Fråga facket Fråga facket

Din röst behövs i ödesvalet!

Mycket står på spel i höstens val, skriver LO:s ledning. Ohållbara skattesänkningar och privatiseringar – eller investeringar i vår gemensamma välfärd. Ditt stöd behövs!


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Arbetet 15 augusti 2014

Om drygt en månad går svenska folket till val. Men Sverige är inte samma land som vid valen för fyra, åtta eller tolv år sedan. Mycket är fantastiskt i Sverige. Vi går före i den teknologiska utvecklingen. Idén om alla männi­skors lika rätt och värde bär vi med oss från barnsben. Välfärdsstaten är det mest sofistikerade samhällssystem som människan har skapat. Idéerna om frihet och jämlikhet har präglat Sverige i decennier.

Men mycket av det vi har tagit för givet är hotat. Den svenska modellen där vi betonar jämlikhet i stället för olikhet utmanas av rasistiska partier och rörelser. Nyliberalismens tankegods ställer arbetare mot arbetare.

Tjugo år av oacceptabelt hög arbetslöshet har förskjutit synen på arbetslösheten. I stället för strukturella förklaringar om låg efterfrågan och bristande politisk förmåga att skapa jobb så har skuldbördan förts över till individen. CV, kurser, sökaktiviteter och disciplinära insatser har blivit kontrollinstrument som är bevis för ett paradigmskifte på svensk arbetsmarknad. I dag är det individens ansvar att skaffa ett arbete. Politikerna kan i bästa fall ge individerna verktyg. En arbetslöshetsförsäkring i strykklass ska göra det ”lönsamt att arbeta” i stället för att rusta individen och klara försörjningen i perioder mellan jobb.

Privatiseringspolitiken bygger på samma logik.

Makt har flyttats från det gemensamma till individen. Skuldbördan när brister uppdagas likaså.

Under samma tid som privatise­ringar och valfrihet i skolan har genomförts har kunskapsresultaten fallit.

Få avregleringar har påvisat några egentliga konsumentfördelar.

Pensionssystemets valfrihetsidéer har underkänts av spararna själva.

Arbetslösheten är permanent hög. Och samtidigt som fördelningspolitiken blivit allt skevare och vinstnivåerna allt högre, har tillväxten i västvärlden varit rekordlåg.

Det är vad valen 2014 handlar om. Ska politiken styras av de idéer som har präglat vårt politiska landskap i tre decennier eller ska vi se till att jämlikhetens idéer om en aktiv fördelningspolitik, en generös offentlig sektor och full sysselsättning ska få nytt liv?

LO driver en tydligare valrörelse än på mycket länge. Vi prioriterar tre områden: jobben, arbetsvillkoren och välfärden.

Vi ser att regeringsbildningen i höst har stora utmaningar. Socialförsäkringarna måste restaureras om vi ska ta gemensamt ansvar för dem som blivit sjuka eller förlorat jobben, vi behöver en ny offensiv mot de otrygga anställningarna, vi behöver ordning och reda på svensk arbetsmarknad genom starkare anställningsskydd och att inskränkningar i de fackliga rättigheterna, likt Lavallagen, avskaffas.

Vi föreslår ett stopp för vinstdriften i välfärden, att politiker återtar kontrollen över etableringar av nya skol– och välfärdsinrättningar.

Vi tycker att det är rimligt med ett ”privatiseringsstopp” där inga fler privatiseringar genomförs utan en rejäl genomlysning. Där tidigare genomförda avregleringar utvärderas och vissa eventuellt backas tillbaka.

Innebörden av valfrihet ska förändras. Medborgare ska kunna välja hur välfärdstjänsterna utförs och hur innehållet ser ut. Bolagens frihet att i välfärden välja kunder och pressa priser ska bort.

Statens finanser tål inga fler skattesänkningar. Resurser som växer fram genom reformutrymme eller ökat skatteuttag måste tillföras välfärdens verksamheter och restaureringen av socialförsäkringarna.

Den 14 september går Sverige till val. LO kämpar för en socialdemokratiskt ledd regering. Vi har en historisk chans att få en arbetare som statsminister och att byta färdriktning för Sverige. Bort ifrån skattesänkningar och privatiseringar och mot mer av investeringar i vårt gemensamma. ­

Valet 2014 är ett ödesval för alla oss som kämpar för arbete åt alla, en utbyggd välfärd och ett antirasistiskt Sverige. Ditt stöd behövs. Sverige kan bättre.

Karl-Petter Thorvaldsson, LOs ordförande
Tobias Baudin, LOs vice ordförande
Ingela Edlund, LOs vice ordförande
Torbjörn Johansson, LOs avtalssekreterare