Fråga facket Fråga facket

Jacke inser inte hur viktig arbetslöshetsförsäkringen är

Replik: Magstarkt att kräva ytterligare mångmiljardbelopp till företagen och samtidigt föreslå lägre ersättning till drabbade löntagare.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad på dn.se 29 maj 2020

Jan-Olof Jacke har rätt i att svensk ekonomi nu går igenom en kris av ett enormt djup och att krishanteringen måste vara uthållig. LO och Svenskt Näringsliv är också överens om flera av de åtgärder han efterlyser, som vikten av investeringar, utbildningssatsningar och frihandel.
Jag beklagar dock att Jan-Olof Jacke inte vill inse hur viktig arbetslöshetsförsäkringen är för en trygg omställning. Det är faktiskt lite magstarkt att samtidigt som man kräver ytterligare mångmiljardbelopp till företagen föreslå lägre ersättning till de löntagare som drabbats av krisen. Sverige har sedan länge en av de sämsta arbetslöshetsersättningarna i hela EU. 

Nu har regeringen höjt taket i a-kassan de första 100 dagarna. Men höjningen är bara tillfällig och många kommer att vara arbetslösa längre än så. Ytterligare steg behöver tas för att förbättra a-kassan. Förbättringarna behöver permanentas. Taket behöver höjas och gälla hela ersättningsperioden. Karensen bör tas bort. Den som blir arbetslös ska få hjälp med omställning, inte kastas ut i fattigdom. Att Svenskt Näringslivs vd inte ser sambandet mellan vanliga människors köpkraft och Sveriges möjligheter till tillväxt förvånar mig.

LO har också pekat på behovet av att långsiktigt trygga svensk välfärd. Kommuner och regioner behöver minst ytterligare 30 miljarder kronor per år. Statsbidragen måste öka permanent för att kommunerna ska klara både den demografiska utmaningen och lösa underbemanningen inom såväl äldreomsorgen som barnomsorg och LSS.

Som Jan-Olof Jacke skriver blir utbildningssystemets förmåga att kompetensförsörja företagen än mer betydelsefull efter krisen. Därför hoppas jag att LO och Svenskt Näringsliv kan vara överens om att regering och riksdag bör ge arbetslösa goda möjligheter till studiefinansiering för utbildning inom bristyrken. Från LO:s sida har vi exempelvis föreslagit att människor får studera på Komvux, Yrkesvux och Yrkeshögskola med arbetsmarknadspolitisk ersättning. Staten bör också kraftigt öka statsbidragen till att renovera och uppgradera svensk infrastruktur, som elektricitet, datortrafik, transporter samt till energi och klimatåtgärder.

Den pågående Coronakrisen har tvärbromsat Sverige. Krisen visar också på svagheten i ett samhälle som tillåtit klyftor växa och otryggheten breda ut sig. När den akuta krisen är över kan vi förhoppningsvis en gång för alla lämna 90-talets ideologiskt betingade övertro på marknadslösningar och privatiseringar. De idéerna har för länge sedan kraschat mot verkligheten. Krisen har tvärtom visat behovet av ett starkt samhälle och en utvecklad svensk modell.

Det som historiskt har byggt Sverige starkt är en arbetsmarknadsmodell som bygger på samverkan mellan parterna. Bara under innevarande coronakris har vi tillsammans slutit ett stort antal kortidsavtal som räddat företag från konkurs och anställda från arbetslöshet. Jag både tror och hoppas att vi tillsammans kan fortsätta på den vägen.

Att döma av Jan Olof Jackes artikel är vi redan överens om en hel del, och kan förhandla om det vi inte är överens om. Så kan vi gå vidare efter krisen och stärka en svensk modell som ger både starka företag och trygga löntagare.

Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO