Fråga facket Fråga facket

Här är våra åtgärder för att få unga i jobb

S och LO: I dag demonstrerar vi för ungas rätt till arbete


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Aftonbladet 1 maj 2014

I dag demonstrerar arbetarrörelsen i hela Sverige för en princip som är viktigare än någonsin: ingen ung ska någonsin fastna i arbetslöshet.

Över 400 000 svenskar är i dag arbetslösa. 40 000 av dem är unga som varit utan arbete i mer än sex månader. Det är tre gånger så många som när den moderatledda regeringen tillträdde. Regeringens taktik – att i åtta år lägga all tid och nästan alla av våra nya gemensamma tillgångar på att sänka skatten – har inte fungerat.

Nu är det dags för en ny väg. Istället för stora skattesänkningar vill vi rikta Sveriges resurser direkt för att få alla unga som i dag är utan arbete att börja studera, praktisera eller arbeta. Ingen ung ska vara arbetslös längre än 90 dagar. Det kräver investeringar i dag, men kommer göra oss alla rikare på lång sikt.

Det är också en fråga om moral. Vad för sorts samhälle vänder ryggen åt sina ungdomsgenerationer? Vad för sorts land lämnar unga kvinnor och män i hopplöshet och passivitet? Därför är insatser som gör långtidsarbetslösheten bland unga till historia inte bara det ekonomiskt smarta – utan det moraliskt riktiga.

Socialdemokraterna har presenterat inriktningen på den politik som krävs:

Ett utbildningskontrakt med Sveriges unga arbetslösa som saknar gymnasieexamen. Tillsammans ska vi erbjuda en studieplan med utbildning på gymnasienivå för unga som saknar gymnasieutbildning, antingen som ersättningsberättigade heltidsstudier eller i kombination med subventionerat halvtidsjobb. Den som inte följer planen förlorar sin ersättning.

Stöd till nya anställningar inom ramen för yrkesintroduktionsjobben. Här måste ansträngningarna öka för att fler unga ska få möjlighet att visa framfötterna på arbetsmarknaden.

Fler unga ska kunna läsa vidare inom yrkeshögskolan eller högskolan. Rekordmånga unga både kan och vill studera, men nekas i dag den möjligheten.

Statliga myndigheter och företag måste bli bättre på att ta fram praktikplatser. Det behövs ett statligt praktikantprogram för unga arbetslösa.

Den offentliga upphandlingen måste användas bättre för att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Företag som vill vinna kontrakt i offentligt finansierad verksamhet bör kunna ta ett större socialt ansvar och erbjuda unga arbetslösa praktik. Omfattningen ska anpassas efter lokala behov och den upphandlade verksamhetens karaktär. Många av de berörda verksamheterna står inför betydande generationsskiften och har behov av ny arbetskraft.

Investeringar i sommarskola och sommarjobb för våra unga utan behörighet till gymnasiet redan i sommar. De unga som lämnar i årskurs nio utan gymnasiebehörighet ska ges möjlighet att läsa in nödvändiga betyg. Fler kommuner ska stimuleras att erbjuda sommarjobb till de unga som deltar i sommarskolan.

Arbetsförmedlingen måste arbeta aktivt för att nå fler unga som varken arbetar eller studerar och som i dag inte finns inskrivna på förmedlingen. EU:s socialfond ska användas för kartläggning och uppsökande verksamhet riktad till unga som varken jobbar eller studerar.

För oss socialdemokrater finns ingen viktigare uppgift än att alla ungdomar ska kunna starta sitt vuxna liv, och känna frihet att forma sin egen framtid genom arbete och studier. För detta demonstrerar vi i dag.

Carin Jämtin

Stefan Löfven

Karl-Petter Thorwaldsson