Fråga facket Fråga facket

Arbetstagarnas rättigheter inget gränshinder

Internationellt Att blanda ihop fri rörlighet för varor och arbetstagare är som att jämföra kylskåp och människor: det går inte. Till skillnad från varor har människor rättigheter som inte får kränkas. Det skriver Loa Brynjulfsdottir chef på LOs internationella enhet och Åsa Janlöv EU-samordnare, LO, i replik till Carola Lemne, vd Svenskt Näringsliv.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad på europaportalen.se 22 maj 2014

Av svensk export går cirka 60 procent till EU-länder. Sverige är beroende av öppna gränser och frihandel. För att utveckla den exporten behöver vi utveckla den inre marknaden. Men det ska göras med hänsyn till medborgarnas och arbetstagarnas rättigheter. Ett EU som inte respekterar mänskliga rättigheter – är det verkligen det EU vi vill ha?

Tyvärr är det den utvecklingen vi har sett de senaste åren. Försämringar av arbetstagarnas rättigheter har skett med hänvisning till att de är gränshinder. Men företagens fria rörlighet ska inte kunna användas för att kringgå nationella lagar och kollektivavtal på arbetsmarknaden.

Carola Lemne vd Svenskt Näringsliv (Europaportalen 140521) har rätt i att EU handlar om mycket mer än varuhandel. Men att blanda ihop fri rörlighet för varor och arbetstagare är som att jämföra kylskåp och människor: det går inte och ska heller inte göras.

Till skillnad från varor har människor rättigheter som inte får kränkas. Genom LOs krav på lika villkor, på svenska kollektivavtal i Sverige och på ett socialt protokoll ökar möjligheterna att garantera mänskliga rättigheter i arbetslivet, både på EU-nivå och i Sverige.

Ett socialt protokoll ska slå fast att grundläggande fackliga fri- och rättigheter inte är underordnade de ekonomiska friheterna på den inre marknaden. I händelse av konflikt ska fackliga fri- och rättigheterna ha företräde.

Kravet på lika villkor för arbetstagarna ger också de seriösa arbetsgivarna möjlighet att konkurrera på lika villkor. De riskerar inte att slås ut av de oseriösa arbetsgivare som väljer att sänka löner och arbetsvillkor för att få konkurrensfördelar. Historiskt sett har fackens krav på lika villkor drivit den svenska ekonomin framåt. Företagen har inte kunnat sänka löner för att höja sina vinster utan har arbetat med utveckling och innovation för att nå samma mål. Tack vare detta har den svenska ekonomin stått stark genom den ekonomiska krisen.

När företagen tillåts konkurrera med oschysta villkor ökar spänningarna mellan grupper av arbetstagare, något som skapar de olyckliga tendenser vi idag ser med ökad främlingsfientlighet och ökad rasism i Sverige. Alla arbetstagares rätt till lika villkor är en förutsättning för en sammanhållen arbetsmarknad där vi håller klyftorna så små som möjligt.

I Sverige och i EU ska ingen få lön efter ursprung. Lön sätts efter vilket arbete som görs och var det genomförs. Helt enkelt ska svenska löner och villkor gälla i Sverige likväl som tyska löner och villkor ska gälla i Tyskland. Det är det som gynnar jobb, tillväxt och välstånd.

Gå nu och rösta för det EU ni vill ha, ni har fram till söndag på er.

Loa Brynjulfsdottir
Chef internationella enheten, LO

Åsa Janlöv
EU-samordnare, LO