyddsombud. Ett av de första besluten
regeringen tog var att lägga ned Arbetslivsinstitutet som samlade en stor del av den svenska arbetslivsforskningen.

Vi behöver en ny regering som skapar en försäkring som tydligt medverkar till återgång i arbete och som kraftsamlar för en bättre arbetsmiljö. Ingen som är sjuk och därför har nedsatt arbetsförmåga ska kunna
fråntas sin försörjning.

Vi vet att det är arbete som gör Sverige starkt. Men Sverige blir också starkt och tryggt om vi har humana försäkringar och ett generöst samhälle som tillverkar alla människors vilja till arbete.

Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande