Fråga facket Fråga facket

Arbetsmarknadspolitik i förfall

Publicerad i Gotlands Tidningar 30/8 2010 I Sverige råder massarbetslöshet. Omkring nio procent, eller närmare 450 000 personer är arbetslösa och antalet långtidsarbetslösa stiger dramatiskt. Det innebär att många människor just nu upplever ...


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Gotlands Tidningar 30/8 2010

I Sverige råder massarbetslöshet. Omkring nio procent, eller närmare 450 000 personer är arbetslösa och antalet långtidsarbetslösa stiger dramatiskt. Det innebär att många människor just nu upplever att
möjligheten att påverka sitt eget liv minskar.

Den borgerliga alliansens arbetsmarknadspolitik utgår från att arbetslösheten är ett individuellt problem som kan lösas genom att man söker tillräckligt många jobb. Denna arbetsmarknadspolitik har fungerat
oroväckande dåligt och medför att insatserna startar sent, trots att det är svårare att få ett arbete ju längre man varit arbetslös.

Arbetslösa placeras i huvudsak i de så kallade jobbgarantierna, där de utbildande inslagen är få. Många, även långtidsarbetslösa, erbjuds endast coachning och arbetssökande. Övriga dominerande insatser är
varianter av korta praktikinsatser där många arbetslösa utför vanliga arbeten till aktivitetsersättning på 65 procent av tidigare inkomst. Utbildande inslag i syfte att ge individen kunskaper för de jobb där
det finns en efterfrågan på arbetskraft, har fallerat. Alliansföreträdare förordar nu mer av samma medicin. Det som fungerar dåligt ska byggas ut mer.

För att vi ska få ner arbetslösheten och undvika att den permanentas på en hög nivå, måste arbetslösa ges reella möjligheter att ställa om och komma igen. Då krävs en ny inriktning på arbetsmarknadspolitiken.

Vi behöver:

Ordentliga satsningar på olika former av utbildning för att arbetslösa ska rustas för de jobb som finns och som växer fram. Det behövs ett utbildningslyft med fler platser på yrkesvux och yrkeshögskola, liksom
fler platser på komvux.

Arbetsmarknadsutbildningar riktade mot bristyrken måste öka kraftigt. Betydligt fler arbetslösa måste ges möjlighet att byta ett yrke som försvunnit mot ett annat.

Arbetspraktikplatser som är kvalitetssäkrade och har stort utbildningsinnehåll genom förstärkt handledning. Arbetsgivare ska ges ersättning för detta.

Subventionerade anställningar som i första hand erbjuds dem med långa arbetslöshetstider, där lön och anställningsvillkor är kollektivavtalsenliga.

Samråd mellan Arbetsförmedlingen och facklig organisation kring arbetsmarknadspolitiska program på arbetsplatser.

Behålla och utveckla den rikstäckande statliga arbetsförmedlingen. Verksamheten ska hålla hög kvalitet, och ske i utbyggd samverkan med arbetsmarknadens parter.

Arbetslösheten måste bekämpas. Det ska göras utan att klyftorna i samhället tillåts öka ytterligare. Det kräver definitivt en annan politik än högeralliansens.

Oscar Ernerot. ombudsman LO
Madelene Syrén, utredare LO
Ulrika Vedin, utredare LO