Fråga facket Fråga facket

Jobbförmedlingen behöver privatiseras mindre – inte mer

Arbetsmarknad ARBETSFÖRMEDLINGEN Den borgerliga alliansen har genomfört hastiga och dåligt förberedda förändringar av Arbetsförmedlingen. SVT:s jobbgranskning har visat hur samvetslösa arbetsgivare kunnat sko sig på okontrollerade generösa bidrag, vilket i sin tur kört förtroendet för myndigheten i botten. När Kristdemokraterna nu föreslår ytterligare privatiseringar som lösningen på misskötseln, är det ingenting annat än djupt oansvarigt, skriver Oscar Ernerot, LO, i en replik till Andreas Carlson (KD).


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad på svt.se 25 april 2013

ARBETSFÖRMEDLINGEN Den borgerliga alliansen har genomfört hastiga och dåligt förberedda förändringar av Arbetsförmedlingen. SVT:s jobbgranskning har visat hur samvetslösa arbetsgivare kunnat sko sig på okontrollerade generösa bidrag, vilket i sin tur kört förtroendet för myndigheten i botten. När Kristdemokraterna nu föreslår ytterligare privatiseringar som lösningen på misskötseln, är det ingenting annat än djupt oansvarigt, skriver Oscar Ernerot, LO, i en replik till Andreas Carlson (KD).

Arbetsförmedlingen kan aldrig bli bättre än den politik som den är satt att utföra. Det ansvaret bär den borgerliga regeringen. Det har Andreas Carlson från KD helt lyckats glömma när han på SVT Debatt tar ställning för en skrotning av arbetsförmedlingen.

Den borgerliga alliansregering som Carlsons parti ingår i har genomfört kraftiga förändringar av Arbetsförmedlingen. Syftet har varit att effektivisera myndigheten men resultatet visar på motsatsen. Regeringen har drivit Arbetsförmedlingen hårt och givit den allt större ansvar och dess uppdrag har blivit allt mer omfattande. Samtidigt har regeringen inte gett Arbetsförmedlingen de resurser som krävs för att klara uppdraget.

Regeringens hastiga och dåligt förberedda förändringar har drivit förtroendet för Arbetsförmedlingen i botten. Att föra fram privatisering av AF som lösningen på sin egen misskötsel och oförmåga att sköta myndigheten är inget annat än djupt oansvarigt.

Den senaste tiden har det avslöjats hur samvetslösa arbetsgivare har kunnat sko sig på okontrollerade generösa bidrag, hur arbetslösa tvingas arbeta utan ersättning och hur ineffektiva jobbcoacher försätter enskilda arbetslösa i hopplösa situationer.

Carlson efterfrågar större kontroll – men borgerlig arbetsmarknadspolitik har i praktiken sänkt kraven på arbetsgivare – krav om att kollektivavtal eller motsvarande villkor har tagits bort. Regeringen har infört skattekreditering för arbetsgivare som anställer någon med Nystartsjobb. Det minskar kontrollen och möjligheten att förhindra felaktiga utbetalningar. Det förhindrar också möjligheten för den fackliga organisationen att bidra med utlåtanden om hur lämplig en arbetsplats är att ta emot en arbetslös person.

Att föreslå privatisering av jobbförmedling ska inte ses som något annat än ett ideologiskt feltänkt. Om Carlson och andra borgerliga politiker menar allvar med att förbättra Arbetsförmedlingen borde privatisering vara det sista alternativet.

Arbetsförmedlingen behöver återupprättas – huvuduppgiften ska vara att matcha arbetslösa till arbetsgivare som behöver anställa. Det är nödvändigt att Arbetsförmedlingen får tillräckliga resurser och arbetsmarknadspolitiska insatser som möter de behov som de arbetslösa har behov av. För det krävs politiker som tar ansvar och på ett kompetent sätt utformar en statlig Arbetsförmedling med regionalt anpassade insatser.

Carlsons förslag saknar det som krävs för minskad arbetslöshet och att ge de arbetslösa hopp om ett eget arbete.