Fråga facket Fråga facket

Första maj-tal av Wanja Lundby-Wedin 2010

Det talade ordet gäller. Mötesdeltagare - kära göteborgare Första maj är en dag av gemenskap. Gemenskap här i Göteborg, gemenskap med kvinnor och män runt om i hela landet, som möts ute på gator och torg och tar varandra i hand i kampe...


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det talade ordet gäller.

Mötesdeltagare – kära göteborgare

Första maj är en dag av gemenskap.

Gemenskap här i Göteborg, gemenskap med kvinnor och män runt om i hela landet, som möts ute på gator och torg och tar varandra i hand i kampen för en bättre värld.

Och vi har samlats här förr, i generationer, på första maj, för att demonstrera mot orättvisor och manifestera vår fackliga och politiska kamp.

Och tillsammans har generationer av Sveriges folk byggt sitt land, ett land att vara stolt över.

Tillsammans litade de på att det gick att bygga ett land med idéer om frihet, jämlikhet och rättvisa.

Mot det stod en konservativ högerpolitik.

En politik som inte litade på människors vilja och förmåga.
En politik som hade girigheten som drivkraft.

Så var det då – så är det nu.

Men dagens nyliberala höger gynnar inte bara de egna,
den är värre, den bestraffar också de utsatta.

Dom döljer sin nyliberala politik i våra ord,
arbetslinje, svensk modell och till och med ordet rättvisa.

Nu har verkligheten kommer ifatt er.
Så berätta på vems sida ni står.

Stå för det ni är och alltid har varit
och sluta upp med att snylta på det arbetarrörelsen byggt.
* * *

Mötesdeltagare

Arbetarrörelsen har byggt ett land utifrån mångas erfarenhet, utifrån många människors vilja att bidra och utifrån många människors drömmar om en annan och bättre framtid.

Vi har tillsammans byggt ett land som det är gott att leva i
- ett land byggt av alla – för alla.

Kamrater – för mig är Sverige möjligheternas land.

Men, Sverige är också frihetens land.
Vi får aldrig glömma att vi har många kamrater runt om i världen som lever under orättvisor och förtryck.

Konflikten i Mellanöstern är en av de svåraste i vår tid. Det palestinska folket har rätt till en egen stat sida vid sida med staten Israel. Vi protesterar mot ockupationen av palestinsk mark. Ockupationen
måste upphöra.

Vi protesterar mot den etiopiska regeringen som fortfarande och utan rättegång håller den socialdemokratiske oppositionsledaren Birtukan Mideksa fängslad i Addis Abeba. I maj är det val i Etiopien och utan
oppositionsledaren är chansen till ett fritt och demokratisk val minimal.

Och Birtukan är inte ensam, många, många är fängslade för sina åsikter och för sin politiska och fackliga kamp.

Vi demonstrerar idag för kravet att politiska och fackliga fångar i alla länder ska friges.
* * *

Kamrater,

Många människor har kommit till Sverige med en dröm om frihet, jämlikhet och ett hopp om en ny framtid.

Vad hade ”kulan” varit utan Gilberto från Italien, vad hade Volvo varit utan Jorma från Finland, vad hade barnomsorgen i Gunnared varit utan Samira från Irak och vad hade Mölndals sjukhus varit utan Itala från
Chile.

Dom och alla nya svenskar från olika delar av världen som är med och bygger Sverige.

Mot detta står Sverigedemokraterna, som sprider oro och osäkerhet.

Som ställer människor mot varandra, som försöker skriva om historien om vem som byggde landet och om vem som bygger landet här och nu.

Kamrater – Var inte tysta, håll emot, ta diskussionen var helst den uppstår – med grannarna, på jobbet, på puben eller på släktmiddagen.

Kritisera dessa nationalistiska lögnhalsar, låt dem inte med falskt tal smutsa ner det vi byggt tillsammans.

* * *

Mötesdeltagare,

Vi kan aldrig acceptera dem som angriper våra kamrater.
Vi ska alltid stå upp i kampen för människors lika värde och rätt.

Låt oss tillsammans stå upp för en politik som gör att ingen finner en enda anledning att lägga sin röst på Sverigedemokraterna.

Uppdraget till arbetarrörelsen är tydligt.

Fortsätt bygga landet – lita på allas vilja till solidaritet, solidaritet med arbetskamrater, med grannar och med förtryckta i andra länder

Då kamrater blir Sverige ett gott land att leva i.

* * *

Mötesdeltagare,

Sverige är ett flitigt land – det är ett land där viljan till arbete är stor. Trots arbetslösheten är sysselsättningen hög.

Vi är ett flitigt folk – det är den viktigaste orsaken till allas vår välfärd, den har sina rötter i och spirar från allas vår vilja till arbete.

Därför är målet om full sysselsättning självklart. Rätten till goda arbeten måste gälla alla. Men att nå dit ställer krav:

Fler måste ha ett arbete. Det är kärnan i vår arbetslinje sedan mer än åttio år. En arbetslinje som var och är en viktig del i bygget av Sverige.

Vi ska se människan, se de som är arbetslösa eller sjuka, se de som inte fått chansen att komma in på arbetsmarknaden. Vi ska visa respekt för deras problem och situation. Vi ska lita på deras vilja till
arbete.

Kamrater

Mot detta står en nyliberal borgerlig politik. Med sämre, dyrare och lägre stöd ska arbetslösa och sjuka med piska drivas ut på arbetsmarknaden.

Det är en politik som misstror människors vilja till arbete och som är ovärdig vårt land.

Alliansen talar om utanförskap. Den sorterar människor, i dem som har och de som inte har.

De säger sig värna om arbetslinjen. Men den aktiva arbetsmarknadspolitiken har ersatts med coaching. Den arbetslöses behov av ökade kunskaper inskränker sig till kunskapen att skriva sitt CV. Och bara en
bråkdel av de arbetslösa ungdomarna får ett aktivt stöd.

Och trots svidande kritik från alla håll så skriver den moderate arbetsmarkandsministern en bok om sina framgångar, med titeln uppdrag arbete.

Jag säger – snylta inte på de ord och idéer som varit en viktig del i bygget av Sverige.

* * *

Mötesdeltagare,

Det är en avgrund mellan den borgerliga snyltpolitiken och de röd-grönas politik för fler jobb, för fler i arbete.

Även de som är arbetslösa eller sjuka vill inget hellre än ha ett arbete, att försörja sig själv, att ha arbetskamrater, att göra nytta, att vara stolt över jobbet.

Genom arbetsmarknadsutbildning, rehabilitering och andra åtgärder ska alla få det stöd de behöver för att få ett arbete.

Vi ska bygga en arbetslöshetsförsäkring som ger trygghet och där alla har råd att vara med. En a-kassa som verkligen ger 80 procent i ersättning till de allra flesta.

Vi ska skapa en sjukförsäkring som ger trygghet när man är sjuk och som ger stöd för att komma tillbaka till jobbet.

Uppdraget till arbetarrörelsen är tydligt.
Fortsätt bygga landet – lita på allas förmåga och vilja till arbete

Då kamrater blir Sverige ett gott land att leva i.

* * *
Mötesdeltagare,

Sverige är ett land med ansvarsfulla fackföreningar.

Tillsammans med arbetsgivarnas organisationer har vi i decennier insett värdet av att reglera löner och arbetsvillkor genom starka kollektivavtal.

Den fackliga kampen har inneburit att löneskillnaderna är relativt små i vårt land, de lågavlönade har alltid fått lite mer och frågan om jämställda löner har nu fått ett genomslag.

Goda villkor i arbetslivet är avgörande för ett jämlikt och jämställt samhälle.

Men en otrygg anställning, låg lön, deltider och ett hårt styrt arbete är tyvärr fortfarande många arbetares vardag. Värst är situationen för kvinnor i LO-yrken.

Vi fortsätter vår kamp för rättvisa löner och bra anställningsvillkor.

Vi är nu mitt uppe i en avtalsrörelse där vår sammanhållning har satts på hårda prov. Striden för ökade löner utkämpas i en tid då ekonomin ännu inte återhämtat sig. Arbetslösheten är hög, men kampen för
jämställda löner kan inte göra halt ens i en lågkonjunktur.

Fackföreningsrörelsen har trots konflikter orkat hålla ihop. Vår modell håller. Den solidariska lönepolitiken håller.

* * *

Mot detta står Svenskt Näringsliv som krävde nollavtal och försämringar i kollektivavtalen.

Vi är halvvägs. Vi har slagit hål på ”nollan”, men tro inte att de ger upp. Arbetsgivarna är starkt samordnade, inget vill de betala, inget vill de förbättra.

Mot löntagarna står också en borgerlig politik som vill påverka lönebildningen med försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen.

Hög avgift för den som löper stor risk för arbetslöshet ska pressa facken till lägre lönekrav.

Vad dom säger är att våra medlemmar i Hotell- och restaurang, som just nu sitter och förhandlar, ni har inte rätt till samma löneökningar som andra redan fått.

Mot löntagarna står också borgarnas antifackliga politik. Genom Lex Laval inskränker de fackets förhandlingsrätt. De har gjort det enklare att anställa på visstid, de vill göra det enklare att godtyckligt säga
upp redan anställda och de skär ned på resurserna för en bättre arbetsmiljö.

De klagar och gnäller över grundläggande fackliga rättigheter.

Kamrater,

Vi kan och ska försvara den svenska modellen.

Vi i facket ska fortsätta det mödosamma arbetet att söka upp varje arbetsgivare och kräva kollektivavtal Alla anställda har rätt till den trygghet och de rättigheter ett kollektivavtal ger.

Vi kräver lika lön och villkor när man arbetar i Sverige, oavsett vilket land man kommer ifrån, oavsett vem som är arbetsgivare.

Vi ska ändra reglerna så att facket kan kräva svenska avtal för alla som arbetar i Sverige.

Vi ger vårt stöd till Fastighets, Hotell- och restaurang och Kommunal, till alla de som ännu förhandlar i årets avtalsrörelse. Vår solidaritet gäller tills sista avtalet är tecknat.

Mötesdeltagare,

Uppdraget till arbetarrörelsen är tydligt.
Fortsätt bygga landet – ett rättvis och jämlikt arbetsliv är möjligt.

Då kamrater blir Sverige ett gott land att leva i.

* * *

Mötesdeltagare,

Sverige är ett rikt land – ett land med stora resurser, i skogen, i berget och i älvarna.

Ett rikt land där den gemensamma välfärden utvecklats för att möta människors behov.

Ett land där många företag är i täten av den tekniska utvecklingen och har hög lönsamhet.

Det är en god grund för en långsiktigt hållbar tillväxt, men det behövs mer investeringar i forskning och utveckling.

Sverige och västvärlden står inför en enorm utmaning att fortsätta bygga välfärdssamhällen inom de ramar och de gränser som naturen sätter.

Det kommer att ställa stora krav på förändringar och det kräver i sin tur att vi väl vårdar människors vilja och förmåga att stödja omvandlingen av arbetslivet och samhället.

* * *
Kamrater

Mot det står en nyliberal borgerlig politik som med lagändringar och skattesubventioner som pressar ned lönerna och driver fram låglönejobb.

De vill slösa med skattepengarna där behoven är som minst, mest till dem som redan har.

Det ökar inte efterfrågan, det ger inga nya jobb. Det göder bara girigheten och samlar skattepengarna på de redan välbeställdas bankkonton.

* * *
Mötesdeltagare

Vi ska säkerställa att alla alltid har en chans, och en chans till, i arbetslivet.

Det ställer stora krav på alla att våga möta det nya, att orka ta ett steg vidare, att också se möjligheterna.

Vi ska införa ett system som gör att människor kan ha jobbet kvar och utbilda sig om och när efterfrågan rasar snabbt. Det behövs – det visar utvecklingen här i Göteborg och i Väst-Sverige det senaste året.

Vi ska ge mer pengar till vår gemensamma välfärd. Det behövs fler anställda i skolan, vården och omsorgen.

Vi ska driva på utvecklingen mot effektiv och miljövänlig produktion.

Vi ska bygga ut järnvägen, satsningar som binder samman regioner och människor. Med ett höghastighetståg mellan Göteborg och Borås blir Borås bara ett stenkast bort.

Vi vet att städerna växer. En satsning på kollektivtrafiken ger möjlighet till smidiga och klimatsmarta transporter och ett hållbart Göteborg.

Vi ska satsa på en upprustning av bostäder för ett bättre boende och mindre energiförbrukning.

Uppdraget till arbetarrörelsen är tydligt.

Fortsätt bygga landet – lita på allas vilja och förmåga till förändring och utveckling.

Då, kamrater blir Sverige ett gott land att leva i.

* * *

Mötesdeltagare

Sverige är ett jämlikt land, ett gott land, för de allra flesta, att leva i.
Ett land där skillnaden mellan rik och fattig är relativt liten.
Ett land där kvinnor och män är relativt jämställda.

Men det har inte alltid varit så. Jag brukar se mig själv som ett barn av välfärden. När jag växte upp var barnbidraget nytt, jag var den första kullen som fick gå nioårig grundskola.

När jag själv fick barn fanns både rätten till föräldraledighet och barnomsorg. Även om det inte var lika omfattande som idag. Och när mina barn växte upp gick de allra flesta gymnasiet-

Arbetarrörelsen har alltid kämpat för ett jämlikt samhälle,

ett samhälle där skillnaderna mellan de som har och de som inte har ska vara små

ett samhälle där ingen bestraffas för sina brister

ett samhälle där alla, alltid ska ha en chans till i livet.

Arbetarrörelsen kamp för det jämlika samhället bygger på insikten att jämlikhet bidrar till ett bättre samhälle för alla.
I ett jämlikt Sverige mår alla lite bättre.

* * *
Kamrater

Mot detta står alliansens politik

En politik som sänker skatten mest för de högavlönade,
en politik som minskar resurserna till vården, omsorgen och skolan.
en politik där hotellstäderskan betalar 350 procent högre avgift för a-kassan än sin chef.

En politik som med högre skatt bestraffar de som inte kan, de som inte orkar, de som är utsatta och alla äldre, de som redan givit sitt bidrag till vårt land, som bidragit med råge.

Mötesdeltagare,

Vi kan och ska försvara ett jämlikt Sverige.

Vi kan och ska ha hög kvalité i vården skolan och omsorgen. Vi ska våga säga att inget är gratis, bra verksamheter kostar. Skatterna ska höjas för de som har råd at betala. Och den ska sänkas för pensionärerna.

Vi ska försvara en skattefinansierad välfärd som styrs av människors behov och inte av tjockleken på plånboken.

Vi ska garantera alla unga utbildning, jobb eller praktik. De unga är varje lands framtid.

Vi ska bygga bostäder åt våra ungdomar. Egen bostad är en förutsättning för att våra barn ska kunna ta steget ut i vuxenlivet.

Uppdraget till arbetarrörelsen är tydligt.

Fortsätt bygga landet – lita på att ett jämlikt samhälle är möjligt

Då, kamrater blir Sverige ett gott land att leva i.

* * *

Kamrater,

Sverige är möjligheternas land. Men inte för att några få har börjat med två tomma händer och slutat som miljardärer.

Sverige är möjligheternas land därför att så många av oss kunnat förverkliga våra livsdrömmar där vi bor, där vi arbetar, där vi är.

Därför ska alla, även nu och i framtiden, ha chans att utvecklas och växa.
Alla ska vi mötas med respekt för de val vi gjort och det vi uträttar.

Sverige behöver både snickare och arkitekter, undersköterskor och läkare, butiksanställda och marknadsförare, bilbyggare och ingenjörer.

Alla dessa jobb måste göras, och de måste göras av människor som har kunskap och erfarenhet, som brinner för att göra just sitt jobb och som är stolta över det egna arbetet.

Därför är kampen för arbete åt alla, för trygga, för goda arbeten den viktigaste fackliga och politiska uppgiften.
* * *

Kamrater,

På första maj möter vi ljuset och njuter av våren och längtar ut.
Första maj är en dag då man känner hopp och blickar framåt.

Jag är full av hopp för Sverige – ett Sverige som kan lite bättre – lite mer.

Sverige kan bli ett bättre land för fler att leva i – ett land där frihet och jämlikhet är något viktigt – också i människors vardag.

Om 141 dagar kan Sveriges folk välja en ny regering.

Inte samma regering – en ny regering

En regering som kan och ska göra Sverige mer rättvist och mer jämlikt.
* * *
Kamrater,

Tro inte på dem som säger att det inget betyder hur du röstar.

Du kan göra skillnad – din röst behövs..

Då kan en socialdemokratiskt ledd regering ta över regeringsmakten.
Då kan Mona Sahlin få uppdraget att leda landet.

Då kamrater är uppdraget till arbetarrörelsen tydligt.

Vi ska lita på att det går att bygga ett land där våra idéer om frihet, jämlikhet och rättvisa bär.

Vi ska vårda vårt land väl – Vi ska vara rädda om allt det som uppnåtts –

Vi ska fortsätt bygga ett land som det är gott att leva i

Ett land som har byggts och ska byggas av alla – för alla.

Tack för ordet.