Fråga facket Fråga facket

Huka inte för högern – här är våra krav på S

I dag möts LO-förbunden och hela Sveriges LO-fack för att tillsammans starta den fackliga valrörelsen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Aftonbladet 26 januari 2022

Varför gör vi det, kanske någon frågar? Jo, därför att det behövs mer facklig påverkan i politiken. Alltför länge har otryggheten brett ut sig, klyftorna ökat och vanliga arbetare fått stå tillbaka.
Vi vet också att det är arbetare, vanligt folk, som avgör val. Därför sjösätter LO nu den största fackliga valrörelsen på årtionden. Och vi gör det med tydliga krav. Krav som inte får försvinna i januariavtal och talmansrundor.

De måste bli verklighet om Sverige åter ska bli ett land med trygghet för vanligt folk.

1. Alla som kan arbeta ska ha ett arbete.
Vi kräver stora investeringar i jobb, utbildning och i det som bygger Sverige starkt. Vi kräver en rättvis klimatomställning där kostnaderna bärs av alla, inte bara av låginkomsttagare och människor utanför storstäderna. Då behövs också ett konkret mål för full sysselsättning, som när arbetarrörelsen under 90-talet halverade den öppna arbetslösheten.
2. Alla ska ha rätt till en trygg välfärd där vi är medborgare, inte kunder.
LO kräver ökade resurser till bra skola, vård och omsorg i hela landet. Förskola och fritids bör vara avgiftsfria. Satsa på personalen så att fler vill arbeta i välfärden. Sätt stopp för vinstintressena och för möjligheten att köpa sig före i kön genom privata försäkringar.
3. Klyftorna måste minska.
Skattesystemet behöver göras om så att de bäst ställda bidrar mer. Sjuka och arbetslösa ska få stöd för att komma tillbaka i arbete, inte kastas ut i fattigdom. Om pensionsöverenskommelsens löften ska hållas krävs rejält höjda pensioner för vanligt folk. Och det räcker inte med hundralappar, det krävs tusenlappar. Pensionsåldern ska inte höjas förrän arbetsmiljön förbättras så att alla orkar jobba fram till pensionen. 
4. Svensk arbetsmarknad måste storstädas. 
Otrygga anställningar ska bort. Inte en skattekrona ska gå till skurkföretag. Rut och rot ska bara få användas av företag med kollektivavtal. Arbetskraftsinvandringen behöver stramas åt och begränsas till bristyrken. Svenska kollektivavtal ska alltid gälla. Arbetslivskriminaliteten göder den organiserade brottsligheten och måste bekämpas med samhällets fulla styrka.
5. Vi ska vara hårda både mot brottsligheten och mot dess orsaker.
Var femte LO-förbundsmedlem har utsatts för hot eller våld på jobbet och fyra av tio känner otrygghet på grund av gängkriminalitet. Samtidigt bekämpar LO-förbundens medlemmar brott. Brandmän släcker bilbränder, väktare skyddar bostadsområden, kriminalvårdare hindrar återfall och fritidsledare stöder unga som hamn at på glid.Segregationen måste bekämpas. Lokalpolis och socialtjänst behöver vara närvarande i hela landet.

Vi har inte bara ett svar på Sveriges problem, vi har flera. Utbyggd välfärd och hårda tag mot brottslighet. Fler poliser och fler lärare. De svaren finns inte hos dem som ställer arbetare mot arbetare beroende på i vilket land man är född. Inte heller hos dem som vill sänka skatten för rika samtidigt som de vill sänka lönerna för vanligt folk.

Vi vet av lång facklig erfarenhet att det enda parti som har de svaren är Socialdemokraterna. Men då krävs en socialdemokrati som inte tvingas att huka inför en högermajoritet i riksdagen.

Därför ska vi nu göra allt vi kan för att Sverige efter valet leds av en starkare socialdemokrati med Magdalena Andersson som statsminister. 

Susanna Gideonsson, LOs ordförande