Fråga facket Fråga facket

I dag är arbetstagaren i det närmaste livegen

Arbetsmarknad I EN DEBATTARTIKEL i Norrbottens-Kuriren den 4 juni angriper sju moderata riksdagsledamöter, med Mikael Cederbratt i spetsen, LOs förslag om att återreglera arbetstillståndssystemet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Norrbottens Kuriren 10 juni 2013

Jag vill börja med att slå fast att arbetskraftsinvandring behövs. Och att den därför är för viktig för att misskötas.

Det är nu drygt fyra år sedan deras partikamrat migrationsminister Tobias Billström drev igenom en avreglering av arbetstillståndssystemet. Dessa fyra år har karaktäriserats av två saker – dels oräkneliga av varandra oberoende rapporter om ett utbrett fusk, hänsynslöst utnyttjande och försäljning av arbetstillstånd men också av en fullständigt passiv riksdag och regering.

Även om Cederbratt försöker påskina annat så innebar de nya reglerna i praktiken ett förbud för Migrationsverket att genomföra efterhandskontroller eller ens stickkontroller. Inte heller fick Migrationsverket något uppdrag att kontrollera att företaget till exempel sköter sina inbetalningar av skatter och avgifter.

Det var inget misstag. För precis som Cederbratt skriver var syftet med avregleringen att arbetsgivaren själv ska få bjuda in arbetstagare utan att någon myndighet ska ha rätt att vare sig granska företaget eller ifrågasätta arbetsgivarens motiv.

LO har presenterat fyra tydliga och skarpa förslag. Vi vill att arbetsgivarens erbjudande om anställning ska göras juridiskt bindande. I dag kan arbetsgivaren backa både från jobberbjudandet och lönevillkoren. Vi vill även att Migrationsverket ska få ett tydligt uppdrag att utreda både företagets och erbjudandets seriositet.

I dag är arbetstagaren i det närmaste livegen. Utvisning hotar om anställningen upphör. Det är orimligt. Vi vill att alla som har ett erbjudande om fast anställning i Sverige ska ges ett permanent uppehållstillstånd från dag ett. I dag tar aldrig mindre än fyra år.

Vi vill även att det ska finnas en tydligare koppling mellan arbetsmarknadens behov och arbetskraftsinvandring. Även denna ska ske genom en opartisk myndighetsprövning. Svenska arbetsgivare och utländska arbetstagare förtjänar ett bättre fungerande arbetstillståndssystem.

Thord Ingesson migrationspolitisk expert LO