Fråga facket Fråga facket

De unga måste få en riktig chans

Välfärd Ungdomarna är vår framtid. Det är så vi ofta säger. Om vi menar det så måste vi göra allt vi kan för att våra unga ska få en bra utbildning, komma in i arbetslivet och få ett jobb som de vill ha med bra lön och vettiga villkor. Vi måste visa att vi menar det vi säger. Vi måste ge unga förutsättningar att få en bra start på vuxenlivet


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Norrländska Socialdemokraten 18 juli 2012
Ungdomarna är vår framtid. Det är så vi ofta säger. Om vi menar det så måste vi göra allt vi kan för att våra unga ska få en bra utbildning, komma in i arbetslivet och få ett jobb som de vill ha med bra lön och vettiga villkor. Vi måste visa att vi menar det vi säger. Vi måste ge unga förutsättningar att få en bra start på vuxenlivet.Därför kommer vi att föra samtal mellan arbetsmarknadens parter. Därför fortsätter diskussionerna med regeringen om olika möjligheter att förbättra ungas möjligheter att få jobb. Och därför har jag tagit initiativet till att utse ett ungdomsråd på LO. Rådet kommer att ta fram rapporter, ordna seminarier och samtal om ungas villkor på arbetsmarknaden. Vi kommer att samla alla erfarenheter och kloka idéer för att se till att unga kan ta plats på arbetsmarknaden.Bakgrunden är förstås ungdomarnas situation på arbetsmarknaden. Vi har massarbetslöshet i Sverige och alldeles för många ungdomar börjar sitt vuxna liv med arbetslöshet. Enligt statistiken så är mer än var fjärde ung, som vill och kan jobba, arbetslös. En bra utbildning är avgörande för möjligheten att få jobb. Arbetslösheten är mer än dubbelt så hög bland 20-24-åringar som saknar gymnasieutbildning som bland dem med sådan utbildning.

Det blir svårare att etablera sig och också svårare att vidareutbilda eller omskola sig när det en gång blir nödvändigt. Också många av de unga som lyckas få ett jobb möter svårigheter. Många får bara tidsbegränsade anställningar eller deltidsarbete. Många beskriver hur de måste bevaka telefonen för att visa att de ständigt är tillgängliga för att hoppa in och jobba några timmar. Ungas besvärliga situation visar sig också i statistiken över socialbidrag. 18-24-åringarna utgör cirka 12 procent av befolkningen, runt en fjärdedel av dem som tvingas söka socialbidrag för att kunna försörja sig.

Under Almedalsveckan träffade jag representanter för flera stora företag som engagerat sig i ungas situation och genom olika insatser underlättar övergången från skola till arbetsliv genom utbildning eller praktikplatser.

Sigtuna är ett exempel på en kommun som jobbar aktivt för att arbetslösa ska få meningsfulla jobb inom ramen för projektet Resursjobb. Dialogen kommer att fortsätta. Alla goda exempel ska spridas och förhoppningsvis följas av många fler. LO kommer att bidra på alla sätt vi kan för att ungdomars situation ska förbättra

Tobias Baudin är LO:s förste vice ordförande.