Fråga facket Fråga facket

Carl B Hamilton är ute och cyklar

Välfärd Carl B Hamilton är ute och cyklar - på tandemcykel. Han hävdar dels att de försäkrade inte fått något ut av överenskommelsen om återbetalningar, dels att det är LO och Svenskt Näringsliv som kommer att få de återbetalade miljarderna. Dubbeltrams alltså.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i DI 20 oktober 2012

Carl B Hamilton är ute och cyklar – på tandemcykel. Han hävdar dels att de försäkrade inte fått något ut av överenskommelsen om återbetalningar, dels att det är LO och Svenskt Näringsliv som kommer att få de återbetalade miljarderna. Dubbeltrams alltså.

I förra avtalsrörelsen kom LO och Svenskt Näringsliv överens om förbättringar i villkoren för tre av de avtalade försäkringarna som ger förmåner vid sjukdom, arbetsskada och graviditet. Förbättringar som kommer att betyda mycket för många försäkrade. Fel alltså, att hävda att de försäkrade gått lottlösa.

En återbetalning av sjukförsäkringspremierna blev det som arbetsgivarna fick i utbyte. Som politiker borde Carl B Hamilton vara medveten om att sådana byten är vanliga i förhandlingar.

Carl B Hamilton blottar också sin okunskap om hur förmånsbestämda försäkringar fungerar. Arbetsgivarna förbinder sig att bekosta vissa framförhandlade förmåner, i utbyte avstår  löntagarna löneutrymme. Arbetsgivarnas löfte är att betala för dessa förmåner, oavsett om kostnaderna blir höga eller låga.

Om sjuktalen, och därmed kostnaderna, blir högre än förväntat så finansieras det av arbetsgivarna. En ”vinst” för löntagarna, kan man säga. Om kostnaderna sjunker, som idag, kommer följaktligen arbetsgivarna att betala mindre och kanske till och med få tillbaka inbetalda premier. En ”vinst” för arbetsgivarna.

Så till frågan vem som får alla miljarderna. Alla privata arbetsgivare som har betalat in premier för den avtalade sjukförsäkringen år 2007 och 2008 kommer att få dessa återbetalda. LO och Svenskt Näringsliv har inte betalat in några sådana premier och kommer alltså inte att få något tillbaka.

Det finns ett tydligt regelverk för hur AFA Försäkring och Fora säkerställer att den arbetsgivare som har betalat premier är den som också får tillbaka. Fel alltså att hävda att LO skulle få några miljarder.


Torbjörn Johansson, LOs avtalssekreterare

Renée Andersson, LOs utredare och pensionsexpert