Fråga facket Fråga facket

Har allt att vinna på en ny näringspolitik

I dag besöker LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson och Seko:s ordförande Janne Rudén Karlstad. De är inbjudna av Sekos socialdemokratiska förening till ett medlemsmöte om behovet av en mer aktiv näringspolitik.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad I Värmlands Folkblad 27 augusti 2014

Drygt tre veckor återstår nu till valdagen den 14 september. En fråga verkar helt bortglömd.

Det är frågan om behovet av en mer aktiv näringspolitik. Vad kan staten göra för att understödja en bättre samhällsservice och ökad sysselsättning? Det fanns en tid där frågor om regional politik och statliga investeringar i samhällsnyttig service var dominerade inslag i varje valrörelse.

Efter närmare tre decennier av marknad och avregleringar borde det finnas plats för en sådan debatt. Det nyliberala experimentet har kraschlandat. Vi fick inte en bättre järnväg. Vår infrastruktur fungerar inte som den ska.

Det är dags att på allvar börja att prata om omregleringar av viktiga samhällsintressen. Sveriges infrastruktur är för viktig för att lägga i händerna på vinstintressen.

Marknadskrafterna är alltid kortsiktiga. De är inte intresserade av att ta långsiktiga beslut som lönar sig först på lång sikt. Staten bör därför ta ett större ansvar för infrastrukturen, de statliga bolagen och vår offentliga upphandling.

Staten skulle kunna göra viktiga insatser med ganska små medel. Här i regionen finns framförallt tre problem:

Pendlarproblemen mellan till exempel Närke och Värmland är ett tydligt exempel. På grund av en härva av olika operatörer är det i stort sett omöjligt att planera sitt resande på ett optimalt sätt. Biljettsystemen ser olika ut och samordnas inte. Här borde staten ställa krav vid upphandlingen.

Det andra problemet är att Värmland förlorat en stor mängd arbetstillfällen genom flytten av exempelvis Posten, Skattemyndigheten och Polisen. Vi vet att det finns stora behov av nyanställningar i den statliga sektorn. I den situation vi har idag med hög arbetslöshet borde vi dels kunna nyanställa och dels utlokalisera statlig verksamhet i landet.

Det tredje handlar om det stora sorgebarnet – järnvägen. Vi har ständigt stora problem med förseningar och inställda tåg. Därutöver är det trångt på spåren. Vi behöver därför öka spårkapaciteten. Exempelvis kan det handla om dubbelspår mellan Laxå och Kil eller en ny linje direkt mot Örebro.

Så mycket kan göras som både kan underlätta vardagen och öka sysselsättningen. Vi måste börja tro på politik igen. Marknaden kommer aldrig att göra något åt den här typen av problem.

Vi vill se en ny färdriktning för Sverige. En riktning där vi investerar för framtiden. Där medborgarintresset väger tyngre än marknadsintresset. Där vi kombinerar en grön omställning, en framsynt och offensiv näringspolitik med ökad sysselsättning. Det är dags för en ny regering, en socialdemokratiskt ledd regering med Stefan Löfven som statsminister.

Janne Rudén, förbundsordförande SEKO

Karl-Petter Thorvaldsson, ordförande LO

Lars Mejern Larsson, riksdagsman (S)

Susann Larsson, fackligt-politiskt ansvarig SEKO västra Svealand

Christer Alnebratt, ordförande SEKO Tågkompaniet

Kenneth Svensson, ordförande SEKO S-förening