Fråga facket Fråga facket

EU-samarbetet är avgörande för jobben och välfärden

Debattartikeln är publicerad i ett antal lokaltidningar med lokala siffror under tiden 6-23 maj signerad av någon i LOs ledning samt en lokal företrädare


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Den 25 maj är det val till Europaparlamentet men förtidsröstningen har redan börjat. Men enligt en ny opinionsundersökning från Novus säger bara en tredjedel av LO-medlemmarna i Örebro län att de med säkerhet kommer att rösta. Mer än var fjärde tycker inte det spelar så stor roll vem som företräder oss i Bryssel. Det här är djupt oroväckande. Vem som sitter i Europaparlamentet har en direkt inverkan på LO-medlemmarnas vardag här i Örebro. Till exempel påverkas omkring hälften av alla kommun- och landstingsbeslut av EU-bestämmelser.

I grund och botten är EU-samarbetet bra. Våra möjligheter att arbeta, utbilda oss och handla med andra länder är avgörande för jobben och den gemensamma välfärden. Gränsöverskridande utmaningar som miljöförstöring, brottslighet och oreglerade kapitalmarknader möts bäst med gemensamma medel och lösningar. Men förutsättningarna för att skapa hållbar tillväxt och trygga jobb kräver att löntagarna har en stark ställning. En gemensam marknad får inte utnyttjas för att pressa löntagarnas villkor nedåt eller hota rätten att teckna kollektivavtal.

Den finansiella och ekonomiska krisen som har härjat i Europa de senaste fem åren har satt EU-samarbetet på prov. Fler än 26 miljoner kvinnor och män i Europa är arbetslösa. Fattigdomen och orättvisorna har ökat under krisåren. Ansvaret för denna utveckling ligger främst på de högerpolitiker som styrt Europa, inklusive Sverige.

LO-medlemmarna vill byta spår. Det är uppenbart. Sju av tio i Örebro upplever att klyftorna i samhället har ökat de senaste åren och tre av fyra tror att satsningar på välfärd och infrastruktur skapar fler jobb än vad ytterligare skattesänkningar skulle göra.
EU-valet står mellan en politik för full sysselsättning eller fortsatta nedskärningar och avregleringar. Mellan rättvisa villkor eller konkurrens med lägre löner, sämre arbetsvillkor och allt farligare arbetsmiljö. Mellan mer demokratisk kontroll eller kortsiktiga kapitalintressen.

LO vill:
* Att dagens politik med ensidiga åtstramningar och avregleringar upphör. LO har föreslagit ett omfattande nationellt investerings- och stimulanspaket för att få fart på ekonomin.
* Att samtliga EU-länder inför en 90-dagarsgaranti för unga. Ingen under 25 år ska vara arbetslös längre än tre månader innan hen erbjuds ett jobb, praktikplats eller relevant utbildning.
* Att skyddet för den fria förenings- och förhandlingsrätten, inklusive rätten att vidta stridsåtgärder, stärks inom EU.
* Att svenska kollektivavtal ska gälla på svensk arbetsmarknad. Alla arbetstagare ska behandlas lika, oavsett var de kommer ifrån. För att förhindra lönedumpning i Sverige måste EU:s utstationeringsdirektiv ändras och Lex Laval-lagen rivas upp. Vid all offentlig upphandling ska krav på kollektivavtal kunna ställas.
* Att EU:s regler vad gäller visstidsanställningar tillämpas på rätt sätt, arbetsgivare ska inte ha möjlighet att stapla visstidsanställningarna på varandra i all oändlighet.

Det behövs ett politiskt skifte i EU. Högerpolitiken med åtstramningar, avregleringar och ökade klyftor måste få ett slut. LO vill att löntagarnas rättigheter och intressen tillvaratas och balansen på arbetsmarknaden återställs. För att lyckas krävs att fler socialdemokrater tar plats i Europaparlamentet och för det krävs att vi LO-medlemmar tillsammans tar vårt ansvar den 25 maj!