Fråga facket Fråga facket

Idag brinner en alternativ OS-fackla

I dag har jag skickat ett mejl till Fredrik Reinfeldt. Jag hoppas att han kan läsa det i Kina, där han just nu befinner sig för att träffa den kinesiska ledningen. Jag hoppas också att han inte enbart diskuterar de givetvis viktiga frågorna om k...


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

I dag har jag skickat ett mejl till Fredrik Reinfeldt. Jag hoppas att han kan läsa det i Kina, där han just nu befinner sig för att träffa den kinesiska ledningen. Jag hoppas också att han inte enbart
diskuterar de givetvis viktiga frågorna om klimat och handel utan dessutom passar på tillfället att ta upp det systematiska förtryck av fackliga och andra mänskliga rättigheter som pågår i Kina.
Mitt mejl är en del i den internationella kampanjen Catch the flame som inleds i Sverige i dag. Bakom Catch the flame står den Internationella Fackliga Samorganisationen, IFS, där LO är medlem, tillsammans med
flera andra folkrörelser över hela världen, bland annat kampanjen Play Fair at the Olympics. Genom en alternativ OS-fackla via mejl eller sms ska vi rikta uppmärksamheten på arbetsvillkoren för alla de som
arbetar inom den internationella sportindustrin, både i Kina och i andra länder. Vår utgångspunkt är enkel – OS i Peking är de mest vinstgivande olympiska spelen i historien, med en beräknad vinst på ofattbara
tusen miljarder dollar. Då är det väl inte för mycket begärt att de som tillverkar skor och kläder till OS har mänskliga arbetsvillkor?
Våra krav riktar sig nu till den kinesiska regeringen, till sportklädesindustrin och till den mäktiga Internationella Olympiska Kommittén, IOK. Kraven är högst rimliga och inte svåra att tillgodose, bara
viljan finns. Vi kräver helt enkelt respekt för de universella mänskliga rättigheterna i arbetslivet, som de är formulerade och fastlagda av FNs Internationella Arbetsorganisation, ILO. De handlar om fri
förenings- och förhandlingsrätt, avskaffande av barnarbete, slav- och tvångsarbete samt av diskriminering i arbetslivet.

Begreppet ”fair play”, rent spel, är grundläggande för den olympiska rörelsen och inom all idrott, men de idealen gäller inte de som tillverkar kläder och skor åt idrottarna. Det handlar till stor del om grovt
underbetalda och exploaterade löntagare som förvägras alla mänskliga rättigheter i arbetslivet, till exempel rätten att få organisera sig i fackföreningar. Genom att ställa krav på fackliga och andra mänskliga
rättigheter för alla de anställda inom sportindustrin kan IOK visa att de olympiska idealen om rent spel gäller alla.
Inom den globala fackföreningsrörelsen har vi under många år uppmärksammat villkoren inom den internationella klädindustrin. Och vi har visat att det faktiskt går att påverka. Enligt en helt ny rapport från
den svenska kampanjen Rena Kläder, som stöds av LO och våra medlemsförbund IF Metall och Handels, har en del blivit bättre. Fler företag har insett att de faktiskt har ett ansvar. Men det mesta återstår att
göra. De flesta klädarbetare i världen arbetar fortfarande under oacceptabla villkor. Låga löner gör att man måste arbeta extremt långa arbetsdagar. En majoritet av arbetarna är kvinnor och sexuella
trakasserier är vanligt förekommande. Protester och försök att organisera sig fackligt möts av avsked och ibland med våld.

Vi måste göra tydligt för IOK, den kinesiska regeringen och sportklädesindustrin att vi inte accepterar detta och att de har världens ögon på sig. Därför skickar vi nu vår alternativa OS-fackla vidare med sms
och mejl över hela jorden, till stöd för mänskliga rättigheter i arbetslivet. Överst på min lista, efter Reinfeldt, står nu Mona Sahlin, den svenska vicepresidenten i IOK, Gunilla Lindberg och alla LO:s
förbundsordföranden. Jag hoppas att de, liksom alla andra som tycker att mänskliga rättigheter är viktiga, ställer upp och skickar facklan vidare.

Wanja Lundby-Wedin