Fråga facket Fråga facket

Det kan bli dyrt att inte bry sig om pensionen

Publicerad på Newsmill - juni 2010 Vid 55 års ålder har en person som arbetat heltid hela sitt liv runt 1 miljon kronor i pensionskapital. Vid 65 års ålder är summan ungefär 2 miljoner kronor. Det kan jämföras med vad det kostar att köpa ett...


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad på Newsmill – juni 2010

Vid 55 års ålder har en person som arbetat heltid hela sitt liv runt 1 miljon kronor i pensionskapital. Vid 65 års ålder är summan ungefär 2 miljoner kronor. Det kan jämföras med vad det kostar att köpa ett
hus. Skillnaden är att vid husköp är kunskap och eftertanke honnörsord. De stora pensionssummorna till trots är det många som varken har kunskap eller lust att bry sig om sina pensionskronor.

I kollektivavtalet finns en tjänstepension. De kollektiva avtalspensionerna kompletterar den ålderspension som den anställde får från det allmänna pensionssystemet. Därför är det viktigt att arbeta på ett
företag som har kollektivavtal.

85 procent av dem i arbetsför ålder har genom anställningen en avtalspension som arbetsgivaren betalar in. Avtalspensionen är en del av den framtida pensionen och kan uppgå till 25-50 procent av den totala
pensionen.

För den som har en månadslön på 25.000 kronor sätts omkring 1.000 kronor av varje månad till avtalspensionen. Som jämförelse får en person med samma månadslön drygt 600 kronor per månad avsatt till sin
premiepension.

För många är påsen med pensionspengar avgörande för om pensionärslivet ska bli en guldkantad eller mager historia. Ändå är kunskapen om den egna avtalspensionen låg. Tre av fyra vet inte hur stor del av lönen
som sätts av till avtalspensionen, visar en undersökning från Länsförsäkringar.

Fler kvinnor än män svarar att de har dålig kunskap om avtalspensionens storlek. Samtidigt är det kvinnorna som riskerar lägre pension än män eftersom de generellt har lägre löner och också oftare än männen
tvingats arbeta deltid under perioder av arbetslivet.

För LO-förbundens medlemmar är placeringen av pensionspengarna en livsviktig affär. Därför måste kunskapen om pensionssystemet bli bättre. Behovet av mer vetskap och större engagemang blir extra tydligt
eftersom tjänstepensionsmarknaden numera är konkurrensutsatt. Det är lätt att falla för vackra ord och fagra löften. Det gäller det att kunna skilja på lort och pannkaka när olika pensionsmäklare lovar guld
och gröna skogar.

Önskvärt är så höga pensioner som möjligt till så låga förvaltningsavgifter som möjligt men detta måste ovillkorligt ses på lång sikt. Därför är det väsentligt att granska pensionsbolagens avgifter.

Det är en konkurrensfördel att förvalta pensionspengarna till en låg avgift. Låga avgifter är bra men när avgifterna blir för låga finns det anledning att fundera på de långsiktiga konsekvenserna. Den som
köper billigt tror sig göra en bra affär men i själva verket blir det en dyr affär.

Det är viktigt att se skillnad på billigt och orimligt billigt. Det gäller också när var och en ska placera sina pensionspengar.

Den enskildes behov av att ställa frågor och stöd i sitt val av pensionsförvaltare är stort. Inom LOs förbund finns cirka 10.000 försäkringsrådgivare som kan berätta vad som är viktigt och vad konsekvenserna
av olika val kan bli. Om jag får önska något, så är det att fler tar kontakt med en facklig försäkringsrådgivare. På så sätt kan tiden som pensionär bli bra mycket lustigare – i alla fall med utgångspunkt från
plånbokens storlek.

Nu och framöver är det mycket stora summor som ligger i potten! Därför är det dumt att inte bry sig. Dessutom finns det kommersiella intressen som utan skrupler skor sig på det ointresse och den bristande
kunskapen hos oss sparare. Glöm aldrig bort att det är dina egna slantar som det handlar om.

Per Bardh
LOs avtalssekreterare

Ps
LOs försäkringsrådgivare kan du kontakta via www.facketforsakrar.se