Fråga facket Fråga facket

FP:s förslag bryter mot mänskliga rättigheter

Replik från LO om strejkrätten. LO kan aldrig acceptera Folkpartiets och därmed Alliansens kraftiga attack mot strejkrätten.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad på aftonbladet.se 12 juni 2014

Med den fortsätter FP att fjärma sig från sina värderingar om frihet och mänskliga rättigheter. I partiprogrammet slås det fast att den fackliga friheten och möjligheten till kollektivavtal är en viktig del av förenings- och avtalsfriheten. Den uppfattningen delas även av FN-organet ILO, genom den expertkommitté som granskar konvention nr 87 om föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten. Av expertkommitténs utlåtande framgår att ILO-rätten inte godtar en sådan begränsning av strejkrätten som FP föreslår. Inte önskar väl FP att Sverige ska sälla sig till de stater som inte respekterar mänskliga rättigheter?

Den pågående tågkonflikten handlar om att Veolia kraftigt vill försämra de anställdas villkor efter att ha vunnit en upphandling till underpris. De kräver att en stor del av de anställda ska tvingas bli deltids- eller timanställda. Veolias förslag innebär i praktiken löner som det inte går att leva på. Seko har erbjudit Veolia en lösning som innebär att Veolia kan få ut en schemaläggning med 98 procent effektivitet. Ett motkrav för att acceptera en sådan lösning har varit en begränsning av timanställningarna samt rätt till en trygg anställning efter ett år.

Enligt FP handlar i stället konflikten om att de anställda inte är nöjda med sina arbetstider. Det är tydligt att partiet saknar verklighetsförankring. Det är anmärkningsvärt att de inte med ett ord nämner arbetsgivarsidans ansvar för konflikten. I Folkpartiets och Alliansens Sverige ska tydligen de anställda acceptera vilka villkor som helst.

Torbjörn Johansson, avtalssekreterare LO