Fråga facket Fråga facket

Det räcker inte med praktik – den ska vara meningsfull också

Arbetsmarknad Praktik är regeringens senaste satsning för arbetslösa ungdomar . Problembeskrivningen är högst relevant. Det är framförallt unga utan avklarade gymnasiestudier som har det tufft på arbetsmarknaden. I Svd läser vi att deras utsatta situation framöver ska bearbetas med fler praktikplatser.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad på svd.se 25 december 2011

Praktik är regeringens senaste satsning för arbetslösa ungdomar . Problembeskrivningen är högst relevant. Det är framförallt unga utan avklarade gymnasiestudier som har det tufft på arbetsmarknaden. I Svd läser vi att deras utsatta situation framöver ska bearbetas med fler praktikplatser.

Vid sidan om satsningar på kompletterande gymnasieutbildningar för dem som inte klarat av sina gymnasiestudier, så tycker vi inom LO att praktikplatser är bra.

Men det räcker inte att enbart säga ordet ”praktik” om allvarliga problem på arbetsmarknaden ska lösas. Om fler praktikplatser ska bli verklighet måste ett helt system riggas. Ett system som innebär att arbetsgivare och Arbetsförmedlingen ges de nödvändiga förutsättningarna för att ta fram inte bara fler praktikplatser, utan också praktikplatser av kvalitet.

I dag finns redan ett stort tryck på arbetsgivare att lösa arbetslöshetsproblemen. Arbetsgivare får påstötningar att ordna praktikplatser, fas 3-platser, nystartsjobb, lönebidragsanställningar, med mera. Om fler praktikplatser ska bli verklighet krävs att arbetsgivare, såväl privata som offentliga, som ställer en praktikplats till förfogande ersätts ekonomiskt för det.

Om praktikplatserna ska upprätthålla god kvalitet krävs att praktikanten får en handledare på arbetsplatsen. Arbetsförmedlingen bör göra en överenskommelse med arbetsgivaren om innehållet i praktiken och vad praktikanten ska lära sig. Praktikperioden bör vara minst tre men max sex månader, och uppföljning bör göras efter halva praktiktiden. Praktikanten ska få betyg och referenser efter avslutad praktik.

För att säkerställa att praktikanter hamnar hos seriösa arbetsgivare måste Arbetsförmedlingen samråda med facket innan en praktikplats förmedlas.

Om dessa faktorer säkerställs finns förutsättningar att få fram fler praktikplatser av god kvalitet. Vi uppmanar regeringen att göra så.

Madelene Syrén, utredare, LO