Fråga facket Fråga facket

Åtta långa år med Alliansen

Kommer ni ihåg alla val då Moderaterna brukade lova ”systemskifte”? Det gick inte så bra. Svenska folket ville behålla den svenska modellen, med social trygghet, starka fackföreningar och rikstäckande kollektivavtal. I valet 2006 bytte Moderaterna därför strategi. Nu presenterade de sig som ”det nya arbetarepartiet” och lovade att värna den svenska modellen. Strategin fungerade och den moderatledda alliansen vann valet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Piteå Tidningen 26 augusti 2014

Nu har åtta år gått och det är dags för en utvärdering. Därför har LO presenterat ”Svartboken” Alliansen och den svenska modellen – åtta långa år med Alliansen, där vi utförligt går igenom vad som hänt sedan Alliansen fick regeringsmakten. Slutsatsen är tydlig. De har inte värnat den svenska modellen utan tvärtom urholkat den.

I vår Svartbok tar vi upp många exempel. Låt oss nämna några av dem:

Innan 2006 krävdes att arbetsgivarna hade godtagbara skäl för att någon skulle vara visstidsanställd, men 2007 införde alliansregeringen ”allmän visstid”. Det innebär att man i praktiken kan vara visstidsanställd hur länge som helst. I dag har 28 procent av de handelsanställda endast tidsbegränsad anställning. Motsvarande siffra för hotell- och restaurangbranschen är 44 procent och inom kommuner och landsting 31 procent. Allt fler tvingas vänta vid telefonen för att ringas eller sms:as in till nästa arbetspass, utan att veta hur det blir veckorna som kommer.

Efter EU-domstolens så kallade Lavaldom lagstiftade Alliansen mot fackets möjligheter att kräva likabehandling när ett företag utstationerar arbetskraft tillfälligt till Sverige. Det betyder att utländska arbetstagare ofta får betydligt sämre villkor än svenska, enbart på grund av sin nationalitet. Lagen belönar arbetsgivare som diskriminerar utländska löntagare samtidigt som våra fackliga möjligheter att försvara avtalens löner och arbetsvillkor försvagas.

Arbetslösheten har ökat sedan alliansen tillträdde och är nu den högsta i modern tid. Mot den bakgrunden är det särskilt allvarligt att regeringen kraftigt har försämrat arbetslöshetsförsäkringen. Ersättningsnivåerna har sänkts samtidigt som det blivit dyrare att vara med och svårare att kvalificera sig, inte minst för deltidsarbetande och studerande. I dag får endast en tiondel av arbetstagarna 80 procent av sin lön vid arbetslöshet. Den högsta ersättningen från a-kassan har i år till och med blivit lägre än socialbidraget.

När det gäller arbetslösheten tycks regeringen leva med föreställningen att de arbetslösa själva har valt att bli arbetslösa och har för ”låg arbetsvilja”. Därför ska de straffas med fattigdom. Detta är några exempel på vad som hänt sedan 2006, fler finns i vår nya Svartbok. En sak är helt tydlig; fyra ytterligare år med Reinfeldts alliansregering vore förödande för vad som återstår av den svenska modellen. Därför krävs att politiken vänds rätt efter valet. Den 14 september kan vi ge Sverige en ny färdriktning, med en socialdemokratiskt ledd regering.

Ingela Edlund, LOs andre vice ordförande
Krister Johansson, vice ordförande LO-distriktet Norra Sverige