Fråga facket Fråga facket

Facken vill ha frihandel

I dag tisdag den 18 februari äger ett toppmöte rum i Washington, för att diskutera ett partnerskapsavtal mellan EU och USA, allmänt kallat TTIP.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Dagens Industri 18 februari 2014

Samtidigt har det i dagarna skrivits facklig historia i Sverige. Sacos, LO:s och TCO:s styrelser har antagit en policy om vilka utgångspunkter fackföreningsrörelsen ska ha för att vara fortsatt positiv till ett transatlantiskt avtal.

Vi är överens om att en ökad handel mellan EU och USA är bra för svensk ekonomi och för våra medlemmar. Konkurrens på lika villkor mellan två utvecklade ekonomier främjar nödvändig strukturomvandling och skapar arbetstillfällen i verksamheter med bärkraft.

Men det får inte leda till ett utnyttjande av människor genom en konkurrens byggd på ojusta anställningsvillkor. Det är vår bestämda uppfattning att ett frihandelsavtal måste vila på respekt för arbetstagares grundläggande rättigheter.

Vi är dock bekymrade över förslaget till tvistelösning mellan investerare och stat (så kallade ISDS). Vi menar att vinsterna med ett ISDS i TTIP i form av ökade investeringar är minimala, men att kostnaderna kan bli desto högre, också i form av begränsningar av demokratiska beslut. Förhandlingarna borde därför inriktas på att det inte inkluderas en tvistelösningsmekanism för investerare-stat-relationer i avtalet.

Vi tror inte att detta är omöjliga knutar att lösa, och givet att det sker kommer vi att vara starka förespråkare för avtalet i alla sammanhang. Vi har höga förväntningar på att regeringen och näringslivet är fortsatt intresserade av att lyssna på våra åsikter.

Det är också viktigt att vi har beredskap för att hantera strukturomvandlingen. Det handlar om utbildning, arbetslöshetsförsäkring och arbetsmarknadspolitik. Det är olika delar för att rusta vårt land i den internationella konkurrensen och slå vakt om uppslutningen kring globaliseringen.

Ett bra TTIP-avtal har potential inte bara att öka välståndet i USA och EU. Det kan också bidra till att förbättra andra avtal som är på gång, inte minst ett kommande avtal mellan EU och Kina.

Ett bra avtal med USA stärker långsiktigt både näringslivet och arbetstagarna. Det är väl värt att stå enade bakom en sådan utveckling!

Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande, LO
Eva Nordmark, ordförande, TCO
Göran Arrius, ordförande, Saco