Fråga facket Fråga facket

För lite och för sent

Helsingborgs Dagblad m fl 2009-01-05 För lite och för sent. Det är en bra sammanfattning av den moderatledda regeringens krispaket – det lilla julpaketet kallade någon det – som presenterades för ett par veckor sedan. Innehållet impo...


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Helsingborgs Dagblad m fl 2009-01-05

För lite och för sent. Det är en bra sammanfattning av den moderatledda regeringens krispaket – det lilla julpaketet kallade någon det – som presenterades för ett par veckor sedan. Innehållet imponerar inte.

Antalet personer som varslats om uppsägning ligger på rekordnivå. Dessutom finns det många som förlorar sina jobb men inte syns i statistiken; alla de med tillfälliga anställningar som inte får förlängd
anställning och alla de på arbetsplatser där färre än fem anställda sägs upp. I Skåne har drygt 5 000 varslats om uppsägning sedan början av oktober. 235 av dessa finns vid Jeld-Wen (f d Swedoor) i Åstorp.
Antalet anställda vid företaget kommer att halveras. Det är ett hårt slag mot kommunen som kan jämföras med om Malmö kommun skulle förlora nästan femtusen jobb.

Det behövs mer än regeringens lilla julpaket för att mildra konsekvenserna av den ekonomiska krisen. LO anser att det krävs en satsning runt 25 miljarder kronor för att överbrygga den ekonomiska krisen, för
att öka tryggheten för löntagarna och för att skapa framtidstro i en orolig tid. Det behövs direkta åtgärder riktade till dem som drabbas av arbetslöshet, det behövs åtgärder för att motverka nedskärningar i
kommunerna och det behövs ekonomiska stimulanser för att minskad efterfrågan på varor och tjänster inte ska förvärra nedgången ytterligare. Det handlar om åtgärder nu för att få en omedelbar effekt:

· Arbetslöshetsförsäkringen måste förbättras så att de flesta får 80 procent av tidigare inkomst i ersättning vid arbetslöshet. Högsta ersättningen bör höjas till cirka 1 000 kr per dag, deltidsstämplingen
återinföras och avgiften sänkas till maximalt 100 kronor per månad.
· Den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen och vuxenutbildningen måste byggas ut. Det behövs minst 10 miljarder till bland annat 50 000 nya utbildningsplatser. Dessutom bör ett nytt kunskapslyft
diskuteras.
· 10 miljarder extra i statsbidrag behövs till kommunerna för att motverka att neddragningar på personal och verksamhet. Det skulle räcka till ca 30 000 jobb.
· ROT-avdraget finns med i regeringens paket, men det är fel utformat. Åtgärden ska vara tillfällig för att reparationer och ombyggnader ska tidigareläggas och snabbt få effekt på sysselsättningen. Dessutom
bör inte bara privatpersoner, utan också fastighetsägare, och därmed hyreslägenheter, omfattas.
· Stimulanser måste snabbt riktas till hushåll som har små marginaler, genom till exempel extra barn- och studiebidrag samt bostadstillägg till pensionärer.

Det går än så länge – om den politiska viljan finns – att möta krisen på ett offensivt sätt. Men då måste regeringen fatta snabba beslut och helst i samförstånd med oppositionen för att säkra stabilitet i
ekonomin. Löntagarna ska inte behöva betala priset för regeringens obeslutsamhet.

Wanja Lundby-Wedin, LO:s ordförande