Fråga facket Fråga facket

EU behöver fler handelsavtal – som slår vakt om arbetares rättigheter

DEBATT, Ann Linde och Johan Danielsson (S): 1,4 miljoner personer runt om i Sverige har ett jobb att gå till tack vare vår export. Nya handelsavtal är ett av de mest effektiva sätten att öka exporten och därmed antalet arbetstillfällen. Vi socialdemokrater går till val på fler jobb och schyssta villkor. Därför ska EU ingå fler moderna och progressiva handelsavtal – som slår vakt om arbetstagares rättigheter, inte bara i Sverige och EU, utan också resten av världen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad på etc.se 15 maj 2019

Nya frihandelsavtal tryggar ekonomin, arbetsmarknaden och bygger välfärden, men den ekonomiska tillväxten får aldrig ske på bekostnad av löntagarnas rättigheter. För oss är arbetsmarknadens parters rätt att träffa och tillämpa kollektivavtal samt genomföra stridsåtgärder okränkbar. Därför ställer vi nu krav på att ratificering av ILO:s grundkonventioner ska infogas i samtliga moderna och omfattande frihandelsavtal. Det innebär att EU:s handelspartner förpliktar sig att stå upp för lika lön för lika arbete, respektera den kollektiva förhandlingsrätten och säkerställa föreningsfriheten och organisationsrätten. Vi ska stå upp för arbetstagarnas rättigheter – här hemma och ute i världen.

Handeln ger tillväxt och välstånd, men utan en effektiv fördelningspolitik, sociala trygghetssystem och kompetensutveckling kommer inte tillväxten att komma alla till del. Vi socialdemokrater vet att utveckling och trygghet måste gå hand i hand. Trygga människor vågar och ingen ska behöva stå ensam i en tid av förändring. Globaliseringen innebär förändringar på arbetsmarknaden och ställer krav på en ökad omställningsförmåga för arbetskraften. EU bör därför främja uppbyggnad av system för omställning i de länder där de behövs. 

Mer än 70 procent av svensk export går till länder på den inre marknaden och Sveriges export till EU skapar runt 730 000 jobb i Sverige. Det finns ännu utmaningar och onödiga hinder kvar på den inre marknaden, som står i vägen för svenska företag och yrkesutövare och som hämmar vår tillväxtpotential. Samtidigt håller stora samhällsförändringar som digitaliseringen på att rita om spelplanen för handel, innovation, möjliga affärsmodeller och konsumtion. Därför måste vi fortsätta arbetet med att både ta bort onödiga hinder och med att anpassa den inre marknaden till nya förutsättningar.

Vi kommer arbeta för att EU ska stärka digitaliseringens möjligheter på den inre marknaden, för att underlätta vardagen och utveckla näringslivets konkurrenskraft. Därför kommer vi prioritera digital utveckling och innovation inom AI och ny teknik och stå upp för fria dataflöden inom unionen. EU bör besluta om etiska riktlinjer för utvecklingen och tillämpningen av AI som bland annat innebär att den måste respektera grundläggande rättigheter och internationell rätt vad gäller mänskliga rättigheter.

Världshandeln riskerar idag att slängas in i ett förödande handelskrig med Trump på ena sidan och Kina på den andra. USA utmanar de globala spelreglerna för handeln genom aktivt motarbeta Världshandelsorganisationen WTO och hotar därmed svenska jobb. Nu är det ännu viktigare med starkt EU som står upp för en fri, rättvis och regelbaserad handel när våra jobb och möjligheter att möta gemensamma utmaningar hotas. Vi ska inte ha en handelspolitik som utgår från den starkes rätt.

Ann Linde, utrikeshandelsminister Socialdemokraterna
Johan Danielsson, kandidat till Europaparlamentet för Socialdemokraterna och utredare på LO