Fråga facket Fråga facket

IT som stöd – inte som störning

Idag besöker jag Smurfit Kappa i Eslöv på inbjudan av den lokala grafiska fackklubben. Företaget har ett diplom på väggen som säger att de med framgång löst den problematik som så många andra snubblat på, att förena en effektiv och lönsa...


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Idag besöker jag Smurfit Kappa i Eslöv på inbjudan av den lokala grafiska fackklubben. Företaget har ett diplom på väggen som säger att de med framgång löst den problematik som så många andra snubblat på, att
förena en effektiv och lönsam produktion med goda arbetsvillkor. De anställda vid företaget nominerade sitt IT-system som vann utmärkelsen Användarnas IT-pris i våras.
Här har arbetsgivaren tagit vara på den kunskap och kompetens som de anställda har och det har bidragit till att utveckla och effektivisera produktionen samtidigt som arbetsklimat och trivsel gynnas.
Det fackliga arbetet på såväl den enskilda arbetsplatsen som centralt handlar om att förbättra medlemmarnas villkor. Det kan gälla allt från löne- och anställningsvillkor till hur arbetet ska utvecklas. Ett
sätt att göra det, är att främja bättre stöd i Arbetslivet. Tillsammans med företaget UsersAward uppmärksammar LO varje år arbetsplatser med väl fungerande IT-stöd genom att dela ut Användarnas IT-pris.
Vinnaren utses bland den grupp av IT-lösningar som nominerats av användarna själva.
Rätt använt kan IT vara en del i ett utvecklande arbete; det goda arbetet som ger möjlighet till delaktighet och utveckling. IT kan vara ett arbetsverktyg som stödjer ett dagligt och vardagligt lärande, som
ökar möjligheterna till dialog till exempel med kunderna och som ger de anställda möjlighet till delaktighet i utvecklingen av såväl system som produktionsprocess.
Det är vanligt att IT-systemen är illa anpassade till arbetsuppgifterna och vållar såväl produktionsstörningar som stress hos de anställda i stället för att underlätta arbetet och bidra till utveckling.
Undersökningar visar att bara runt 20 procent av de arbetsplatser som investerar i ny IT uppnår målen när det gäller lönsamhet och användbarhet.
Den enskilt viktigaste faktorn för att uppnå en optimal IT-användning är delaktighet från de blivande användarna. Om de anställda får vara med och ha synpunkter på hur det nya systemet ska stödja deras
arbetsuppgifter ökar chansen avsevärt att de gör ett bättre jobb och att verksamheten blir effektiv och lönsam. Detta gäller i lika hög grad för IT-användningen inom den offentliga sektorn, t ex inom
sjukvården.
LO driver på för att fler arbetsgivare gör de anställda delaktiga från början när IT-systemen utvecklas och införs. Konkurrensförmåga, tillväxt och sysselsättning vinner på att vi blir bättre på att använda IT
innovativt och användarorienterat. Det uppnår vi om kunskapen hos dem som ska utföra jobben får påverka hur vi bygger och anpassar de nya IT-verktygen.
Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande