Fråga facket Fråga facket

Dags för lagar mot vinster i välfärden. LO: Stoppa vinstdriften och avskaffa etableringsfriheten

LO presenterade för drygt ett år sedan ett genomgripande förslag för att kraftigt begränsa vinstuttagen i välfärden, säkra mer resurser till verksamheterna och stärka politiskt ansvarsutkrävande. Förslaget flyttade debatten och påverkade inte minst den socialdemokratiska kongressen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Dagens Nyheter 7 april 2014

LO presenterade för drygt ett år sedan ett genomgripande förslag för att kraftigt begränsa vinstuttagen i välfärden, säkra mer resurser till verksamheterna och stärka politiskt ansvarsutkrävande. Förslaget flyttade debatten och påverkade inte minst den socialdemokratiska kongressen.

Även om förslaget fick stort genomslag återstår att få till verklig förändring, både genom lagstiftning och med andra metoder, för än så länge har det inte hänt någonting.

Därför har vi bland annat fört samtal med olika välfärdsaktörer, både vinstdrivande, ideella och offentliga kring hur man skulle kunna bidra till att sanera välfärden och skapa ordning och reda.

Tyvärr måste vi konstatera att vi inte har nått fram. Vissa aktörer har velat komma vidare med dessa frågor men Almega och vår motpart Svenskt Näringsliv har helt stängt dörren. Valfrihetsideologerna och vinstivrarna har blivit sina egna värsta fiender.

Nu återstår bara lagstiftarna och LO kommer nu att höja tonläget i valrörelsen för att verkligen få till en förändring.

I dag utarmas välfärden. Sjukvården och omsorgen om äldre och barn försämras när resurserna minskas och personalen sliter ut sig. Anhöriga slutar jobba för att ta hand om nära och kära när omsorgen inte räcker till. Skolresultaten försämras överlag och skiktas efter föräldrarnas klass och bakgrund. Det är både ovärdigt och osmart.

En del av förklaringen till utvecklingen är kommersialiseringen av välfärden. Omfattande privatiseringar av äldreboenden, vårdcentraler, hemtjänst, förskolor och skolor har lett till att vinstintresset i stället för samhällsintresset blivit styrande. Människor och medborgare har reducerats till kunder.

Denna utveckling har politiker ignorerat eller till och med underblåst, genom aktiva beslut om privatiseringar och minskade resurser till välfärdsverksamheterna.

Den borgerliga regeringen har varit helt avvisande till att göra något åt situationen och därför krävs ett regeringsskifte. Efter valet i september krävs avgörande nationell lagstiftning som omfattar följande:

Stoppa vinstdriften i den skattefinansierade välfärden. Lagstiftning som tydligt begränsar möjligheterna till vinstutdelningar ur privata välfärdsföretag måste implementeras och en ny bolagsform för privata välfärdsföretag införas.

Avskaffa etableringsfriheten. Friskolor och privatdrivna förskolor ska inte kunna startas utan kommunens godkännande. Genom att den fria etableringsrätten avskaffas stärks ansvarsutkrävandet gentemot kommunerna.

Öka statsbidragen till kommuner och landsting rejält för att anställa fler i skolan, sjukvården och barn- och äldreomsorgen. Personaltätheten har minskat under lång tid och måste i stället öka för att stärka både kvaliteten och tryggheten i verksamheterna.

Förbättra villkoren för personalen. Rekryterings- behoven är enorma i välfärdssektorn när behoven ökar men låga löner, deltider och visstider avskräcker många från att söka sig dit. Förbättrade villkor och krav på kollektivavtal samt meddelarskydd ska gälla i hela välfärdssektorn.

Resurserna till välfärden måste öka för att vi ska klara en åldrande befolkning. Då finns inget utrymme för fortsatt stora skattesänkningar. Legitimiteten för välfärdssektorn bygger på dess höga kvalitet, dess likvärdighet och tillgänglighet. Men också på att svenska folket vill ha ordning och reda. Skandalerna på hälsans förskola, John Bauer-konkursen, Caremaskandalen och nu de senaste rapporterna från Attendo skadar den svenska välfärden. Politikerna måste bekänna färg. Vinstfesten måste ta slut.

Tobias Baudin, LOs förste vice ordförande