Fråga facket Fråga facket

Arbetssökandes rättssäkerhet riskerar att sättas på spel

Arbetsmarknad


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Arbetarbladet 8 oktober 2013

I veckan ska arbetslösa med ersättning från a-kassan börja rapportera skriftligt till Arbetsförmedlingen vad de gjort för att komma i arbete. Regeringens nya regler om kontroll får genomslag i de arbetslösas vardag – i en redan ansträngd situation för alla arbetsförmedlare.

Dagligen frågar arbetslösa LOs förbund om de nya reglerna; Vad händer om inga arbeten finns att söka? Vem bedömer min rapport och hur? Vad händer om min handläggare och jag blir oense? Oron är förståelig och dessvärre befogad.

Med mer än 400 000 arbetslösa är Arbetsförmedlingen under press. Som ett resultat av regeringens skrala arbetsmarknadspolitik har förmedlingens förutsättningar att klara sitt uppdrag dessutom försämrats rejält. Tillgången till rustande insatser som kan öka arbetslösas chanser till arbete är kraftigt beskurna, och vi ser en växande långtidsarbetslöshet. Regeringens budget för 2014 visar dessutom att Arbetsförmedlingen har minskade resurser att vänta.

Det är i denna verklighet de nya reglerna träder i kraft, utan extra resurser för att klara den enorma administrativa omställning detta innebär. De nya reglerna betyder 18 083 arbetssökande i Gävleborg ska lämna in en aktivitetsrapport till sin handläggare – varje månad. Granskningen blir ett enormt arbete för de handläggare som idag kan ha ansvar för hundratals arbetssökande samtidigt. Kontrollen riskerar att ta tid som borde läggas på att ge människor i arbetslöshet, stöd och insatser.

Redan idag får förmedlingen kritik av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen för sitt arbete med individuella handlingsplaner för arbetssökande. En kritik som visar att handlingsplaner ibland saknas och ibland brister i sitt innehåll.

Väl utformade regler för krav och kontroll är grundläggande för arbetslöshetsförsäkringens legitimitet. Det är rimligt att kräva att den som får ersättning från försäkringen redogör för sitt arbetssökande. Därför är de nya reglerna i sak godtagbara. Att de också innebär mer proportionerliga sanktioner än vad vi tidigare haft är bra. Vad som väcker oro är hur de nya reglerna införs – utan att den ansvariga myndigheten ges förutsättningar att klara det väl. Rättssäkerheten för arbetssökande riskerar att sättas på spel. Och det redan sargade förtroende för Arbetsförmedlingens blir knappast bättre.

Karl-Petter Thorwaldsson
Ordförande LO

Hans Svedberg
Ordförande LO-distriktet Dalarna och Gävleborg