Fråga facket Fråga facket

Det behövs en politik för full sysselsättning

Arbetsmarknad Den förda krispolitiken har misslyckats och det sociala priset blir högt. Cirka 25 miljoner européer är arbetslösa och ungdomsarbetslösheten ligger i snitt nära 25 procent. 115 miljoner människor i Europa är i riskzonen för ett liv i fattigdom och social utslagning. Mer än 8 procent av dem som har jobb är fattiga.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Östersunds Posten 4 januari 2013

Den förda krispolitiken har misslyckats och det sociala priset blir högt. Cirka 25 miljoner européer är arbetslösa och ungdomsarbetslösheten ligger i snitt nära 25 procent. 115 miljoner människor i Europa är i riskzonen för ett liv i fattigdom och social utslagning. Mer än 8 procent av dem som har jobb är fattiga.

Sverige har klarat sig relativt väl hittills. Men de europeiska ekonomierna hänger samman och krisen smittar av sig också till Sverige som är ett starkt exportberoende land. När åtstramningspolitiken drar ner ländernas köpkraft, drabbas vår export som till stor del går till länder inom eurozonen.

Nästan 400 000 människor är arbetslösa i Sverige. Den siffran kommer med all sannolikhet att bli ännu högre. Vi ser det i statistiken över varsel som ökar kraftigt. Hittills i år har cirka 65 000 människor varslats om uppsägning. Det är framför allt tillverkningsindustrin som drabbats, men oron sprider sig till exempel också till byggbranschen. Bostadsbyggandet har minskat drastiskt jämfört med i fjol.

I Jämtland har över 500 personer varslats hittills i år. Enbart i oktober och november varslades över 220 anställda. Och till det antalet ska läggas alla de som varslas vid mindre driftsinskränkningar än fem arbetstagare och de som får lämna sina tillfälliga anställningar. De finns inte med i statistiken.

Av dem som drabbats av arbetslöshet i Sverige står 150 000 helt ­utan ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Bara 7 av 100 kan räkna med att få 80 procent av lönen i a-kassa. 45 procent av dem som tvingas försörja sig på ekonomiskt bistånd (tidigare kallat socialbidrag) gör det på grund av arbetslöshet.

I ett sådant läge säger arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M): ”Jag tycker att villkoren i försäkringen är ganska rimliga.”

Åtstramningspolitiken inom eurozonen har misslyckats. Men det behövs en annan politik också i Sverige, än den passiva som regeringen står för. Insikten om följderna av den förda politiken brister. Det behövs en politik för full sysselsättning. Det behövs en politik som rustar dem som drabbas så att de kan se framtiden an med större tillförsikt.

Det behövs:

En fördubbling av antalet platser i arbetsmarknadsutbildning

Fler subventionerade anställningar

Förbättrade förmedlingsinsatser­

Möjlighet för arbetslösa som saknar gymnasieutbildning att utbilda sig inom vuxenutbildningen med generös studiefinansiering.

Sist men inte minst behövs en bättre arbetslöshetsförsäkring med höjt tak samt lägre och rättvisare avgifter.

Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande
Karin Näsmark, ordförande LO-distriktet i mellersta norrland