Fråga facket Fråga facket

Fler lagar skapar inte tryggare jobb

Arbetsmarknad LO: Fack, arbetsgivare och politiker måste i stället stärka den svenska modellen


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad på www.aftonbladet.se 24 november 2014

I SVT:s Uppdrag granskning i onsdags (22/10) målades en mörk bild av arbetsmarknaden upp. Bland annat avslöjas övergrepp och systematiskt utnyttjande av unga arbetstagare och flera hundra tusen personer står idag utanför tryggheten i den svenska modellen. Lösningen ligger dock inte i att överge modellen utan i att stärka den.

Så vad kan vi göra?

För det första måste vi komma åt den destruktiva arbetslösheten. Med en arbetslöshet på åtta procent undermineras hela den svenska modellen. Med en hög arbetslöshet skapas en press på löntagarna. Det blir arbetsgivarnas marknad där de kan ställa hårdare krav på att löntagarna ska acceptera allt osäkrare anställningar och sämre villkor.

Det finns många exempel på det runt om i Sverige. Sms-anställningar där personer sover med telefonen under huvudkudden för att inte missa att bli inringda om det uppstår behov. Ungdomar som provjobbar gratis, anställda som inte hinner ta kisspauser, så pressade scheman i omsorgen att man knappt hinner med att prata med de sjuka och äldre.

För det andra måste vi i fackföreningsrörelsen vara självkritiska. Varför har vi svårt att locka unga personer att gå med i facket? Varför ses vi av många som otidsenliga? De här frågorna kräver att vi verkligen synar oss själva. Vi måste bli bättre på att tydliggöra att den bästa försäkringen mot att utnyttjas på arbetsmarknaden är ett fackligt medlemskap.  

För det tredje måste parterna på arbetsmarknaden ta ett mycket större ansvar för den modell som vi svär oss till. Mot bakgrund av det har LO och Svenskt Näringsliv strax innan valet aviserat att ett strategiskt arbete med just syftet att stärka den svenska modellen ska inledas. Parterna ska tillsammans flytta fram positionerna och ta ett större ansvar för arbetsmarknaden. 

Sist men inte minst måste politikerna göra allt som krävs för att från deras håll bidra till att stärka den svenska modellen. En konkret sak som borde ske omedelbart är att avdragsrätten för fackföreningsavgiften återinförs. I ett slag skulle det bli rejält mycket billigare att vara med i facket. Att många är med i facket är själva grunden för den svenska modellen.

Det skulle också bli mer balanserat på arbetsmarknaden eftersom det i dag är avdragsgillt för en arbetsgivare att vara med i en arbetsgivarorganisation men inte för en arbetstagare att vara med i facket.

En lösning som många föreslår men som inte fungerar är mer lagstiftning. I Uppdrag gransknings bryter arbetsgivarna mot många av de lagar som redan finns. Att då stifta fler lagar, om exempelvis minimilöner, är verkningslöst.

Det är många som säger sig värna den svenska modellen, politiker från höger till vänster, arbetsgivare, fackföreningar och många fler. Det är nu dags att göra verklighet av de fagra orden. Alla måste bidra till att göra arbetslivet bättre för alla de tusen unga personer som varje dag har ont i magen på grund av otryggheten på arbetsmarkanden. 

Torbjörn Johansson, Avtalssekreterare LO