Fråga facket Fråga facket

Familjevecka – ett viktigt steg för jämlikt föräldraskap

De föräldrar som får ta av semester eller avstå lön för att kunna vara med när barnen ska börja skolan är ofta de med lägst lön och otrygga villkor. Socialdemokraternas vallöfte om en extra familjevecka kommer göra skillnad för våra medlemmar och deras familjer, skriver LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Arbetet 28 augusti 2018

En av de viktigaste frågorna för LO:s medlemmar är möjligheten att både jobba och vara förälder. På det området är Sverige genom årtionden av socialdemokratiska reformer ett föredöme. Men fortfarande återstår mycket att göra. Därför har vi från LO:s sida länge drivit krav om ett mer jämlikt föräldraskap.

Frågar du till exempel föräldrar nu vid skolstarten vilka av dem som var tvungna att avstå lön eller ta semester för att kunna vara med så lovar jag att det är de med lägst lön och mest otrygga arbetsvillkor, det vill säga LO:s medlemmar. De har få möjligheter att flexa med arbetstiden och de har mer sällan kunnat spara föräldradagar. Samma gäller alla andra tillfällen när föräldrar behöver vara med sina barn; föräldramöten, utvecklingssamtal och sommarfester, tandläkarbesök eller psykologsamtal. Därför är Socialdemokraternas besked i dag om en familjevecka, en veckas ytterligare betald föräldraledighet per förälder, så oerhört välkommet. Det är en reform som kommer att göra skillnad i vardagen för våra medlemmar och deras familjer.

År 2005 utredde jag Föräldraförsäkringen åt regeringen och LO har givetvis deltagit aktivt i den nya utredning vars förslag just nu är ute på remiss. Hittills har debatten mest handlat om att alldeles för få pappor är hemma med barnen när de är små eller vabbar när barnen är sjuka. Det är viktigt. Men ett annat problem, som jag knappt sett lyftas någonstans, är just det ojämlika föräldraskapet. De allra flesta LO-medlemmar har svårt att spara föräldradagar. De behöver ta ut sju dagar i veckan för att familjens ekonomi ska gå ihop. Och sedan, när barnet skolats in på förskolan, är dagarna slut.

Har du däremot ett välavlönat jobb och kan få den högsta ersättningen från föräldraförsäkringen, då kanske du klarar dig på fem dagar i veckan. Eller kanske tre. När barnet sedan börjar förskolan har du många dagar sparade. Att använda då och då när det behövs. I dag kan du ta ut föräldradagar tills barnet fyllt 12 år. Men det betyder inte att föräldraskapet därefter blir jämlikt.

Medan de flesta föräldrar i LO-yrken måste använda semesterdagar för att kunna vara med på inskolning, eller följa med till tandläkaren, så kan föräldrar i mer resursstarka grupper ofta flexa med sin arbetstid. Men barns behov av sina föräldrar tar inte slut när tonåren träder in. En osäker tid i livet gör att nya behov av att kunna delta i barnens vardag kan uppstå. Då ska inte föräldrar behöva förlita sig på arbetsgivarens goda vilja för att få livspusslet att gå ihop.

Den stora grupp som arbetar skift eller går på schema behöver en reglerad rätt av vara ledig med ersättning, även längre upp i barnens liv. Maxtaxa, en allt mer jämställd föräldraförsäkring, en högkvalitativ och välutbyggd förskola är exempel på viktiga reformer som drivits fram av arbetarrörelsen, av Socialdemokraterna och LO i facklig-politisk samverkan. Med dagens besked tar vi ytterligare ett steg i riktning mot ett jämlikt föräldraskap. Det gör det än viktigare att Sverige får en fortsatt socialdemokratiskt ledd regering med LO-medlemmen Stefan Löfven som statsminister.

Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande