Fråga facket Fråga facket

En övertro på privata aktörer

Arbetsmarknad Det är dags att vakna, arbetsmarknadsminister Hillevi Engström. Det duger inte att sömnigt betrakta hur arbetslösheten breder ut sig. På min uppmaning om att visa handlingskraft i bekämpandet av arbetslösheten (19/10) svarar Hillevi Engström (23/10) med att peka på problemet, och jag instämmer. Osäkerheten i den globala ekonomin drabbar svensk ekonomi och arbetsmarknad.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Svd 27 oktober 2012


Det är dags att vakna,
arbetsmarknadsminister Hillevi Engström. Det duger inte att sömnigt betrakta hur arbetslösheten breder ut sig. På min uppmaning om att visa handlingskraft i bekämpandet av arbetslösheten (19/10) svarar Hillevi Engström (23/10) med att peka på problemet, och jag instämmer. Osäkerheten i den globala ekonomin drabbar svensk ekonomi och arbetsmarknad.

Ministern rabblar den skrala arbetsmarknadspolitik som blivit regeringens signum. Vad Engström vill framställa som ökade möjligheter till kompetenshöjande insatser kompenserar inte för de stora neddragningar regeringen gjort. De möter inte heller det ökade behov som den växande arbetslösheten skapar.

Faktum kvarstår, regeringen agerar inte för att rusta människor att ta sig ur arbetslöshet. Det är genom aktiva insatser arbetssökande rustas att ta de jobb som kommer. Så undviks den farligaste formen av arbetslöshet, den som drabbar enskilda hårt genom att ett onödigt långt avstånd läggs mellan individ och arbetsmarknad. Så läggs också grund för en välfungerande arbetsmarknad där kompetensen hos arbetssökande matchar den som efterfrågas.

De senaste åren har det skett en kraftig ökning av antalet arbetslösa som varit inskrivna vid Arbetsförmedlingen i två år eller mer. Långa tider i arbetslöshet försämrar människors chanser på arbetsmarknaden.

Med en otillräcklig arbetsmarknadspolitik får Arbetsförmedlingen svårt att klara sitt uppdrag, och så höjs rösterna för privatisering. Almegas Ulf Lindberg är en sådan röst. I sin replik (Brännpunkt 24/10) hävdar han att Arbetsförmedlingen inte klarar av att ge arbetssökande ett personligt inriktat stöd. Hans konstaterande understryker vikten av att stärka myndigheten.

Det finns hos många en övertro på privata aktörers förmåga att sköta det som i dag är Arbetsförmedlingens uppgift. Det är naivt. Lösningen ligger i en relevant och effektiv nationell arbetsmarknadspolitik. På den punkten är svaret från arbetsmarknadsministern tydligt; vi gör redan allt vi kan. Om det är inställningen – då är det hög tid att byta regering.

KARL-PETTER THORWALDSSON

LO:s ordförande