Fråga facket Fråga facket

Fler anställningar – inte fler uppsägningar

Arbetsmarknad Enligt den så kallade Uppsägningstvistutredningen ska det bli enklare att säga upp folk. Är det vad Sverige behöver idag, när varselvågen drar över landet, undrar LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson och det skånska LO-distriktets Jimmy Runesson. De siar om en mörk arbetsmarknad under 2013.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Kristianstadsbladet 14 januari 2013

Enligt den så kallade Uppsägningstvistutredningen ska det bli enklare att säga upp folk. Är det vad Sverige behöver idag, när varselvågen drar över landet, undrar LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson och det skånska LO-distriktets Jimmy Runesson. De siar om en mörk arbetsmarknad under 2013.

En varselvåg drar över Sverige. Över 62 000 personer varslades förra året om uppsägning. I vissa delar av landet betecknar Arbetsförmedlingen denna kris som lika farlig som under 1990-talskrisen. Hur många som blir uppsagda vet vi inte men vi befarar det värsta.

Alla prognoser pekar på att arbetslösheten kommer att fortsätta öka under 2013. Även regeringen har nu tvingats erkänna att arbetslösheten kommer att öka under året. De glädjeprognoser som finansminister Anders Borg presenterade i höstas har visat sig vara helt felaktiga. Vi har ett svårt 2013 framför oss. Otryggheten breder ut sig.

När nu riksdagen inom kort återsamlas är det med krav från hela Sverige att snabbt komma fram med förslag som minskar arbetslösheten. Tyvärr får vi höra saker som tyder på motsatsen. Den 20 januari går remisstiden ut för den så kallade Uppsägningstvistutredningen. Istället för förslag som minskar arbetslösheten får vi alltså höra om förslag som kommer att göra det lättare att sparka folk. Vi begriper inte hur regeringen tänker.

I utredningen föreslås att det ska bli billigare för företag att säga upp sin personal. Vid tvister om en anställning ska företaget kunna säga upp en anställd trots att domstol inte avgjort frågan. Det ska heller inte gå att ogiltigförklara en uppsägning om arbetsgivaren inte undersökt möjligheterna till omplacering. Företagare med upp till 50 anställda ska kunna köpa sig fria till ett lägre pris trots att en domstol ansett att uppsägningen är ogiltig.

Man tar sig för pannan. Med 62 000 personer varslade under förra året. Är verkligen det största problemet att det är svårt att sparka folk? När Sverige på många ställen i landet har en svårare situation idag jämfört med 90-talskrisen? Vi hoppas verkligen att regeringen tar detta förslag och förpassar det till papperskorgen.

Att försämra anställningstryggheten ytterligare är ett slag i ansiktet på alla dem som nu är oroliga för sina jobb. Sverige behöver en politik som sätter människor i arbete. Det finns så mycket regeringen kan göra. Arbetsmarknadspolitiken behöver mer resurser. Vi kan och bör öka möjligheterna till arbetsmarknadsutbildningar. Vi kan öka graden av subventionerade anställningar. Vi kan tidigarelägga investeringar i vår infrastruktur och bygga fler bostäder. Vi behöver framförallt också med tanke på de illavarslande prognoserna föra upp frågan om en höjd a-kassa högt upp på den politiska dagordningen.

Allt detta skulle sammantaget ge både enskilda människor och Sverige bättre möjligheter att hantera den massarbetslöshet som Sverige nu befinner sig i. Istället får man höra att det pågår en process i regeringskansliet att försämra anställningstryggheten.

Hur kan en sämre anställningstrygghet ge fler jobb? Den frågan måste regeringen ge svar på! Sverige behöver fler anställningar – inte fler uppsägningar och avsked.

Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO,
Jimmy Runesson, ordförande LO-distriktet i Skåne