Fråga facket Fråga facket

Första maj 2009

Det talade ordet gäller. Wanja Lundby-Wedin: Idag mötesdeltagare - på första maj - är det arbetarrörelsens festdag. Nu träffar vi kamrater som vi inte har mött på länge. Nu köper vi en ros till en vän. Det är nu på första maj som vi s...


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det talade ordet gäller.

Wanja Lundby-Wedin:

Idag mötesdeltagare – på första maj – är det arbetarrörelsens festdag. Nu träffar vi kamrater som vi inte har mött på länge. Nu köper vi en ros till en vän.

Det är nu på första maj som vi samlas, på gatorna, på torgen, i parkerna och i folkets hus, över hela landet.

Men vi samlas också på Pennsylvania Avenue framför Vita Huset och gläds över den första afro-amerikanske presidenten Barak Obama som under sina första 100 dagar som president har lyckats ge världen ett nytt
hopp.

Vi samlas också på caféerna i Gaza, i skuggan från de sönderskjutna och bombade husen och sörjer våra nära och våra vänner som dödats av staten Israels övervåld.

Vi samlas i Sowetos kåkstäder där människovärdet sakta återupprättas för att fira ANCs seger i valet och hedra vår nu 90-årige frihetskämpe och tidigare president Nelson Mandela.

Vi samlas på Copacabana i Rio de Janeiro och dansar samba, glada över den förre metallordföranden Lula da Silvas framgångar som president med att bygga ett demokratiskt Brasilien för alla.

Vi samlas på en kneipe i Rüsselsheim och en på bar i Detroit och förbannar de giriga bankirer som med sina spekulationer har skapat en kris som hotar jobben i världen.

Vår ilska riktas också mot regeringarna i Etiopien och Eritrera som utan rättegång har fängslat oppositionsledaren Birtukan Mideksa och journalisten Dawit Isaac.

Birtukan är fängslad i Addis Abbeba. Hennes mor säger att fängelset är som en grav!

Kamrater
– vi demonstrerar för kravet att politiska och fackliga fångar ska friges. Vi demonstrerar för att visa vårt stöd till fängslade och förtryckta fackliga och politiska kamrater i andra länder.

Över hela världen samlas vi idag på första maj och demonstrerar för arbete, rättvisa och fred.

*********

Men mötesdeltagare – alla är inte här. Jag vet att en del har stannat hemma i besvikelse, ilska och protest.

Men att företräda andra är att orka stå upp, att stå emot även när det är som jobbigast. Att vika undan, att stiga åt sidan är bara att ge utrymme och makt till andra krafter.

Att ha ett fackligt eller politiskt uppdrag är inte alltid så enkelt och ibland blir del fel. Då ska det kritiseras, då ska felen rättas. Det är bättre än att stiga åt sidan. Att stiga åt sidan är bara att
lämna plats för arbetsgivare och nyliberaler att bestämma.

Och jag kan lova er kamrater, att vara LOs ordförande är inte alltid så enkelt. Och ibland blir det fel, som i fallet med AMF-direktörens pension.

Det har starkt kritiserats och AMFs styrelse kommer att kräva rättelse. Pengarna ska tillbaka!

Men kritiken har också en annan grund. Det finns, kamrater, starka krafter som vill tvinga bort den fackliga rörelsen, bort från att förvalta medlemmarnas pensioner, bort från att förvalta kollektivavtalens
försäkringar.

Det finns andra krafter som vill ta över. Som inte vill att fackföreningsrörelsen ska äga bolag. Som inte vill ha fackliga företrädare i bolagens styrelser.

Det finns andra krafter som vill erövra plats och makt genom att tvinga oss att stiga åt sidan.

Men fackföreningsrörelsen har inte vunnit sina framgångar genom att stiga åt sidan. Vägen till framgång är att lyssna till kritik, och att rätta det som är fel.

Vägen till framgång är att trots motgångar orka fortsätta framåt. Och för att orka krävs alltid vänners och kamraters stöd.

Många har kritiserat mig mycket och med rätta. Förväntningarna på LO och LOs ordförande ska vara höga.

Jag har lärt mycket även om det har varit minst sagt motigt. Men det som har varit svårast är när mina avsikter, mina värderingar har ifrågasatts.

Men många har på olika sätt också gett mig sitt stöd.

Jag vill säga – tack till alla er som skrivit och som jag träffat.

********

Mötesdeltagare!

I en tid när arbetarrörelsen är i opposition är det en stark tradition att på 1:a maj kritisera den borgerliga regeringens politik.

Och så tänkte jag också. Men det finns ett TV-program som heter ”Mannen som talar med hundar. Det har ni säkert sett?

I programmet är det en liten kort och glad man som med enkla medel lyckas tämja de vildaste bestar. Och alla undrar – hur gör människan?

Och då tänker jag att det kanske är med en regeringen som med hundar och med barn! Det lönar sig inte att skälla på dem.

Kamrater jag prövar med beröm istället.

Du Fredrik Reinfeldt, jag börjar med dig. Jag läser i tidningen att du tycker om att städa, diska och baka bullar. Bra Fredrik Reinfeldt, du är en ung modern man som tar ansvar för hem och barn.

Jag frågar bara – vet du inte att din egen regering har infört skatteavdrag för hushållsnära tjänster.

På TV kan man se finansministern där han ständigt svär sig fri och säger: Det inte är jag som orsakat den ekonomiska krisen i världen. Bra Anders Borg, din analys är helt rätt. Du har inte orsakat krisen i
världen.

Jag frågar bara – även om du inte har spillt ut mjölken – med vilken rätt är du passiv, tittar på istället för att hjälpa till ….

Jag hörde att arbetsmarknadsministern nu vill satsa på en bättre arbetsmiljö. Bra, Sven-Otto Littorin. Din idé är att dela ut klistermärken med smiley – gubbar till arbetsplatser med bra miljö

Jag frågar bara – varför så blygsam och inte en bild på dig Sven Otto Littorin istället, du som vill vara hela Sveriges lilla smiley.

Men mötesdeltagare efter sött så kommer salt

Till Sveriges regering:
I en tid när storföretagens direktörer har löner som är 50 gånger en arbetares, när bonusar i det privata näringslivet står som spön i backen och de rika bara blir rikare då tar ni bort förmögenhetsskatten och
fastighetsskatten, då sänker ni inkomstskatten mest för dem som tjänar mest.

Ni genomför en nyliberal politik som ökar skillnaderna och som ställer unga mot gamla, arbetslösa mot arbetande och som framförallt ställer fattiga mot rika.

En nyliberal politik där vanmakt kväver hopp, där egoism dödar medmänsklighet och där oro fyller människors hjärtan.

En nyliberal politik som göder främlingsfientlighet och förakt för svaghet

Kamrater jag säger till regeringen
– ni kommer att få stå till svars.

Sanningen är att aldrig förr har så få på så kort tid lyckats åstadkomma så mycket elände för så många.

****

I går presenterade LO – ekonomerna sin rapport om de ekonomiska utsikterna. Det är en dyster läsning. Men den överensstämmer till stora delar med andras bedömning.

Under de kommande åren kommer antalet sysselsatta att minska med tre hundra tusen personer. Arbetslösheten kommer att öka till 12 procent.

Det är en ekonomisk tsunami som går runt jorden och som spolar bort jobb, trygghet och välfärd.

Mot detta finns ingen enkel åtgärd. Vi kommer att drabbas. Det vore att ge falska löften att påstå något annat.

Men vi är inte hjälplösa. Det går att minska skadorna. Det går att rädda de som drabbas, det går att stödja företag att uthärda.

Under många år med socialdemokratisk regering har vi skött den gemensamma ekonomin väl. Det finns krut kvar att använda.

Mötesdeltagare – det går att sätta jobben först. Men det måste ske nu!

Här är fyra åtgärder. Som sätter jobben först. Som lindrar krisens härjningar. Som kan ge människor nytt hopp. Som ger människor en andra chans.

Inför ett rotavdrag för reparationer och ombyggnader av fastigheter. Det ger en snabb effekt. Hyresgästerna i miljonprogrammets bostäder ska inte behöva höra kraschandet av kackerlackor när de stiger upp ur
sängen.

Öka de statliga bidragen till kommuner och landsting så att de inte behöver varsla om uppsägningar. De ger snabb effekt. Det värnar barnen i skola och förskola, det värnar de som är sjuka och de som är gamla.

Föreslå ett nytt system där de anställda kan vara kvar i företagen med lön och få utbildning, i grundläggande ämnen och i yrkeskunskap. Låt staten och företagen dela på kostnaden.

Genomför snarast ett kunskapslyft där arbetslösa kan få studera ett år med ett generöst studiebidrag på a-kassenivå.

Det var fyra exempel som alla ger snabb effekt, som lindrar krisens härjningar, som går att göra nu, som måste göras nu!

Och till er som undrar om vi har råd
frågan är inte om vi har råd
frågan är om vi har råd att låta bli

Mötesdeltagare – vi måste sätta jobben först.

****

I Radio och TV men också bland våra egna, sägs det att det inte har någon betydelse vem som har den politiska makten. Dom eller vi – det blir samma Sverige i alla fall.

Mitt budskap är enkelt och tydligt

Om högerns och vårt Sverige.
det är skillnad, det blir skillnad.

Jag ska ta tjugotre snabba och tydliga exempel:

Dom vill att utländska avtal ska kunna dumpa våra löner
Vi vill att i Sverige är det svenska kollektivavtal som gäller för alla.

Dom ser deltider som en flexibel lösning för arbetsgivaren
Vi vill att heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet.

Dom tror att ungdomar vill backpacka och springvicka
Vi vill att ungdomar ska ha fasta jobb.

Dom vill göra ungdomar rättslösa på jobbet
Vi vill att samma villkor ska gälla för alla

Dom ser en bättre arbetsmiljö som en kostnad
Vi ser bra arbetsmiljö som en del av ett bra arbetsliv

Kamrater – det är skillnad!

Dom vill ha en a-kassa som tvingar folk att ta jobb till lägre lön
Vi vill ha en a-kassa som hindrar att människor måste gå från hus och hem.

Dom vill att var och en ska ta kostnaden för sin arbetslöshet
Vi vill att a-kassan ska kosta lika för alla

Dom vill ha kortkurser där man lär sig skriva ett cv.
Vi vill att arbetslösa ska få kunskaper för nya jobb

Dom har infört ungdomsrabatt till alla arbetsgivare
Vi vill satsa på de ungdomar som är arbetslösa.

Dom vill låta varje arbetsgivare själv importera arbetskraft.
Vi vill ha en likabehandling av alla som kommer hit

Kamrater – det är skillnad

Dom vill tvinga sjuka till arbete genom låg sjukersättning.
Vi vill ha en generös sjukförsäkring utan karensdag.

Dom vill skapa gräddfiler i vården för dem som kan betala
Vi vill ha en likvärdig vård utifrån från de sjukas behov.

Dom vill ha vårdnadsbidrag
Vi vill dela föräldraförsäkringen i tre delar

Dom vill ha skolor med disciplin och veta hut
Vi vill ha skolor med ordning och reda

Dom vill ha friskolor som betalar vinst till ägarna
Vi vill att alla pengar till skolan ska stanna hos barnen

Kamrater – det blir skillnad

Dom vill privatisera järnvägen med risk för kaos
Vi vill investera i fler och snabbare spår

Dom vill bygga nya kärnkraftverk.
Vi vill ställa om till grön energi utan att jobben hotas.

Dom vill sälja ut statliga företag
Vi vill inte köpa det vi redan äger.

Kamrater – det är skillnad

Dom vill att vårt bistånd ska vara ett svenskt exportstöd
Vi vill att biståndet ska utgå från människors behov.

Dom vill att EU ska sätt fri rörlighet främst.
Vi vill att löntagarnas rätt ska gå före

Och sist men inte minst

Dom vill att pensionärer, sjuka och arbetslösa ska betala högre skatt.
Vi vill ha lika skatt för lika inkomst.

Dom vill sänka skatten för de som redan har
Vi sätter jobben och välfärden före sänkta skatter.

Dom skapar ett samhälle som drivs av rädsla och hot
Vi vägrar att trampa på dem som redan ligger

Och kamrater
stig inte åt sidan
tvivla inte
det är skillnad
tillsammans gör vi skillnad

****

För knappt två sedan blev jag vald till ordförande i Europafacket. Det är 82 organisationer som är medlemmar. Tillsammans representerar de 60 miljoner löntagare i 36 länder.

Det är, kan jag säga ett kaos av kulturer, viljor och ibland motsättningar. Det är inte enkelt att försöka enas men det är nödvändigt. I de stora och viktiga frågorna är vi ense

Ett exempel, och det kanske viktigaste för oss. Domen i den Europeiska Unionens domstol i Luxemburg i det så kallade Laval-målet har visat för alla Europas löntagare att EUs regler måste skrivas om.

Europafacket är helt enigt i synen på kollektivavtalen och att lika lön ska gälla för lika arbete i varje land inom Unionen.

Det är ett tydligt exempel på betydelsen av att samarbeta fackligt inom Europa.

I sommar ska en ny EU-kommission väljas. José Barrosos mandatperiod som ordförande löper ut.

Helt nyligen har socialdemokraterna i Europa parlamentet enats om att bara stödja Barroso om han kommer att lägga fram förslag som innebär att lika lön för lika arbete ska gälla i alla länder.

Det är ett tydligt exempel på betydelsen av att samarbeta fackligt -politiskt inom Europa.

Det är mötesdeltagare också ett tydligt exempel på betydelsen av att många röstar på socialdemokraterna i valet till Europaparlamentet den 7 juni.

Hur många av er kommer att rösta den 7 juni
Ta med er en vän – rösta tillsammans!
Ta med flera – ta med tio ….

*****
Det är i år ett hundra år sen storstrejken. Det är den hittills största arbetsmarknadskonflikten i Sverige. Det var lågkonjunktur, kris och arbetsgivarna krävde sänkta löner.

Och mötesdeltagare – det är samma kapitalister då som nu, tro inget annat.

De kommer att använda den ekonomiska krisen för att angripa våra grundläggande rättigheter i jobbet.

De kommer att angripa med vackert tal om decentralisering och flexibilitet men som betyder krav på lägre löner, sämre villkor, en rätt att ensidigt bestämma vem som måste sluta

Dom kommer att angripa oss och ställa jobb och försörjning mot lägre lön och sämre villkor. Dom kommer att försöka ställa oss mot varandra.

Det är kamrater ingenting annat än utpressning.

******

Mötesdeltagare!

Mot detta mobiliserar vi all vår fackliga styrka, all vår fackliga sammanhållning! De uppgifter vi ställs inför är många och svåra. Låt mig sammanfatta dem i fem punkter

Vinn tillbaka de som lämnat sin fackförening och få med de unga som står på tröskeln till arbetsmarknaden
Vi ska vara många

Stärk kunskapen om facket, utbilda medlemmar och förtroendevalda på alla arbetsplatser.
Vi ska alltid finnas när det behövs

Teckna kollektivavtal med alla arbetsgivare. Ingen ska komma undan och tjäna på att medlemmarna lämnas utan skydd
Vi ska säkra att alla får sin rätt

Kräv bättre möjligheter till utbildning för varslade och arbetslösa.
Vi ska garantera en andra chans för alla

Kämpa för en a-kassa med högre tak.
Vi ska vägra att konkurrera med varandra med lägre löner och sämre villkor.

Kamrater
Kliv fram och försvara varandra.
försvara er fackliga organisation
försvara det fackliga löfte ni givit till varandra
Stig inte åt sidan

****

Mötesdeltagare – idag är det den första maj

Det är vår festdag, men det är en särskild festdag för Åsa Andersson och Alexandra Einerstam som gifte sig i Humlegården innan tåget startade.

Till er, Åsa och Alexandra, vill jag säga jag är stolt över att ni valt att tillsammans med oss alla göra ert bröllop också till en politisk handling i kampen för allas lika värde och allas lika rätt.

Jag och alla vi andra här önskar er all lycka.

LEVE ???

Första maj är en dag med fanor och med musik.
En dag fylld av värme och hopp om en bättre framtid.
Det var så då, i arbetarrörelsens barndom, och det är så nu här idag.

Mötesdeltagare
Förstas maj
en dag när det är som allra vackrast
en dag om det som är allra viktigast
Att inte stiga åt sidan
Att inte lämna plats för andra krafter
Att kliva fram – att kliva fram tillsammans

Kamrater – vi gör skillnad !!
Tack för ordet.