Fråga facket Fråga facket

Det krävs fler och bättre jobb

Arbetsmarknad • INTE FÖRRÄN TIMANSTÄLLNINGEN BLIR EN FAST ANSTÄLLNING KAN LIVET BÖRJA PÅ RIKTIGT. Arbetsmiljö och arbetets innehåll upplevs som viktiga delar när unga människor uttrycker sina åsikter arbetslivet. Det skriver Lasse Thörn från LO och Peter Kennerfalk som betonar att arbetsgivarna måste kunna erbjuda kvalitet i arbetet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Linköpingstidningen Corren 3 februari 2012

  • Inte förrän timanställningen blir en fast anställning kan livet börja på riktigt.

Arbetsmiljö och arbetets innehåll upplevs som viktiga delar när unga människor uttrycker sina åsikter arbetslivet. Det skriver Lasse Thörn från LO och Peter Kennerfalk som betonar att arbetsgivarna måste kunna erbjuda kvalitet i arbetet.

Otryggheten ökar på arbetsmarknaden. Arbetslösheten minskar inte. Samtidigt blir villkoren sämre, många arbetar visstid och deltid. Det blir allt svårare att känna sig trygg på arbetsmarknaden.

Att vara timanställd är att vara utbytbar. Inte förrän timanställningen blir en fast anställning kan livet börja på riktigt. Att bli inringd är att vara ofri. Tänk dig att inte veta om och när du ska jobba. Du har ingen kontroll över om du ska jobba natt eller dag. Allt du vet är att du måste tacka ja när chefen ringer.

För arbetsgivarna är den stora utmaningen framöver att erbjuda kvalitet i arbetet. De måste ge både trygghet och frihet i jobbet för att arbetsmarknaden ska kunna beskrivas som modern, tillväxtskapande och framtidsinriktad.

Tyvärr går utvecklingen bakåt. Andelen jobb där kompetens är låga, tiden för inskolning kort, där samma arbetsmoment ständigt återkommer och där utveckling och lärande är lågt blir fler. Inom transporter, fastighetsskötsel, bevakning och lagerarbete är mycket arbete hårt kontrollerat. Ännu mer skrämmande är att utvecklingen snabbt breder ut sig inom till exempel hemtjänsten.

Resultatet blir lägre lön och sämre arbetsmiljö. Arbetsgivarnas kortsiktiga vinst är att utbytbarheten ökar, där en person kan sluta och en annan lätt kan ta platsen.

För oss är det inte acceptabelt att till exempel kvinnor inom vård och omsorg väljer att gå ner i arbetstid, därför att de inte orkar med en heltidstjänst. Här måste arbetsgivarna ta sitt ansvar och inte låta enskilda personer bära ett lass som rimligtvis inte är deras.

När LO ber 35 000 unga människor tycka till om arbetslivet pekar de ut arbetsmiljö och arbetets innehåll som viktiga delar. Därmed fördjupas vår övertygelse. Fler arbetare måste få utvecklas i sina jobb. Utgångspunkten, för var och en av oss som har ett arbete att gå till, är att uthålligt kunna producera en god tjänst eller produkt till en god lön i en bra arbetsmiljö. Det räcker inte bara med att öka sysselsättningen. Jobben måste ha kvalitet också.

LASSE THÖRN, ENHETSCHEF LO

PETER KENNERFALK, TANKESMEDJAN AKVEDUKT