Fråga facket Fråga facket

Fönsterputsavtal utan fönsterputs ett ofog

Publicerad i Arbetarbladet 1 oktober 2010 Konflikten mellan Almega Tjänsteföretagen och Fastighets handlar om att vissa fönsterputsföretag använder kollektivavtalet för fönsterputsare till att bedriva i huvudsak städning och därmed hamnar ko...


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Arbetarbladet 1 oktober 2010

Konflikten mellan Almega Tjänsteföretagen och Fastighets handlar om att vissa fönsterputsföretag använder kollektivavtalet för fönsterputsare till att bedriva i huvudsak städning och därmed hamnar
konkurrensneutraliteten i avtalet på undantag.

Fönsterputsavtalet har en garantilön som är väsentligt lägre än den som finns på det så kallade städavtalet, serviceentreprenadavtalet som Fastighets har med Almega Tjänsteförbunden. Garantilönen för
fönsterputsare är avsedd att användas vid tillfällen när det inte går att erbjuda fönsterputsning. Annars går fönsterputsare på ackordslön.

Sen några år tillbaka har ett antal företag börjat använda den garantilönen för att i huvudsak erbjuda städning, en illojal och ojuste konkurrens. Fastighets har upprepade gånger försökt få stopp på detta
obegränsade ofog.

I årets avtalsförhandlingar har Fastighets återigen tagit upp frågan om en lösning. Då har motparten sagt sig vilja lösa frågan genom en begränsningsregel. Men ordet begränsningsregel innebär för dem fortsatt
obegränsad kränkning av konkurrensneutraliteten. Deras tolkning innebär att fönsterputsföretag i praktiken kan bli renodlade städföretag som betalar fönsterputsavtalets låga garantilöner, långt under
städavtalets löner.

Örjan Lenard och Tommy Karlsson från Almega, den begränsningsregel ni talar om är en obegränsningsregel. Inte ens medlarna från Medlingsinstitutet kunde se att vi var nära varandra i den här frågan.

Fastighets vill ha en begränsningsregel som är knuten till fönsterputsningarbete. Möjligheten till städning kan finnas, men då är det fönsterputsare som tillfälligt ska städa.

Städtjänst Westlund har bara några få tjänster för fönsterputsare av cirka 45 anställda. Att så många huvudsakligen sysslar med städning och får betalt efter fönsterputsavtalet garantilön är ett reellt
avtalsproblem. Det bryter konkurrensneutraliteten.

Problemet är att det i sin tur hotar jobb och löner inom städbranschen som följer städavtalet. Örjan Lenard, Tommy Karlsson och Städtjänst Westlund; ni hotar städarnas jobb. En hel bransch där många kvinnor är
verksamma kan tvingas ner på ännu lägre löner.

Det tycker vi är ett stort problem. Det vill vi lösa. Vill ni det?

Per Bardh, avtalssekreterare LO
Hans Öhlund, ordförande Fastighets