Fråga facket Fråga facket

Internationellt fackligt samarbete i Norrbotten

Det fackliga arbetet har alltid varit internationellt. Genom historien har det funnits en sammanhållning över gränserna i kampen för bättre arbetsvillkor, till exempel genom stöd till varandra vid konflikter med arbetsgivare eller genom stöd i ...


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det fackliga arbetet har alltid varit internationellt. Genom historien har det funnits en sammanhållning över gränserna i kampen för bättre arbetsvillkor, till exempel genom stöd till varandra vid konflikter
med arbetsgivare eller genom stöd i arbetet med att bygga upp nya demokratiska fackliga organisationer.

Här i Nordkalotten finns ett gränsöverskridande fackligt samarbetsorgan, IRTUC, som jobbar med att underlätta för arbetskraft att kunna röra sig enkelt över gränserna.

I dagarna samlas IRTUC i Luleå med cirka 20 deltagare från Sverige, Norge och Finland för att diskutera bland annat hur man kan påverka Nordiska rådet för att få nödvändig samordning av
socialförsäkringssystemen.

Globaliseringen har lett till att de fackliga kontakterna över gränserna för allt fler är en del av det vardagliga fackliga arbetet.

Oavsett om vi möts på en arbetsplats i Nordkalotten eller i styrelsen för Europafacket, så är det tydligt att vi brottas med samma frågor; lönedumpning, konkurrens, hotad trygghet för löntagarna och växande
klyftor mellan dem som har och dem som inte har.

Vi kämpar för högre löner, bättre villkor och starka kollektivavtal. Och vi är i dag väl medvetna om att vi måste bli bättre på att rekrytera medlemmar för att vi ska kunna upprätthålla den fackliga styrkan
och få tyngd bakom våra krav.

Sverige är ett litet land med en öppen ekonomi som påverkas starkt av vad som händer i omvärlden. Vi har klarat en ständig strukturomvandling, tack vare en hållbar arbetsmarknads- och social modell.

Svensk fackföreningsrörelse har setts som en progressiv kraft i utvecklingen. Och det vill vi fortsätta att vara. Men det förutsätter att människor kan känna trygghet i förändringen. Vi kan och ska aldrig
konkurrera med omvärlden med lägre löner. Det är inte så vi bygger framtiden.

Vi ska konkurrera med välutbildad arbetskraft och utveckling i arbetet, vilket ökar produktiviteten och skapar tillväxt.

Att skapa sociala system som bidrar till trygghet i omställningen är en av de viktigaste frågorna för Europafacket, där jag är ordförande sedan nästan ett år.

Sverige har, tillsammans med de andra nordiska länderna, setts som en förebild i de diskussionerna. Vår modell bygger på solidarisk lönepolitik, en aktiv statlig arbetsmarknadspolitik och generösa
ersättningsnivåer i arbetslöshetsförsäkringen.

Men vi ser nu att man aldrig ska ta något för alltid givet. Regeringen har på kort tid lyckats försämra tryggheten radikalt och vi ser en stor risk för att det leder till att lönerna pressas neråt.

Vår framgångsrika arbetsmarknadsmodell är på väg att raseras och frågan är hur länge svensk fackföreningsrörelse kan fortsätta att vara en kraft att räkna med vid omställning.

Wanja Lundby Wedin
Ordförande LO och ordförande i Europafacket

Håkan Nedlund
Ordförande IRTUC Nordkalotten