Fråga facket Fråga facket

Fas 3 konkurrerar ut andra arbetsmarknadspolitiska program

Arbetsmarknad Publicerad i Sundsvalls tidning 29 mars 2011 Replik på Tomas Tobé (M), Lena Asplund (M) och Eva Lohman (M) i ST 18/3 Det är uppenbart att vi har helt olika uppfattning om vad en aktiv arbetsmarknadspolitik innebär. Det behövs mer tidiga åtgär...


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Sundsvalls tidning 29 mars 2011

Replik på Tomas Tobé (M), Lena Asplund (M) och Eva Lohman (M) i ST 18/3

Det är uppenbart att vi har helt olika uppfattning om vad en aktiv arbetsmarknadspolitik innebär. Det behövs mer tidiga åtgärder och det behövs mer utbildande inslag för att undvika att vi hamnar i en
situation med samtidig hög arbetslöshet och brist på arbetskraft inom vissa sektorer. Det som regeringen kallar för aktiv arbetsmarknadspolitik är till stor del det motsatta.

Att hindra människor som drabbats av långvarig arbetslöshet från att få utbilda sig är inte att ge stöd för att komma tillbaka i arbete. Det är inte rimligt att åtgärder som fas 3 konkurrerar ut andra
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det är bättre att satsa på en anställning med lönebidrag än att med låg ersättning få sitta av tiden. Det är kränkande.
Regeringens så kallade arbetslinje har blivit en passivitets- och fattigdomslinje.

Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande