Fråga facket Fråga facket

Investera för nya jobb

Nerikes allahanda, 2009-01-29 I dag deltar jag på småföretagardagarna i Örebro och gör ett besök på Volvo Construction Eqvipment AB i Hallsberg där 200 kollektivanställda har varslats. På bägge ställena kommer vi att prata om jobben och g...


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Nerikes allahanda, 2009-01-29

I dag deltar jag på småföretagardagarna i Örebro och gör ett besök på Volvo Construction Eqvipment AB i Hallsberg där 200 kollektivanställda har varslats. På bägge ställena kommer vi att prata om jobben och
globaliseringen och vad man kan göra för att Sverige även i framtiden ska vara en stark nation.

Örebro län har i nuläget drabbats hårt av krisen. Att länet drabbats så hårt beror delvis på att det är ett industrilän. Av alla varslade fjärde kvartalet 2008 var 34 procent från verkstadsindustrin. Detta ska
jämföras med att det är 7,2 procent av alla sysselsatta som arbetar i verkstadsindustrin. I Örebro län varslades senaste kvartalet 11,6 personer per 1000 invånare i åldern 15-74 år. Bara tre län hade fler
varsel mätt på så sätt.

Men Sverige har länge varit ett land som i hög uträckning påverkats av vad som händer i världen. Vi är ett litet land i med en öppen ekonomi som ändå lyckats hantera kriser relativ väl på grund av den svenska
arbetsmarknadsmodellen. Denna modell har visat sig stark att klara en ständig strukturomvandling. I Sverige har detta historiskt skett med stöd av fackföreningsrörelsen, genom den solidariska lönepolitiken
kombinerat med en aktiv statlig arbetsmarknadspolitik.

Vår grundinställning i Sverige har länge varit att det allra viktigaste när arbetsmarkanden sviktar är att se till att löntagarna går stärkta ur en kris. Att rädda människor med t ex utbildning eller praktik
om man blir av med jobbet har varit prioriterat. Sverige har därmed lyckats väl att förena samhällsekonomisk effektivitet och trygghet för den enskilde. OECD har de senaste åren visat stort intresse för
Sverige och den nordiska modellen med höga ersättningsnivåer i välfärdssystemen, en aktiv arbetsmarknadspolitik och starka fackliga organisationer som kan bidra med en väl fungerande lönebildning.

Nu riskeras denna modell av den borgerliga regeringen. Försämringen av arbetslöshets­försäkringen och nedskärningen om arbetsmarknadspolitiken gör människors utsatthet värre. Idag förlorar en industrianställd
7000 kronor netto i månaden vid arbetslöshet vilket påverkar såväl hushållsekonomin som samhällsekonomin. I en globaliserad värld med ständig omvandling är det idag ännu viktigare att politiken ökar
medborgarnas och företagens ekonomiska trygghet och efterfrågan.

Vi är säkra på, och många med oss, att det är farligt för den borgerliga regeringen att låta bli att satsa. Vi känner riskerna med vad en djup lågkonjunktur gör med människor och företag. Det handlar om
enskilda människor som slås ut om de hamnat långt från arbetsmarkanden och det handlar om företag som inte kan resa sig igen när konjunkturen vänder. LO ser ett antal åtgärder som prioriterade för att
löntagarna i Örebro och Sverige ska gå stärkta ur krisen:

En arbetslöshetsförsäkring där de allra flesta vid arbetslöshet få 80 procent av sin tidigare inkomst. Avgiften till A-kassan måste sänkas så att alla som behöver försäkringen kan vara medlemmar.

En kraftig investering i aktiva insatser för arbetslösa och varslade med stöd till utbildning, stöd att söka nytt jobb, kvalificerade arbetsmarknadsinsatser, praktikplatser och vuxenutbildning

En kraftig höjning av statsbidragen till kommunerna som skapar fler jobb och som undviker uppsägningar av anställda i kommuner och landsting och försämrad kvalitet i välfärdens kvalitet

En satsning på infrastruktur och bostäder i lågkonjunktur som ger Sverige nya möjligheter och skapar arbete under krisåren. Prioriterat är att stimulera ombyggnationer i miljonprogramområdena och stimulera
till smarta miljö- och energilösningar.

Wanja Lundby-Wedin, ordförande LO