Fråga facket Fråga facket

Investering i bostadsbyggande slår tre flugor i en smäll

Välfärd Antalet kommuner som uppger bostadsbrist i Sverige har ökat från 45 kommuner år 2000 till 126 kommuner år 2013. Det är nästan en tredubbling på 13 år, skriver LOs andre vice ordförande Ingela Edlund m.fl.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Norrbottens-kuriren den 16 och 30 oktober, Värmlands Folkblad den 17 oktober, Arbetarbladet den 25 oktober, Dala Demokraten 29 oktober, Dalarnas Tidningar den 6 nov, Markbladet den 13 november 2013.

Samtidigt går nästan 400 000 människor arbetslösa i landet och behoven av renoveringar och energiinvesteringar är stora. Vi föreslår en stimulans på bostadsbyggandet som skulle slå tre flugor i en smäll: skapa 26 000 jobb, minska bristen på bostäder och bidra till ett mer klimatsmart boende. Det är ett viktigt steg mot att nå full sysselsättning i Sverige.

Allt fler kommuner uppger bostadsbrist i landet, framförallt kommuner i och kring storstadsområdena. År 2000 uppgav samtliga kommuner i Gävleborg överskott på bostäder. För år 2013 har bara två kommuner uppgett överskott, samtidigt som sju kommuner uppgett balans och en brist. För att komma tillrätta med bostadsbristen i landet och pressa ned arbetslösheten föreslår vi en rad åtgärder:

  • En stimulans på 15 miljarder kronor till ökat bostadsbyggande som framförallt riktas mot byggandet av hyresrätter och studentlägenheter, där bristen är särskilt allvarlig. Det skulle generera ungefär 26 000 jobb i Sverige.
  • Ett renoveringsprogram för miljonprogramsområden och energiinvesteringar i det befintliga beståndet, som lika mycket är en sysselsättningsskapande åtgärd som en miljöpolitisk. Även kommuner som inte direkt lider av bostadsbrist har säkerligen behov av energisparande åtgärder som fönsterbyten, förbättring av ventilations- och värmesystemen. Därför vill vi se att någon form av subvention införs till energiinvesteringar i bostäder, till exempel energisparlån.
  • ROT-avdraget bör också omfatta hyreshus och bostadsrättsföreningar.

Det är också ett problem att den borgerliga regeringen urgröpt socialförsäkringssystemet, framförallt genom försämringarna av sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen. Det har gjort hushållen sårbara för eventuella prisfall på bostäder i framtiden, särskilt som hushållens skuldsättning ligger på en historiskt hög nivå i Sverige. Därför bör taken i socialförsäkringarna höjas, så att hushållens sårbarhet för prisförändringar på bostäder minskar.

Bostadsbristen drabbar unga särskilt hårt, som hindras från att flytta hemifrån, ta ett jobb eller studera för att de inte får tag i en bostad. Vi vill nu investera i ett ökat bostadsbyggande, som inte bara skulle skapa 26 000 jobb och få arbetsmarknaden att fungera bättre, utan också göra bostadsbeståndet mer klimatsmart. Det vore ett viktigt steg på vägen mot att nå full sysselsättning.  

Ingela Edlund, andra vice ordförande, LO

Hans Svedberg, ordförande LO-distriktet i Dalarna och Gävleborg